Siirry sisältöön

Vastuullisuus 2022

Vastuullisuus 2022

Lue lisää

Vastuullisuuskatsaus 2021

Lue lisää

Vastuullisuuskatsaus 2021

Lue lisää

Vastuullisuuskatsaus 2020

Lue lisää

Roskien lajittelu kannattaa! Todistimme sen tieteellisesti.

Olemme panostaneet jo vuosia erityisesti kiertotalouden neuvontatyöhän. Jätevoimalavierailuilla käy vuosittain noin 4 000 vierailijaa ja roskapoliisimme tavoittanut vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Sekä jätevoimalavierailulle, että roskapoliisin oppitunnilla opitaan lajittelusta, kierrätyksestä, kestävästä elämäntavasta sekä jätevoimalan toiminnasta ja jätteen energiahyötykäytöstä. Vuonna 2019 selvitimme lisäksi lajittelun ilmastovaikutukset VTT:n kanssa. Ahkeralla lajittelulla on mahdollista pienentää omaa ilmastokuormaansa oleellisesti Selvitimme lajittelun […]

Lue lisää

Kiertotalouden kehitys ja tutkimus

Kiertotalouden tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Ajatuksena on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät pitkään talouden käytössä, materiaalien arvo säilyy ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät. Kiertotalouteen liittyy myös ajatus uusista palvelumalleista, joissa yhteisiä resursseja jaetaan uusilla innovatiisilla tavoilla. Vantaan Energia osallistui vuonna 2019 näiden teemojen edistämiseen Tuhkan hyötykäytön tutkimusta jätevoimalan tarpeisiin Yhdyskuntajätteiden […]

Lue lisää

Kiertotalous kiinnostava liiketoiminta-alue

Kiertotalous kiinnostava liiketoiminta-alue Näemme kiertotalouden merkittävänä uutena liiketoiminta-alueena. Toimintamme painopisteessä on jätteen energiahyödyntäminen ja haluamme yhdessä kumppaniemme kanssa kehittää muitakin kiertotalouden palveluja. Jätevoimalan laajennus hyödyntää kierrätykseen kelpaamatonta jätettä Vantaan Energian jätevoimala tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 1,5 miljoonan suomalaisen syntypaikkalajitellusta sekajätteestä. Toteutusvaiheeseen siirtynyt jätevoimalan laajennus hyödyntää valmistuessaan kierrätyslaitosten erottelemaa kaupan ja teollisuuden jätettä, kuten kierrätyskelvotonta pahvia […]

Lue lisää

Kiertotalouteen liittyvät vastuullisuustavoitteet

Kiertotalous on keskeinen toiminta-alue uudistetussa strategiassamme. Tavoitteenamme on luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2022 mennessä. Jätteen energiahyödyntämisen lisääminen jätevoimalaa laajentamalla on keskeinen osa ratkaisua kivihiilestä luopumiseen. Lisäksi panostamme asiakkaidemme ylijäämälämmön hyödyntämiseen sekä lämpötuotteiden ja -palvelujen kehitykseen.  Vuonna 2020 pyrimme käyttämään monipuolisesti erilaisia kierrätys- ja biopolttoaineita noin 700 GWh Martinlaakson biovoimalan polttoaineena käytetään pääasiassa kotimaista läheltä tuotua […]

Lue lisää

”Jätevoimalan ympärille kiertotalouskylä”

Vesa Hynninen Näemme kiertotaloudessa lupaavia liiketoimintamahdollisuuksia, joista on saatavissa isoja talous- ja ympäristöhyötyjä. Jätevoimalan ja sen laajennuksen ympärille voi rakentua kokonainen kiertotalouskylä. Konsernistrategiassaan Vantaan Energia määrittelee visiokseen olla vuonna 2025 kivihiilivapaa, valtakunnallinen ja määrätietoisesti kasvava kiertotalousenergiayhtiö. Kivihiilestä ollaan luopumassa jo vuonna 2022. Valtakunnallisuus on vahvistunut uusien sähkönmyynti- ja asiakaspalveluyhtiöiden perustamisen myötä, ja niihin liittyy vahvoja […]

Lue lisää

Vastuullisuus 2019

Lue lisää

Materiaalien hyötykäyttö

Kiertotalouden tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Ajatuksena on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät pitkään talouden käytössä, materiaalien arvo säilyy ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät. Meillä materiaalien hyötykäyttö tarkoittaa erityisesti veden käytön vähentämistä ja jäteveden määrän minimointia sekä polttamisessa syntyvien tuhkien hyötykäyttöä. Puhdasta tuhkaa hyötykäyttöön Marraskuussa 2018 jätevoimalalla käynnistyy tuhkanpuhdistuksen tutkimusprojekti. Tarkoitus […]

