Siirry sisältöön

Vantaan Energia edistää kaupunkilaisten hyvinvointia

Suomen energiapolitiikka artikkeli

Vantaan Energia on mukana vantaalaisten arkielämässä joka päivä ja mahdollistaa kaupunkilaisille monipuolista hyvinvointia. Yhä ympäristöystävällisempien energiantuotantoratkaisujensa myötä yhtiö on vahvasti tukemassa myös Vantaan kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista. 

Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilista polttoaineista energiantuotannossa vuoteen 2026 mennessä ja edetä siitä kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Omilla tavoitteillaan Vantaan Energia siivittää Vantaan kaupunkia kohti kaupungin omaa Innovaatioiden Vantaa -strategian mukaista tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030.

Kivihiilen käyttö energiantuotannossa on päättynyt Vantaalla. Vantaan Energian Jätevoimalan laajennuksen käyttöönotto on mahdollistanut kivihiilen käytöstä luopumisen. Kivihiilen käytöstä luopumisen jälkeen Vantaan Energia on vähentänyt energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä 70 % verrattuna kymmenen vuoden takaisiin energiantuotannon päästöihin.

Fossiilisista polttoaineista luopumisella on ympäristövaikutusten lisäksi vaikutus myös lämmön hintavakauteen: monipuolinen uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen ja irtaantuminen fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen muutoksista mahdollistavat Vantaan Energian asiakkaille vakaan lämmön hinnan – myös tulevaisuudessa. Vantaan Energian tuottaman kaukolämmön hinta on pääkaupunkiseudun edullisinta. Vakaahintaisen kaukolämmön ansiosta Vantaan Energia mahdollistaa Vantaalla asumisen matalammat kulut lämmityksen osalta.

Vantaan Energia mahdollistaa kaupunkilaisille laaja-alaista hyvinvointia. Yhtiö maksaa vuoden 2021 tuloksestaan omistajilleen Vantaan kaupungille ja Helsingin kaupungille osinkoa noin 18 miljoonaa euroa. Vantaan kaupunki omistaa 60 %:a Vantaan Energiasta ja vuosittaisten osinkojen kautta yhtiö tuo vantaalaisille hyvinvointia yli kymmenellä miljoonalla eurolla.

Vantaan Energia energia-alan suunnannäyttäjänä luo Vantaalle innovatiivisia teknologiaratkaisuita, jotka mahdollistaisivat ympäristöystävällisemmän energiantuotannon Vantaan lisäksi muissakin suurissa kaupungeissa – niin Suomessa kuin laajemmin Euroopassa. Kuusikonmäkeen suunnitteilla oleva Lämmön kausivarasto ja Uusiolan alueelle kaavailtu Sähköpolttoainelaitos edustavat tulevaisuuden energiantuotannon ja -varastoinnin ratkaisuja. Nämä hankkeet tukevat Vantaan kaupungin tavoitteita niin innovaatiokaupungin kuin kestävän kehityksen näkökulmasta ja toimivat erinomaisena kärkenä innovaatiokaupungin imagolle.

Lisätiedot

Jukka Toivonen, toimitusjohtaja, Vantaan Energia Oy
jukka.toivonen@vantaanenergia.fi
p. 050 453 6729