Siirry sisältöön

Hyvät eurovaaliehdokkaat – kiertotalouden kiihdyttäminen vastaisi moneen Euroopan haasteeseen

23.5.2024
Kirjoittaja:
Juha Luomala

Tulevissa Euroopan parlamenttivaaleissa määritellään EU:n suunta tulevalle viisivuotiskaudelle. EU-politiikka on äärimmäisen tärkeää kaltaisellemme yhtiölle, joka hakee sekä kunnianhimoisia päästövähennyksiä energian tuotannossa että pyrkii edistämään energian, materiaalien ja hiilidioksidin kiertoa.

Euroopan kilpailukyky, omavaraisuus ja turvallisuus ovat nousseet hallitseviksi teemoiksi vihreän siirtymän ja kestävyyden rinnalle. Kestävä energiantuotanto, kiertotalouteen siirtyminen ja jätehuoltoketju ovat avainasemassa moniin näihin haasteisiin vastaamisessa.

Lähdetään siitä, että materiaalit kierrättää nykyistä paremmin.

Tällä hetkellä EU:n sisällä menee vielä yli 100 miljoonaa tonnia jätettä kaatopaikoille. Jäte voidaan energiahyödyntää tehokkaasti polttamalla lämmöksi. Erityisen tehokasta se on täällä kylmässä Pohjolassa.

Sekajätteen joukossa on kuitenkin vielä paljon materiaaleja, joita voitaisiin ottaa paremmin talteen – esimerkiksi muoveja ja metalleja. Laitosmaisella lajittelulla saataisiin iso osa takaisin kiertoon. Kierrätyskelvoton osa jätteestä kannatta polttaa, mutta siitäkin voidaan ottaa vielä hiilidioksidit talteen. Näin voitaisiin kiihdyttää kiertotaloutta ja luoda kestävä jätehuollon ketju.

Hiilidioksidin talteenotto mahdollistaa päästövähennykset aloilla, joissa päästöjä on vaikea, ellei mahdotonta välttää. Yksi tällainen on kierrätyskelvottoman jätteen energiahyödyntäminen. Hiilidioksidista on mahdollista tehdä myös teollisuuden raaka-ainetta – jätevoimalan piipusta tulleesta hiilidioksidia voitaisiin käyttää vaikkapa muovituotteiden raaka-aineena fossiilisten tuontiraaka-aineiden sijaan. Näin lisääntyisi jälleen sekä omavaraisuus, että kilpailukyky markkinoilla, joilla kysyntä kestäville tuotteille kasvaa.

Toiseksi vaihtoehdoksi talteen otetulle hiilidioksidille jää hiilidioksidin varastointi pitkäaikaiseen varastoon, esimerkiksi entisiin öljylähteisiin ikuisiksi ajoiksi.

Näille asioille tarvittaisiin selkeitä pelisääntöjä, toimintamalleja ja kannustimia, joiden perusteella kaltaisemme yritykset voisivat tehdä pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia suuria investointeja.  

Tulevissa vaaleissa ja tulevalla parlamenttikaudella tulisi ottaa huomioon seuraavat asiat:

  • Kierrätyskelvottoman jätteen energiahyödyntämisen erityislaatuinen asema tulee huomioida EU:n lainsäädäntöä laadittaessa – se on ensisijaisesti jätteenkäsittelyä, jonka sivutuotteena syntyy energiaa
  • EU-tasolla tulisi luoda erilliset määritelmät kierrätyskelvolliselle ja -kelvottomalle jätteelle
  • EU:n lainsäädännössä tulee ottaa huomioon jätteenpolton päästöjen väistämättömyys

Jätteiden energiahyödyntämisen päästöjä voidaan vähentää merkittävästi polttamalla ainoastaan kierrätyskelvotonta jätettä. Kierrätyskelvottomalle jätteelle ei kuitenkaan ole vaihtoehtoista käsittelymenetelmää, jonka takia siitä syntyvät päästöt ovat väistämättömiä. Tämä erityispiirre tulisi huomioida EU:n lainsäädännössä siten, että se kannustaisi näiden päästöjen talteenottoon ja käyttöön.

Meillä Vantaan Energialla toiminnan ytimessä on varmistaa, että energia ja rajalliset resurssit kiertävät mahdollisimman fiksusti. Kiertotalouteen siirtymisen kiihdyttäminen vähentäisi päästöjä ja auttaisi Eurooppaa pitämään arvokkaita ja joskus myös kriittisiä materiaaleja kierrossa, lisäten näin omavaraisuuttaan ja kilpailukykyään. Kiertotalouden kehittämisen kautta voitaisiin synnyttää uusia innovaatioita ja työpaikkoja Eurooppaan ja Suomeen. 

Toivottavasti te uudet tulevat europarlamentaarikot ymmärrätte ajaa näitä asioita sisukkaasti eteenpäin!

Tsemppiä vaaleihin!

Juha Luomala
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Vantaan Energia

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja