Power-to-Gas-hanke

Power-to-Gas-hanke

Teknologiayhtiö Wärtsilä ja energiayhtiö Vantaan Energia ovat solmineet yhteistyösopimuksen merkittävän, synteettistä metaania tuottavan Power-to-Gas (P2G)-laitoksen esisuunnittelusta. Vuonna 2025 käyttöönotettavaksi suunniteltu laitos olisi Suomen suurin ja myös ensimmäinen, joka tuottaa 10 MW polttoaineteholla kaupallisessa mittakaavassa hiilineutraalia, synteettistä metaania. Synteettinen metaani tuotetaan talteenotetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvalla energialla tuotetusta vedystä. Osapuolet allekirjoittivat toukokuussa 2020 yhteistyösopimuksen konseptiselvityksestä, jossa tutkittiin Power-to-Gas-laitoksen kannattavuutta Vantaan Energian jätevoimalan yhteydessä. Päätös jatkaa projektia perustuu selvityksen jatkosuunnittelua ja kehittämistä tukevaan lopputulokseen.

Lue lisää

Lue lisää hankkeesta

Power-to-x-teknologiat 

Power-to-x-teknologiat muuttavat sähköä toiseen energiamuotoon. Raaka-aineiksi niihin tarvitaan hiilidioksidia ja vetyä. Valmistusprosessi toteutetaan uusiutuvalla sähköllä. Power-to-x-teknologioilla uskotaan olevan keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hallinnassa ja käynnissä olevassa energiamurroksessa, sillä niiden avulla valmistetut synteettiset sähköpolttoaineet voivat korvata fossiiliset polttoaineet autoissa, laivoissa, lentoliikenteessä ja energiantuotannossa ilman laitteistomuutoksia. 

Lue lisää aiheesta

Suomen vetytiekartta

Ilmaista polttoainetta ilmasta?

Lue Hiilikädenjäljillä-blogistamme VTT:n asiantuntijoiden pohdinta power-to-x-teknologioilla tuotettujen sähköpolttoaineiden tulevaisuudesta