Siirry sisältöön

Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan Power-to-Gas -laitos – Vantaan Energia ja Wärtsilä kuljettavat Suomea kohti hiilineutraaliutta

VantaaEnergyFinnishIllustration@4x2

Vantaan Energia ja teknologiayhtiö Wärtsilä solmivat tänä vuonna yhteistyösopimuksen merkittävän, synteettistä metaania tuottavan Power-to-Gas (P2G) -laitoksen esisuunnittelusta. Vuonna 2025 käyttöönotettavaksi suunniteltu P2G- eli Sähköpolttoainelaitos on toteutuessaan Suomen suurin ja ensimmäinen, joka tuottaa 10 megawatin polttoaineteholla kaupallisessa mittakaavassa hiilineutraalia, synteettistä metaania.

Synteettisen metaanin tuotannolla on tärkeä rooli uusiutuviin energiamuotoihin perustuvassa kestävässä energiatuotannossa. Se tukee Euroopan Unionin tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Suomessa tavoite on EU:ta kunnianhimoisempi ja hiilineutraaliuteen tähdätään vuoteen 2035 mennessä. Vantaan Energia lopettaa fossiilisten polttoaineiden käytön energiantuotannossaan vuoteen 2026 mennessä, ja P2G-laitos on tärkeä askel kohti tätä tavoitetta.

– Kyseessä on ensimmäinen teollisen mittakaavan kaupallinen laitos, jossa hyödynnetään jätteiden käsittelyssä syntyneiden savukaasujen hiilidioksidivirtoja. Synteettinen metaani tuotetaan talteen otetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvalla energialla tuotetusta vedystä. Se on hiilineutraalia, sillä sen valmistusmenetelmä käyttää hiilidioksidia saman verran kuin sen polttamisessa vapautuu, kuvailee Vantaan Energian liiketoiminnan kehityspäällikkö Matias Siponen.

Sähköpolttoainelaitoksen tuottama kaasu on käytännössä samaa tuotetta kuin maa- tai biokaasu. Fossiilisista energianlähteistä luopuminen eri teknologioita monipuolisesti hyödyntäen vie kehitystä eteenpäin kohti hiilinegatiivista Vantaan Energiaa vuonna 2030. Sähköpolttoainelaitoksen myötä Vantaan Energia alkaa käyttää uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä kaasun käytön, lämmityksen ja liikenteen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tulevaisuudessa vedystä ja hiilidioksidista pystytään toivottavasti tekemään paljon muutakin, kuten muovituotteita.

– Sen lisäksi, että hiilidioksidista ja vedystä voidaan tehdä hiilineutraaleja vaihtoehtoja öljylle ja fossiilisille polttoaineille, niistä voi mahdollisesti tehdä tulevaisuudessa esimerkiksi proteiinia. Maailma on avoin, emmekä varmasti vielä edes tiedä, mihin kaikkeen synteettisiä hiilivetyjä tullaan käyttämään, Siponen sanoo.

Wärtsilä vastaa laitoksen esisuunnittelusta

Tulevaisuuteen katsotaan myös teknologiayhtiö Wärtsilässä. Yrityksen tulevaisuuden visiossa energia tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla, kuten tuuli- ja aurinkovoimalla, joiden vaihtelevaa tuotantoa tasapainotetaan uusiutuvilla polttoaineilla toimivilla voimalaitoksilla sekä energian varastointijärjestelmillä. Vantaan Energian kanssa toteutettava huipputeknologiaa edustava laitos tukee tätä visiota. Wärtsilä johtaa hankkeessa tuotantolaitoksen ja polttoaineen jakelun teknistä esisuunnittelua.

– Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja sen suunnitteluprosessi on lisännyt ymmärrystämme siitä, miten pääsemme kohti fossiilivapaata tulevaisuutta. Samalla kehitämme markkinoita ja osaamistamme yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Olemme jo nyt oppineet valtavasti uutta, ja projekti on kokonaisuudessaan luonut lisäarvoa kaikkeen tekemiseemme, Wärtsilä Energyn uusiutuvien polttoaineiden ja ympäristöratkaisujen johtaja Reetta Kaila toteaa.

Wärtsilä on edelläkävijä tulevaisuuden energiaratkaisujen osaamisessa ja energiajärjestelmien mallintamisessa. Osana tätä työtä se kehittää Power-to-X -sovelluksia, joilla on suuri rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa maailmanlaajuisesti. Power-to-X -teknologiat muuttavat sähköä kemialliseen energiamuotoon, mikä mahdollistaa eri teollisuuden sektoreille mahdollisuuden hyödyntää fossiilivapaata energiaa sekä helpottaa energian pidempiaikaista varastointia ja kuljetusta. Wärtsilän esisuunnittelutyön odotetaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä, ja projektin tavoitteellinen valmistumisaika on vuoden 2025 alussa.

Lisätietoja 

Matias Siponen, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Vantaan Energia Oy
matias.siponen@vantaanenergia.fi

Reetta Kaila, uusiutuvien polttoaineiden ja ympäristöratkaisujen johtaja, Wärtsilä Energy
reetta.kaila@wartsila.com

Vantaan Energia Oy 

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Tuotamme lämpöä, sähköä ja energiatehokkuuspalveluita. Mahdollistamme asiakkaillemme sujuvan arjen ilmastoystävällisillä, jatkuvasti kehittyvillä palveluilla.

Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Haluamme olla osa ratkaisua. Olemme kasvava kiertotalousenergiayhtiö, joka panostaa hiilineutraalien energiaratkaisujen löytämiseen. Luovumme fossiilisista polttoaineista vuonna 2026 ja etenemme kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030.

Wärtsilä Energy 

Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme irtautumaan hiilenkäytöstä kehittämällä markkinoiden johtavia teknologioita. Näitä ovat nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, mukaanlukien GEMS-energianhallintajärjestelmä. Wärtsilä Energyn elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä. Wärtsilä on toimittanut 74 GW voimalaitoskapasiteettia ja yli 80 energian varastointijärjestelmää yhteensä180 maahan.