Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Vantaan Energia ylsi historiansa parhaaseen liikevoittoon vuonna 2023

Vantaan Energia -konserni teki viime vuonna yhtiön 113-vuotisen historian parhaan taloudellisen tuloksen huolimatta siitä, että toimintaympäristön hurja muutostahti jatkui edelleen. Päivitimme strategiaamme vastaamaan toimintaympäristömme muuttunutta tilannekuvaa. Tavoitteemme olla hiilinegatiivinen paikallisessa energiantuotannossa vuoteen 2030 mennessä säilyi samana, mutta tarkensimme tapoja, joilla sen saavutamme. Vantaan Energia -konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 303,1 miljoonaa euroa (299,5 miljoonaa euroa […]

Lue lisää

Vantaan Energia aloittaa maailman suurimman lämmön kausivaraston ”Varannon” rakentamistyöt Vantaalla

Vantaan Energian strategisena tavoitteena on hiilinegatiivinen energiantuotanto vuonna 2030. Päästöjä vähennetään lukuisilla hankkeilla, joista merkittävimmät ovat nyt toteutusvaiheeseen siirtyvä lämmön kausivarasto ”Varanto” sekä erilaiset sähköiseen lämmitykseen ja hukkalämpöihin perustuvat hankkeet. Hiilinegatiivisuuden saavuttaminen edellyttää hiilidioksidin talteenottoa, jota selvitetään parhaillaan. Varannoksi nimetty lämmön kausivarasto toteutetaan louhimalla 1 100 000 m3 vesisäiliö tunneli- ja prosessitiloineen syvälle peruskallioon Vantaan Kuusikonmäkeen. […]

Lue lisää

Vantaan Energia suunnittelee vaaralliseksi luokitellun jätteen energiahyödyntämistä Jätevoimalansa laajennusosassa, yleisötilaisuus 9.4.2024

Vantaan Energia suunnittelee vaaralliseksi luokitellun jätteen energiahyödyntämistä Jätevoimalansa laajennusosassa mahdollistaakseen tällaisen jätteen kustannustehokkaan käsittelyn. Käsiteltävät jätteet olisivat esimerkiksi teollisuuden kierrätyskelvottomia rejektejä ja kotitalouksien vaarallisia jätteitä, joiden määrä olisi enintään 40 000 tonnia vuodessa eli vajaan viidesosan Jätevoimalan laajennusosan kokonaisjätemäärästä. Vaarallisen jätteen polttaminen edellyttää lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamista. Käynnissä olevassa YVA-hankkeessa arvioidaan kotitalouksien vaarallisia jätteitä ja […]

Lue lisää

Vantaan Energia Keski-Uusimaa on nyt Tuusulanjärven Lämpö

Järvenpään ja Tuusulan alueella kaukolämpöä ja energiapalveluita asiakkailleen tarjoavan energiayhtiön nimi vaihtuu 25.3. ja uusi nimi on Tuusulanjärven Lämpö Oy. Nimimuutoksen taustalla on yhtiön tavoite olla entistä paikallisempi kumppani asiakkailleen Järvenpään ja Tuusulan alueilla.   Vuonna 2020 perustettu yhtiö toimi aikaisemmin nimellä Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy. Yhtiö perustettiin, kun Fortum myi Tuusulan ja Järvenpään alueen kaukolämpöliiketoimintansa […]

Lue lisää

Martinlaakson voimalaitoksen palo on sammutettu ja jälkisammutustyöt jatkuvat

Päivitetty 15.3. klo 14.25 Martinlaakson voimalaitoksen palo on sammutettu ja jälkisammutustyöt jatkuvat vielä jonkin aikaa.Päivitetty 15.3. klo 12.40 Martinlaakson voimalaitoksen hiiliyksikön hiilenjakajalla ollut kytöpalo on saatu hallintaan. Pelastuslaitoksen työt jatkuvat jälkisammutustöillä. Palolla ei ole vaikutusta kaukolämmön jakeluun.Päivitetty 15.3. klo 12.25 Pelastuslaitoksen puoliltapäivin päivitetyn tiedon mukaan kohteen sammutus-, jäähdytys- ja raivaustyöt ovat edelleen käynnissä. Palo on […]

Lue lisää

Vantaan Energia suunnittelee vaaralliseksi luokitellun jätteen energiahyödyntämistä Jätevoimalansa laajennusosassa, yleisötilaisuus 9.4.2024

