Siirry sisältöön

Vantaan Energia suunnittelee sekajätteen energiahyödyntämisen hiilidioksidien talteenottoa Jätevoimalan alueella – kaavamuutos vireillä

Vantaan Energia tavoittelee energiantuotantonsa hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on omalta osaltamme rakentaa kestävää jäteketjua, jossa jätteen energiahyödyntämisen hiilidioksidipäästöt saadaan talteen. Suunnittelemme nyt hiilidioksidin talteenottoteknologian rakentamista, ja sitä ennakoidaan nyt haettavalla kaavamuutoksella.

”Haluamme varmistaa, että energia ja rajalliset resurssit kiertävät mahdollisimman fiksusti – saamme jätteen energiahyödyntämisellä kierrätyskelvottomasta jätteestä energiat tehokkaasti talteen lämmittämään Vantaata. Hiilidioksidin talteenotto mahdollistaisi vielä näiden väistämättömien päästöjenkin talteen ottamisen. Erilaisilla tuotantotavoilla ja kyvyllä ottaa energiasta, materiaaleista ja hiilidioksidista kaikki hyöty irti voimme tarjota asiakkaillemme toimitusvarman ja aina kilpailukykyisimmän tavan lämmittää Vantaalla”, kiertotalousliiketoiminnan johtaja Kalle Patomeri sanoo. 

Aidosti kierrätyskelvottoman ja vaaralliseksi luokitellun jätteen osalta energiahyödyntäminen on tehokkain ja turvallisin käsittelytapa myös tulevaisuudessa, sillä näitä jätteitä ei voi enää käyttää muulla tavoin hyödyksi. Vantaalla on laajan kaukolämpöverkon ja lämmön varastointihankkeiden ansiosta poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet päästä hyviin hyötysuhteisiin jätteen energiahyödyntämisessä.

Päästöjen vähentämiseksi kierrätyskelvottoman jätteen energiahyödyntämistä ei ole järkevää lopettaa kokonaan, sillä vaihtoehtona on kaatopaikkasijoittaminen. Hiilidioksidin talteenottoteknologian avulla päästöt voidaan sitoa pysyvästi pois ilmakehästä kuljettamalla hiilidioksidit pysyvään varastoon tai hyödyntää raaka-aineena uusiin tuotteisiin. Tätä varten suunnittelemme hiilidioksidin talteenottolaitosta Jätevoimalamme viereen Uusiolan alueelle. 

Suunniteltua laitosta varten on nyt käynnistymässä kaavamuutos, jolla mahdollistetaan hiilidioksidin talteenottolaitoksen rakentaminen. Suunnitteilla oleva hiilidioksidin talteenottolaitos ottaisi talteen Jätevoimalan, Jätevoimalan laajennuksen ja vuonna 2025 toimintansa aloittavan vaaralliseksi luokiteltua jätettä käsittelevän Korkealämpötilalaitoksen tuottamat hiilidioksidit. Yhteensä tämä tarkoittaa yli 600 000 hiilidioksiditonnia vuodessa. Talteen otettu hiilidioksidi voidaan kuljettaa joko pysyvään loppuvarastoon Suomen ulkopuolelle tai hyödyntää esimerkiksi sementin valmistuksessa. Lopullinen käyttökohde selviää hankkeen edetessä. 

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin osalta EU-tasoinen sääntely on vielä monelta osin auki ja talteenoton mahdollistamisen edellytyksenä on muun muassa riittävät kannustimet talteenotolle ja talteenottoa tukeva sääntely, teknologian ja varastointilogistiikan kehittyminen ja kustannustason aleneminen. 

EU-tason lainsäädäntö on tiukentumassa jätteenkäsittelyn osalta. EU:n lainsäädäntövalmistelu näyttää vahvoja viitteitä siitä, että tulevaisuudessa sekajätteestä on poistettava kierrätyskelpoinen materiaali ennen jätteen energiahyödyntämistä. Vantaan Energia tutkii mahdollisuuksia sekajätteen esikäsittelyyn ennen polttoprosessia. Nyt vireillä olevalla kaavamuutoksella varaudutaan myös mahdolliseen jätteen esikäsittelylaitoksen tarpeeseen.

Lisätiedot 

Kalle Patomeri, liiketoimintajohtaja, Kiertotalous-liiketoiminta, Vantaan Energia
puh. 050 529 4158