Siirry sisältöön

HSY: Ilmansaasteiden pitoisuudet ovat matalia Jätevoimalan läheisyydessä

HSY:n tuoreet mittaustulokset kertovat, että ilmansaasteiden pitoisuudet ovat Jätevoimalan läheisyydessä matalia ja samansuuntaisia kuin muualla pääkaupunkiseudun tausta- ja pientaloalueilla. HSY mittasi vuonna 2023 ilmansaasteiden pitoisuuksia Jätevoimalan lähellä Rapujoentien varrella vallitsevan tuulensuunnan alapuolella.

HSY seurasi mittauksissaan hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten, typpidioksidin ja rikkidioksidin pitoisuuksia. Jätevoimalalla mitattiin myös lyijyn, arseenin, kadmiumin ja nikkelin pitoisuuksia. Kaikkien ilmansaasteiden vuosipitoisuudet olivat raja-arvojen, kansallisten ohjearvojen ja Maailman terveysjärjestön WHO:n ohjearvojen alapuolella.

Edellisen kerran Jätevoimalan vaikutusalueella mitattiin ilmanlaatua samassa paikassa vuonna 2015. Vuonna 2023 lähes kaikkien mitattujen ilmansaasteiden pitoisuudet olivat matalampia kuin vuonna 2015. Pienhiukkasten pitoisuudet pysyivät samalla tasolla.

– Jätevoimalan päästöjä tarkkaillaan jatkuvatoimisilla mittauksilla jätteenpolttoa koskevan tiukan lainsäädännön mukaisesti. Päästötasomme ovat keskimäärin olleet koko Jätevoimalan ja sen laajennuksen toiminta-ajan selvästi alle päästöraja-arvojen, Vantaan Energian ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö Minna Jokinen kertoo.

– HSY:n ilmanlaatumittaukset vahvistavat omien, piipun päästä tehtyjen mittaustemme tulokset. Toivomme jatkossakin, että Jätevoimalan ilmanlaatuvaikutuksia seurataan säännöllisesti ilmanlaatumittauksin, Jokinen jatkaa.

Lue tarkemmin HSY:n uutisesta