Vantaan Energia suunnittelee vaaralliseksi luokitellun jätteen energiahyödyntämistä Jätevoimalansa laajennusosassa mahdollistaakseen tällaisen jätteen kustannustehokkaan käsittelyn. Käsiteltävät jätteet olisivat esimerkiksi teollisuuden kierrätyskelvottomia rejektejä ja kotitalouksien vaarallisia jätteitä, joiden määrä olisi enintään 40 000 tonnia vuodessa eli vajaan viidesosan Jätevoimalan laajennusosan kokonaisjätemäärästä. Vaarallisen jätteen polttaminen edellyttää lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamista. Käynnissä olevassa YVA-hankkeessa arvioidaan kotitalouksien vaarallisia jätteitä ja […]

Lue lisää

Työ- ja elinkeinoministeriöltä 1,6 miljoonan investointituki Vantaan Energian hankkeelle KWH Freezen pakastevaraston hukkalämpöjen hyödyntämiselle

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 1,6 miljoonan euron investointituen Vantaan Energian hankkeelle, jossa KWH Freezen pakastevarastosta syntyvät hukkalämmöt voitaisiin hyödyntää Vantaan kaukolämpöverkossa kotien ja liikekiinteistöjen lämmittämiseen. Tällä hetkellä esisuunnitteluvaiheessa olevassa hankkeessa on tarkoitus rakentaa järjestelmä, jossa Vantaan Viinikkalassa sijaitsevan KWH Freezen pakastevaraston jäähdytyksen lauhde-energiaa otetaan talteen. Jäähdytyksestä talteen otetun lauhdelämmön lämpötila nostetaan uusiutuvalla sähköllä toimivilla […]

Lue lisää

Otamme käyttöön energiatehokkuusvaikutuksen

Uudistamme kaukolämmön hinnoittelurakenteen 1.4.2024 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen kaukolämpöjärjestelmässämme. Taloyhtiöiden ja yritysten kaukolämpölasku tulee 1.4.2024 alkaen koostumaan energia- ja energiajärjestelmämaksusta sekä uudesta energiatehokkuusvaikutuksesta. Energiatehokkuusvaikutus määräytyy kiinteistöstä palaavan kaukolämmön paluuveden lämpötilan mukaan. Uudistuksen myötä asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa kiinteistön kaukolämmön kustannuksiin paranee energiatehokkuuteen tehtyjen toimien kautta. Hinnoittelurakenteen muutoksen jälkeenkin Vantaan Energian kaukolämmön kokonaishinta on pääkaupunkiseudun […]

Lue lisää

Kiitos luottamuksesta, asiakkaat!

Vantaan Energian kaukolämpöasiakkaat antoivat yhtiölle jälleen hyvät pisteet EPSI Ratingin joulukuussa 2023 julkaisemassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Yhtiömme koetaan luotettavaksi ja pitävän hyvää huolta asiakkaistaan. Lisäksi asiakkaamme arvostavat Vantaan Energian imagoa ja vastuullisuutta. Tehtävänämme on ratkaista aikamme suurimpia haasteita varmistamalla, että energia ja rajalliset resurssit kiertävät mahdollisimman fiksusti. Tähtäämme energiantuotannon hiilinegatiivisuuteen vuonna 2030. Kehitämme jatkuvasti uutta, jotta vantaalaisilla […]

Lue lisää

Vantaan Energia suunnittelee sekajätteen energiahyödyntämisen hiilidioksidien talteenottoa Jätevoimalan alueella – kaavamuutos vireillä

Vantaan Energia tavoittelee energiantuotantonsa hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on omalta osaltamme rakentaa kestävää jäteketjua, jossa jätteen energiahyödyntämisen hiilidioksidipäästöt saadaan talteen. Suunnittelemme nyt hiilidioksidin talteenottoteknologian rakentamista, ja sitä ennakoidaan nyt haettavalla kaavamuutoksella. ”Haluamme varmistaa, että energia ja rajalliset resurssit kiertävät mahdollisimman fiksusti – saamme jätteen energiahyödyntämisellä kierrätyskelvottomasta jätteestä energiat tehokkaasti talteen lämmittämään Vantaata. Hiilidioksidin talteenotto […]

Lue lisää

Vantaan Energia sijoittaa tekoälyllä kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavaan teknologiayhtiö Myrspoveniin

Vantaan Energia osallistui ruotsalaisen teknologiayhtiö Myrspovenin rahoituskierrokselle, jossa kerättiin yhteensä 5,4 miljoonaa euroa. Myrspoven on maailman johtava tekoälyä hyödyntävä kiinteistöjen energiatehokkuustoimiin ja energiajärjestelmien optimointiin keskittynyt teknologiayhtiö. Tekoälyllä energiatehokkuutta parantavat teknologiat ja kiinteistöjen liittäminen osaksi Vantaan kaukolämpöverkon älykästä ohjausta vievät Vantaan Energiaa kohti tavoitettaan tuottaa energiaa hiilinegatiivisesti vuonna 2030. Vantaan Energian tavoitteena on mahdollisimman nopea siirtyminen […]

