Siirry sisältöön

Ensimmäinen jätekuorma Jätevoimalan laajennukselle saapui tänään

Vantaan Energia Jatevoimalan laajennuksen kahmari

Kiertotalousenergiayhtiö Vantaan Energian Jätevoimalan laajennuksen rakennustyöt etenevät alkuperäisen suunnitelman mukaisessa aikataulussaan ja laajennusosassa valmistaudutaan jo laitoksen käyttöönottoon. Energianlähteenä uudessa voimalassa toimii kotimainen, kierrätykseen kelpaamaton kaupan ja teollisuuden energiajäte. Jätevoimalan laajennuksen käyttöönotto mahdollistaa kivihiilestä luopumisen ja etenemisen kohti hiilinegatiivisuutta. Ensimmäinen jätekuorma Jätevoimalan bunkkerille saapui tänään.

Jätevoimalan laajennusosassa valmistaudutaan laitoksen käyttöönottoon ja jätetulien sytyttämiseen. Osana tätä Jätevoimalan laajennusosan bunkkeria on alettu täyttää jätteellä – ensimmäinen jätekuorma Jätevoimalan laajennukselle saapui tänään. Jätevoimalan laajennuksen bunkkeri on valtava allas, johon kuorma-autot kippaavat voimalalle saapuvat jätteet, ja josta valtavat metalliset kourat, kahmarit, sekoittavat niitä ja kuljettavat ne energiahyötykäyttöön.

Jätteen vastaanotto aloitetaan hyvissä ajoin ennen ensimmäisten jätetulien sytyttämistä, jotta Voimalan nostureita ja kahmareita päästään koekäyttämään oikealla jätteellä. Tästä päivästä eteenpäin kierrätykseen kelpaamatonta energiajätettä saapuu Jätevoimalan laajennukselle kasvavaan tahtiin, niin että alkukesälle suunniteltuihin laitoksen ensimmäisiin jätetuliin mennessä saadaan varastoitua ja sekoitettua koekäyttöihin riittävästi soveltuvaa polttoainetta. Koekäyttöjen edetessä vastaanotettavat jätemäärät edelleen kasvavat ja syksyllä kaupallisen toiminnan alkaessa jätteenvastaanotto pyörii jo täydellä teholla.

Jätevoimalan saadessa laajennuksen myötä uutta kapasiteettia kierrätykseen kelpaamattoman energiajätteen energiahyötykäyttämiselle voidaan ulkomailta tuotu kivihiili korvata kotimaisella energianlähteellä. Tämä mahdollistaa Vantaan Energialle kivihiilestä luopumisen. Martinlaakson voimalaitoksen kivihiilikattila jätetään toistaiseksi käyttöönottovalmiuteen huoltovarmuuden turvaamiseksi. Se on siten otettavissa käyttöön tilanteissa, joissa kohdattaisiin muihin energialähteisiin liittyviä rajoitteita. Näin Vantaan Energia varautuu turvaamaan vantaalaisten kotien ja kiinteistöjen lämmönsaannin myös mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilista polttoaineista energiantuotannossa vuoteen 2026 mennessä ja edetä siitä kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Fossiilisista polttoaineista luopumisella on ympäristövaikutusten lisäksi vaikutus myös lämmön hintavakauteen.  

Jätevoimalan laajennus sijaitsee Långmossebergenissä, jossa on voimalan lisäksi myös muuta kiertotaloustoimintaa. Alueella toimivat Vantaan Energia, Remeo ja Rudus ovatkin nimenneet alueen Uusiolaksi, joka on kiertotalouden keskipiste. Jätevoimala ja sen uusi laajennusosa ovat kiertotaloustoimintaa parhaimmillaan, sillä siellä kierrätykseen kelpaamaton energiajäte voidaan hyödyntää laajennusosan ansiosta aikaisempaa suuremmalla kapasiteetilla lämmön ja sähkön energialähteeksi.

Lisätietoja:
Kalle Patomeri
liiketoimintajohtaja, Kaupunkienergia, Vantaan Energia Oy
kalle.patomeri@vantaanenergia.fi
p. 050 529 4158

Kuva- ja haastattelupyynnöt: viestinta@vantaanenergia.fi