Siirry sisältöön

Vantaan Energia suunnittelee vaaralliseksi luokitellun jätteen energiahyödyntämistä Jätevoimalansa laajennusosassa, yleisötilaisuus 9.4.2024

Vantaan Energia suunnittelee vaaralliseksi luokitellun jätteen energiahyödyntämistä Jätevoimalansa laajennusosassa mahdollistaakseen tällaisen jätteen kustannustehokkaan käsittelyn. Käsiteltävät jätteet olisivat esimerkiksi teollisuuden kierrätyskelvottomia rejektejä ja kotitalouksien vaarallisia jätteitä, joiden määrä olisi enintään 40 000 tonnia vuodessa eli vajaan viidesosan Jätevoimalan laajennusosan kokonaisjätemäärästä.

Vaarallisen jätteen polttaminen edellyttää lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamista. Käynnissä olevassa YVA-hankkeessa arvioidaan kotitalouksien vaarallisia jätteitä ja teollisuuden kierrätykseen kelpaamattomia rejektejä, joiden hyödyntäminen vuonna 2022 käyttöönotetun Jätevoimalan laajennusosassa ei vaadi lisärakentamista tai teknisiä muutoksia nykyiseen laitokseen.

Jätevoimala-alueelle on parasta aikaa rakenteilla Korkealämpötilalaitos, jossa tullaan käsittelemään vaarallisia jätteitä, jotka lain mukaan vaativat korkeamman polttolämpötilan. Jätevoimalan laajennusosassa sen sijaan energiahyödynnettäisiin vaarallisia jätteitä, joille soveltuu Jätevoimalan laajennusosan polttolämpötila ja tekniikka.

Vantaan Energia pystyy jätevoimala-alueellaan hyödyntämään energiaksi monenlaista kierrätyskelvotonta jätettä turvallisesti ja erinomaisella hyötysuhteella. Kaukolämpöverkon ansiosta prosessissa syntyneellä lämmöllä voidaan lämmittää vantaalaisia koteja ja muita rakennuksia. Kierrätyskelvottoman jätteen käyttäminen energiantuotannossa mahdollistaa vantaalaisille vakaahintaista ja toimitusvarmaa lämpöä nyt ja tulevaisuudessa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on kaksi vaihetta. Arviointiohjelmavaihe valmistui vuoden 2023 lopussa. Nyt arviointimenettelyn selostus on valmis ja luovutettu viranomaisille. Selostus on julkisesti nähtävillä 12.3.-10.5.2024 verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/VEjatevoimala2YVA tai esimerkiksi Vantaan kaupungin Tikkurilan infopisteessä Dixissä. 

Yleisötilaisuus ympäristövaikutusten arviointimenettelyn selostusvaiheesta 9.4.2024

Tervetuloa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn selostusvaiheen yleisötilaisuuteen tiistaina 9.4.2024 klo 18-20 Jätevoimalamme vierailukeskukseen (Pitkäsuontie 10, 01200 Vantaa).

Tilaisuudessa esitellään hanketta ja arviointiselostusta. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää näkemyksiä ympäristövaikutusten arviointityöstä, saada tietoa sekä keskustella YVA-menettelystä hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen ja YVA-ohjelman laatineiden asiantuntijoiden kanssa.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Lisätiedot 
Kalle Patomeri, liiketoimintajohtaja, Vantaan Energia
p. 050 529 4158
kalle.patomeri@vantaanenergia.fi