Lue lisää

Kiertotalouden neuvontatyö

Haluamme lajittelun sujuvan, jotta jätevoimalaamme saadaan vain lajiteltua sekajätettä ja kaikki uudelleen hyödynnettävä materiaali menisi uudelleen käyttöön. Suositut jätevoimalavierailut Olemme järjestäneet jätevoimalavierailuja niin ryhmille kuin yksityisillekin henkilöille syksystä 2014 alkaen.  Tutustumiskierroksilla perehdytään jätteen syntyyn, kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön. Lisäksi vierailijat saavat tutustua jätevoimalan tekniikkaan ja laajemmin jätteestä energiaa -prosessiin. Kokonaisuus käydään läpi kuvin ja sanoin pelin, […]

Lue lisää

Kiertotalousenergiayhtiö

Näemme kiertotalouden merkittävänä uutena liiketoiminta-alueena. Haluamme laajentaa toimintaamme kiertotalouden eri osa-alueille.  Jätevoimalan laajennus hyödyntäisi kierrätykseen kelpaamatonta jätettä Vantaan Energian jätevoimala tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 1,5 miljoonan suomalaisen syntypaikkalajitellusta sekajätteestä. Suunniteltu jätevoimalan laajennus hyödyntäisi kierrätyslaitosten erottelemaa kaupan ja teollisuuden jätettä, kuten kierrätyskelvotonta pahvia ja muovia. Suomesta viedään ulkomaille vuosittain noin 300 000 tonnia jätettä. Jätevoimalan laajennus […]

Lue lisää

Kiertotalouteen liittyvät vastuullisuustavoitteet

Kiertotalous on strategiamme kulmakivi. Tavoitteenamme on luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä. Varteenotettavia keinoja ovat jätevoimalan laajennus sekä biomassan lisääminen Martinlaakson voimalaitoksella tai lämpökeskuksilla.  Tutkimme esimerkiksi siirtymistä biohiilen polttoon Martinlaaksossa. Lisäksi panostamme muun muassa teollisuuden ja kiinteistöjen ylijäämälämmön hyödyntämiseen sekä lämmön varastointiratkaisujen kehittämiseen.  Vuonna 2019 otamme käyttöön kierrätys- ja biopolttoainetta vähintään 500 GWh. Kierrätyspolttoainetta tästä […]

Lue lisää

”Maailma muuttuu ja me sen mukana”

Kalle Patomeri Jätteenpoltolle on vahva yhteiskunnallinen tilaus vielä vuosikymmeniksi kierrätyksen tehostumisesta huolimatta. Vantaan Energia suunnittelee jätevoimalansa laajentamista mutta selvittää myös mahdollisuutta lajitella jäte ennen polttoa. Jätevoimalan kahdessa kattilassa palaa vuodessa noin 374 000 tonnia kotitalouksien sekajätettä. Enempään eivät nykyisen laitoksen rahkeet riittäisikään, vaikka tarvetta kyllä olisi; Vantaalle ja pääkaupunkiseudulle muuttaa jatkuvasti lisää väkeä. ”Kotitalousjätteen kokonaismäärä on […]

Lue lisää

Jätteet ja jätevedet

Jätevedet Vantaan Energian toiminnasta ei aiheudu puhdistamattomia päästöjä vesistöihin, sillä kaikki jätevedet johdetaan kaupungin viemäriverkkoon. Jäteveden laatu vastasi vuonna 2018 jätevesisopimuksissa sille määriteltyjä vaatimuksia. Jätevesistä tutkitaan muun muassa sulfaatin ja kiintoaineen määrää sekä raskasmetalleja. Molemmilla laitoksilla, Martinlaakson voimalaitoksella ja Vantaan jätevoimalalla, tarkkailutulokset jäivät alle raja-arvojen. Martinlaakson voimalaitoksesta johdettiin jätevettä viemäriin noin 15 000 m3 vuonna […]

Lue lisää

Veden käyttö

Sähkön ja lämmön tuotantoon sekä lämmön jakeluun kaukolämpöverkossa tarvitaan paljon vettä. Vedenkäytöllä ei ole kuitenkaan merkittäviä vaikutuksia vesilähteisiin. Energiantuotannon ja lämmönjakelun vedenkulutus voimalaitoksilla vuonna 2018 oli yhteensä 219 000 m3 (edellisvuonna 220 000 m3 ). Kaukolämmön lisäveden kulutus oli 61 940 m3 , mikä oli 1 240 m3 enemmän kuin vuonna 2017 (60 700 m3 ). […]

Lue lisää

Vastuullisuus 2018

Lue lisää