Siirry sisältöön

Korkealämpötilalaitos mahdollistaa hyödyntämistavan kierrätyskelvottomalle jätejakeelle

9.1.2024
Kirjoittaja:
Kalle Patomeri

Me Vantaan Energialla ajattelemme, että paras tapa ratkaista yksi aikamme suurimmista haasteista – taklata energiamurros – on varmistaa, että energia ja rajalliset resurssit kiertävät mahdollisimman fiksusti. Me takaamme materiaalien fiksua kiertoa monella tapaa: hankkeita ja hyviä suunnitelmia on niin sähköiseen lämmöntuotantoon, energian varastointiin, hukkalämpöjen hyödyntämiseen kuin hiilidioksidin talteenottoonkin. Kaiken uuden rinnalla on kuitenkin hyvä nähdä myös se, että on tietty osa jätettä, joka on aidosti kierrätyskelvotonta. Kierrätyskelvottoman jätteen osalta sen hyödyntäminen tehokkaasti energiana on järkevin vaihtoehto.

Kotitalouksissa, monissa teollisuuden prosesseissa tai esimerkiksi sairaaloissa syntyvä vaaralliseksi luokiteltu jäte ei kelpaa enää kierrätettäväksi. Tehokkain ja turvallisin tapa sen käsittelemiseksi on polttaminen korkeassa lämpötilassa. Käsittelyprosessista otetaan hukkalämmöt talteen ja ne saadaan lämpöverkon välityksellä lämmittämään koteja ja muita kiinteistöjä. Rakennamme parasta aikaa Jätevoimalamme viereen Korkealämpötilalaitosta, joka mahdollistaa hyödyntämistavan juuri tällaiselle kierrätyskelvottomalle jätejakeelle. Laitos parantaa Suomen omavaraisuutta vaaralliseksi luokitellun jätteen käsittelyn osalta, jonka lisäksi se parantaa energian toimitusvarmuutta Vantaalla. Omalta osaltaan se auttaa fossiilisista polttoaineista luopumisessa korvatessaan maakaasun käyttöä lämmityksessä.

Kun laitos vuonna 2025 valmistuu, pystymme tarjoamaan suomalaisille jätealan yrityksille ja teollisuudelle Euroopan moderneimman vaaralliseksi luokitellun jätteen käsittelyn kilpailukykyisenä kokonaispalveluna, jossa jäte käsitellään uusimpien määräysten mukaisesti. Tämän lisäksi suunnittelemme, että vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä voitaisiin käsitellä vuonna 2022 käyttöönotetussa Jätevoimalan laajennusosassa sellaisten vaaralliseksi luokiteltujen jätteiden osalta, jotka eivät vaadi niin korkeaa käsittelylämpötilaa kuin Korkealämpötilalaitokseen ohjattava jäte.

Korkealämpötilalaitos nousee vauhdikkaasti ja olemme ison äärellä, kun laitoksen päätähti, rumpu-uuni nostetaan paikoilleen. Turvallisen vaaralliseksi luokitellun jätteen käsittelyn takaa nimenomaan rumpu-uuni, joka on käytännössä ainoa käypä tekniikka monissa eri olomuodoissa olevan vaarallisen jätteen polttamiseksi ja jossa polttolämpötila nousee korkeimmillaan jopa 1 300 asteeseen. Rumpu-uuni on paljon käytettyä tekniikkaa niin Suomessa kuin maailmallakin eli ei sinänsä mikään uusi juttu.

Rumpu-uuni tehnyt matkaansa Suomeen noin kuukauden. Se lähti joulukuun alussa reissun päälle keskisestä Saksasta, josta se matkasi ensin proomulla jokia pitkin Antwerpeniin ja seilaisi sieltä lautalla Suomeen. Vuosaaren satamasta halkaisijaltaan noin 5 metrinen ja 85 000 kiloa painava rumpu-uuni saapui erikoiskuljetuksena työmaalle, jossa se nyt nostetaan paikoilleen. Esivalmisteluja rumpu-uunin nostoa varten on tehty useita kuukausia.

Alkuvuodesta rakennustyöt laitoksen työmaalla siirtyvät hiljalleen ulkotöistä sisätilatöiden puolelle. Se on kova saavutus, kun projekti on ollut käynnissä vasta alle 1,5 vuotta. Läpi koko projektin kaikki on kulkenut suunnitelmien mukaan ja rakennustyöt ovat edenneet hienolla tahdilla. Pian alkaa myös uuden laitoksen liittäminen jätevoimala-alueen olemassa oleviin järjestelmiin, kuten vesi- ja sähköjärjestelmään. Kuten varsinaisen laitoksen käyttöönoton jälkeenkin, myös rakennuksen aikana turvallisuus on lähtökohta kaikelle tekemiselle. Turvallisuudesta ei tingitä missään tilanteessa. Korkealämpötilalaitoksen työmaalla on tehty töitä koko projektin ajan ilman tapaturmia.

Korkealämpötilalaitos on toimintavalmiudessa ensi vuonna ja silloin rumpu-uuni pääsee kirjaimellisesti tulille.

liiketoimintajohtaja, Kiertotalous