Lue lisää

Vantaan Aviapolikseen innovatiivinen hiilineutraali energiaratkaisu

AVIA Real Estate ja Vantaan Energia ovat solmineet ainutlaatuisen energiakumppanuussopimuksen, jonka myötä Vantaan Aviapoliksen alueella tullaan toteuttamaan täysin uudenlaisia energiaratkaisuja. Vähintään puolet alueen lämmitysenergiasta tullaan tuottamaan paikallisesti uusiutuvalla energialla ja loputkin hiilineutraalisti muun muassa hyödyntämällä Vantaan alueen hukkalämpöjä kaukolämpöverkon avulla. Energiaratkaisussa on mukana viilennys. Uusi energiapalveluratkaisu vastaa nykypäivän tarpeisiin sekä joustavasti ja skaalautuvasti myös tulevaisuuden […]

Lue lisää

Tubettajat Elina ja Sofia löysivät vastaukset lasten energiakysymyksiin!

Meillä on tavoitteena olla hiilinegatiivinen kiertotalousenergiayhtiö vuonna 2030. Ratkaisemme aikamme suurimpia haasteita varmistamalla, että energia ja rajalliset resurssit kiertävät mahdollisimman fiksusti. Aloitimme vuosi sitten yhteistyön Luontoliiton kanssa, jonka tavoitteena on lisätä yhteiskunnallista keskustelua ja ymmärrystä kestävään energiaan, kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyen. Lisäksi tiedossa on molemminpuolista oppimista molemmille tärkein teemojen parissa. Annoimme viime syksynä Luontoliiton […]

Lue lisää

Tervetuloa vierailulle Jätevoimalaan oppimaan lisää kiertotaloudesta!

(Kuva: Rekolan koulu kävi tänä syksynä vierailulla Jätevoimalalla) Vantaan Energia ratkaisee aikamme suurimpia haasteita​ varmistamalla, että energia ja rajalliset​ resurssit kiertävät mahdollisimman fiksusti! Tervetuloa tutustumaan Jätevoimalaamme, jossa jäte saa uuden elämän sähkönä ja lämpönä. Kevään vierailut Vantaan Energian Uusiolassa sijaitsevassa Jätevoimalan vierailukeskuksessa käynnistyivät jälleen 8.1.2024 alkaen. Toivotamme erityisesti koululaiset ja oppilaitokset tervetulleeksi oppimaan lisää kiertotaloudesta […]

Lue lisää

Vantaalainen kaukolämpö siirtyy älyaikaan

Vantaan Energia tavoittelee hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä ja käynnissä on Vantaan lämmöntuotanto- ja jakelujärjestelmän modernisointi ilmastoystävällisemmäksi ja energiatehokkaammaksi älyteknologian ja uusien innovaatioiden avulla.  Tämän myötä myös kaukolämpö uudistuu tuotteena ja vaihdamme vantaalaisiin taloyhtiöihin älyteknologiaa hyödyntävän, vähemmän lämpöä kuluttavan ja rahaa säästävän Vantaan Energian älykkään kaukolämmön. Vantaan Energian älykäs kaukolämpö on ilmastoystävällistä, toimitusvarmaa ja hintavakaata kaukolämpöä, […]

Lue lisää

Kiikaroitko kesätöitä? Tule meidän huippujengiimme tekemään työtä, jolla on merkitystä!

Vantaan Energian tavoitteena on hiilinegatiivinen energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä. Tervetuloa mukaan matkallemme kohti parempaa tulevaisuutta! Meillä on nyt auki lähes 40 kesätyöpaikkaa mm. voimalaitosten ja kaukolämpöverkon kunnossapidossa, sähköautomaatiotehtävissä, talouspalveluissa, tietohallinnon tehtävissä sekä sähköverkon eri liiketoimintojen tehtävissä. Jätä hakemuksesi 28.1.2024 mennessä tästä linkistä. Olemme mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja sitoudumme tarjoamaan kesätöitä nuorille kampanjan periaatteiden mukaisesti.

Lue lisää

Blogi: Korkealämpötilalaitos mahdollistaa hyödyntämistavan kierrätyskelvottomalle jätejakeelle

Korkealämpötilalaitos nousee vauhdikkaasti Jätevoimalamme viereen ja uuden laitoksen päätähti, rumpu-uuni on nostettu paikoilleen. Turvallisen vaaralliseksi luokitellun jätteen käsittelyn takaa nimenomaan rumpu-uuni, joka on käytännössä ainoa käypä tekniikka monissa eri olomuodoissa olevan vaarallisen jätteen polttamiseksi. Lue lisää vuonna 2025 valmistuvasta Korkealämpötilalaitoksestamme Kiertotalous-liiketoiminnan liiketoimintajohtaja Kalle Patomeren blogista.

Lue lisää