Siirry sisältöön

Rakennustyöt Vantaan Energian Varannon työmaalla ovat alkaneet – energiavarasto valmistuu 2028

Vantaan Energia rakennuttaa Vantaan Kuusikonmäkeen maailman suurinta lämmön kausivarasto Varantoa, jossa fiksuilla tavoilla tuotettua energiaa varastoidaan kuumaan veteen. Varastoaltaat sijoittuvat Kehä III:n alle, tunnelin suuaukko tulee Porttipuiston kohdalle Kehä III:n ja Vanhan Porvoon tien ramppialueelle. Rakennustyöt ramppialueella ovat alkaneet.

Varannon rakennustyöt ovat käynnistyneet työmaatukikohdan perustusten rakentamisella. Parasta aikaa työmaalla tehdään työmaaparakkien perustuksia ja ajotietä Vanhalta Porvoontieltä työmaa-alueelle. Enemmän melua aiheuttavat työt eli valmistelevat louhintatyöt tunnelin suuaukolle alkavat heinäkuussa ja kestävät vuodenvaihteen tienoolle.

Kesän aikana Varannon hankealueella tehdään useita pohjatutkimuksia ja -mittauksia. Alkukesästä ramppialueella tehdään maaperätutkimuksia, otetaan maanäytteitä ja mitataan pinnanmuotoja. Kesän loppupuolella Kuusikon ja Kalkkikallion alueiden läheisyydessä tehdään kallionäytekairauksia ja jännitystilamittaus. Hankealueella on jo aloitettu myös pohjavesien ja kaivojen tarkkailu ennalta määritellyn tarkkailuohjelman mukaisissa kohteissa.

Varsinaisten töiden käynnistyminen alkuvuodesta 2025

Varsinaisen louhintaurakan kilpailutus on käynnissä. Louhinnan on tarkoitus alkaa tämän hetken suunnitelmien mukaan alkuvuodesta 2025. Ensin louhitaan tunneli- ja prosessitilat, joiden louhinta kestää noin vuoden. Vesisäiliöiden louhinta alkaa loppuvuodesta 2025 ja kestää noin kaksi vuotta. 

Louhinta etenee keskimäärin viisi metriä päivässä. Yhdessä sijainnissa melua ja tärinää aiheuttava vaihe kestää vain määrätyn aikaa, kunnes työ etenee seuraavaan sijaintiin. Louhinnan ääni ja tärinä vaimenevat voimakkaasti etäisyyden kasvaessa tunnelin edetessä syvemmälle. Eniten melua aiheutuu siis tunnelin suuaukon louhimisesta. Pisimmän aikaa paikallaan olevat louhintakohteet ovat kaikki syvällä vesisäiliöissä, jolloin melun ja tärinän vaikutukset ovat vaimentuneet.

Louhinnan aiheuttamaa ääntä ja tärinää rajoitetaan luvissa ja määräyksissä, joita noudatetaan työmaalla tarkasti. Sekä melua että tärinää arvioidaan etukäteen mallintamalla ja aiempien hankkeiden mittausten kokemuksella. Tärinälle asetetaan tarkat rajat ennen louhinnan aloitusta ja tärinää seurataan työn aikana erittäin tarkoilla tärinämittareilla. Tärinämittauksen tulokset ohjaavat louhintaa ja tarvittaessa räjäytyksiä esimerkiksi säädetään pienemmäksi. Vantaan Energia on teettänyt hankkeesta laajan melumallinnuksen.

Mikä on Varanto?

Varanto on valmistuessaan kooltaan ja kapasiteetiltaan maailman suurin lämmön kausivarasto. Varanto rakennetaan louhimalla peruskallioon kolme noin 20 metriä leveää, 300 metriä pitkää ja 40 metriä korkeaa tunnelia. Niiden pohja tulee olemaan peräti 140 metriä maanpinnan alapuolella. Lämpötunneleiden kokonaistilavuus on prosessitiloineen peräti 1 100 000 kuutiota. Vesitilat sijaitsevat syvällä pohjaveden pinnan alla, jolloin pohjaveden paine mahdollistaa veden lämpötilan nostamisen jopa 140 asteeseen ilman että vesi höyrystyy. Energian varastointi on yksi energiasiirtymän suurimpia haasteita siirryttäessä tuotantomuodoiltaan vaihtelevaan uusiutuvaan energiaan. Varanto tuo tähän ratkaisun Vantaalla mahdollistaessaan fiksusti tuotetun energian varastoimisen silloin, kun sitä on paljon tarjolla ja sen käyttämisen lämmöntarpeen ollessa suuri. Varanto auttaa Vantaan Energiaa merkittävästi tavoitteessaan saavuttaa hiilinegatiivinen energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää Varannosta
www.vantaanenergia.fi/varanto

Lisätiedot

Kalle Patomeri, liiketoimintajohtaja, Vantaan Energia
puh. 050 529 4158
kalle.patomeri@vantaanenergia.fi