Tulevaisuus

Tulevaisuus

Kivihiilen käyttö energiantuotannossa on päättynyt Vantaalla

Kiertotalousenergiayhtiö Vantaan Energian energiantuotanto on nyt kivihiiletöntä. Vantaan Energian Jätevoimalan laajennuksen tuoma lisäkapasiteetti kotimaisen kierrätykseen kelpaamattoman energiajätteen energiahyötykäyttämiselle on mahdollistanut kivihiilestä luopumisen energiantuotannossa. Kivihiilestä luopuminen on osa Fossiiliton 2026 -hankekokonaisuutta. Siitä Vantaan Energia etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030.

Kiertotalousenergiayhtiö Vantaan Energia on tuottanut Jätevoimalassaan kaukolämpöä ja sähköä kotitalouksien kierrätykseen kelpaamattomasta energiajätteestä vuodesta 2014. Tällä hetkellä viimeistelytöiden alla oleva Jätevoimalan laajennus tuo lisäkapasiteettia kotimaisen kierrätykseen kelpaamattoman energiajätteen energiahyötykäyttämiselle mahdollistaen kivihiilestä luopumisen energiantuotannossa. Energian raaka-aineena Jätevoimalan laajennuksessa toimii kaupan ja teollisuuden kierrätykseen kelpaamaton energiajäte.

Jätevoimalan laajennuksen käyttöönotto on mahdollistanut sen, että Vantaan Energian energiantuotanto on nyt kivihiiletöntä. Voimalan bunkkerin täyttäminen kotimaisella, kierrätykseen kelpaamattomalla kaupan ja teollisuuden energiajätteellä alkoi toukokuun alkupuolellaEnsimmäiset jätetulet syttyivät pian sen jälkeen.

Kivihiilen käytöstä luopumisen jälkeen Vantaan Energia on vähentänyt energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä jo 70 %. Lisäksi Jätevoimalan laajennuksen käyttöönotto vähentää merkittävästi yhtiön riippuvuutta tuontipolttoaineista. Fossiilisista polttoaineista luopumisella on positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi vaikutus myös lämmön hintavakauteen: jätteiden energiahyötykäyttö, monipuolinen uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen sekä irtaantuminen fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen muutoksista mahdollistavat Vantaan Energian asiakkaille vakaan lämmön hinnan myös tulevaisuudessa.

Kivihiilestä luopuminen on osa Fossiiliton 2026 -hankekokonaisuutta. Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilista polttoaineista energiantuotannossa vuoteen 2026 mennessä ja edetä siitä kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä.

Martinlaakson voimalaitoksen kivihiilikattila jätetään toistaiseksi käyttöönottovalmiuteen huoltovarmuuden turvaamiseksi. Kivihiilikattilan normaali energiantuotantokäyttö on päättynyt, mutta se on edelleen otettavissa käyttöön tilanteissa, joissa kohdattaisiin muihin energialähteisiin liittyviä rajoitteita. Näin Vantaan Energia varautuu turvaamaan vantaalaisten kotien ja kiinteistöjen lämmönsaannin myös mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Tiedotteita kivihiilestä luopumiseen liittyen

30.5.2022: Kivihiilen käyttö energiantuotannossa on päättynyt Vantaalla

24.5.2022: Ensimmäiset jätetulet Vantaan Energian Jätevoimalan laajennuksella ovat syttyneet

2.5.2022: Ensimmäinen jätekuorma Jätevoimalan laajennukselle saapui tänään

21.4.2022: Jätevoimalan laajennuksen käyttöönotto lähenee: työmaalla vuorossa kattilan puhdistus, joka aiheuttaa jonkin verran melua ympäristöön

16.3.2022: Kivihiilestä luovutaan Vantaalla jo tänä keväänä

1.2.2022: Vantaan Energian Jätevoimalan laajennus mahdollistaa kivihiilestä luopumisen jo keväällä – Voimalaitoksen keltaiset kahmarit ovat saapuneet työmaalle

22.9.2021: Vantaan Energian jätevoimalan laajennus mahdollistaa kivihiilestä luopumisen jo vuonna 2022