Siirry sisältöön

Arkisto:

Hyvinvointimatkaa tehdään yhdessä

Viime vuoden henkilöstötutkimuksen mukaan Vantaan Energian työyhteisössä ollaan luottavaisia, innostuneita, toiveikkaita ja energisiä. Taklattavana haasteena on ajoittainen stressi, joka syntyy, kun kehittämistä on paljon ja useiden hankkeiden sekä projektien aikataulut haastavat henkilöstöä. Vuoden 2022 työnantajasuositteluindeksi nousi yli neljän, joka on historiamme korkein, ja josta olemme ylpeitä. Olemme siis yhdessä tehneet oikeita asioita. Vantaan Energian strategian […]

Lue lisää

Tavoitteena positiivisesti kehittyvä työpäiväkokemus

Työntekijän hyvinvointi, turvallisuus ja jatkuva mahdollisuus kehittää osaamistaan on Vantaan Energiassa keskeinen osa kehittämistä. Energiayhtiö haluaa olla moderni työpaikka, jossa asiat hoituvat jatkuvasti paremmin ja tehokkaammin. Vuonna 2021 laaditun strategian keskiössä on vastuu ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan sekä työturvallisuudestaan. Jaksaminen työelämässä on teema, johon panostetaan monin eri keinoin. – Terveinä ja virkeinä jaksamme tehdä työtämme, […]

Lue lisää

Ennakointi mahdollisti alhaiset kaukolämpöhinnat

Epävakaasta maailmantilanteesta huolimatta Vantaan Energia piti myös vuonna 2022 kaukolämmön hinnan pääkaupunkiseudun edullisimpana. Vuonna 2022 maailmantilanteen epävakaus aiheutti yleistä kustannustason nousua. Energiakriisi nosti etenkin fossiilisten polttoaineiden hintoja entisestään. Vantaan Energian lämmön asiakkaat saavat kuitenkin edelleen nauttia pääkaupunkiseudun alhaisimmista kaukolämpöhinnoista. – Olemme hyvissä ajoin muokanneet tuotantorakennettamme tekemällä suuria lisäinvestointeja muun muassa jätteiden energiahyötykäyttöön. Emme ole yhtä […]

Lue lisää

Asiakaskokemuksen kehittäminen perustuu asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen

Vantaan Energiassa asiakaskokemuksen kehittäminen on hyvin keskeisessä roolissa. Itse asiassa niinkin keskeisessä, että panostaminen asiakkuuksiin ja asiakaslähtöiseen palvelukehittämiseen on yksi Vantaan Energian strategian painopistealueista. Vantaan Energiassa kaikki asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyvä työ lähtee kiinteistön omistajien tavoitteiden ymmärtämisestä. Asiakasymmärrystä pyritään syventämään aktiivisen asiakastyön, asiakastyytyväisyyskyselyiden ja markkinatilanteen seuraamisen kautta. – Asiakastapaamisten kautta syvennämme ymmärrystämme asiakkaidemme tavoitteista ja tarpeista. […]

Lue lisää

Vastuumme sidosryhmille

Vantaan Energian henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kannustava johtaminen, joka tähtää henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn parantamiseen. Jatkuva oppiminen on entistä tärkeämpää, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän toiveitaan. Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita. Työskentely yhtiössä on turvallista. Turvallisuustavoitteemme on […]

Lue lisää

Vastuumme sidosryhmille

Vantaan Energian henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kannustava johtaminen, joka tähtää henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn parantamiseen. Jatkuva oppiminen on entistä tärkeämpää, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän toiveitaan. Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita. Työskentely yhtiössä on turvallista. Turvallisuustavoitteemme on […]

Lue lisää

Kannattava liiketoiminta on vastuuta kaupunkilaisille

Vuosi 2022 oli monella tapaa erikoinen, sillä Venäjän aloittama hyökkäyssota aiheutti niin polttoaineiden kuin sähkön hintojen nousun. Vaikutukset Vantaan Energian talouteen olivat merkittävät, mutta vuodesta selvittiin kuivin jaloin. Se miten paljon kuluttajat joutuivat viime vuonna maksamaan sähköstään, riippui osittain siitä, miten hyvin oma sähkönvähittäismyyntiyhtiö oli sähkönhankintansa suojannut. Myös Vantaan Energia pyrkii varmistamaan tuottamansa sähkön hinnan […]

Lue lisää

Kannattava liiketoiminta mahdollistaa merkittäviä vastuullisuustekoja

Kannattava liiketoiminta on vastuullisen toiminnan perusta. Vantaan Energian vakaan talouden ansiosta yhtiö on voinut tehdä vaikuttavia vastuullisuustekoja, joista merkittävimpiä ovat ilmaston eteen tehdyt konkreettiset teot. Taloudellinen vastuullisuus näkyy Vantaan Energiassa monella tavalla. Yhtiön vakaa talous mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen ja investoinnit erilaisiin hankkeisiin, joilla tehdään hyvää niin ilmaston kuin yhteiskunnankin eteen. – Vakaan liiketoiminnan ja talouden […]

Lue lisää

Vastuullisuus 2022

Lue lisää

Vastuullisuuskatsaus 2021

Lue lisää

Kannattava liiketoiminta mahdollistaa merkittäviä vastuullisuustekoja

Kannattava liiketoiminta on vastuullisen toiminnan perusta. Vantaan Energian vakaan talouden ansiosta yhtiö on voinut tehdä vaikuttavia vastuullisuustekoja, joista merkittävimpiä ovat ilmaston eteen tehdyt konkreettiset teot. Taloudellinen vastuullisuus näkyy Vantaan Energiassa monella tavalla. Yhtiön vakaa talous mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen ja investoinnit erilaisiin hankkeisiin, joilla tehdään hyvää niin ilmaston kuin yhteiskunnankin eteen. – Vakaan liiketoiminnan ja talouden […]

Lue lisää

Vastuumme sidosryhmille

Vantaan Energian henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kannustava johtaminen, joka tähtää henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn parantamiseen. Jatkuva oppiminen on entistä tärkeämpää, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän toiveitaan. Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita. Työskentely yhtiössä on turvallista. Turvallisuustavoitteemme on […]

Lue lisää

Tavoitteena positiivisesti kehittyvä työpäiväkokemus

Työntekijän hyvinvointi, turvallisuus ja jatkuva mahdollisuus kehittää osaamistaan on Vantaan Energiassa keskeinen osa kehittämistä. Energiayhtiö haluaa olla moderni työpaikka, jossa asiat hoituvat jatkuvasti paremmin ja tehokkaammin. Vuonna 2021 laaditun strategian keskiössä on vastuu ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan sekä työturvallisuudestaan. Jaksaminen työelämässä on teema, johon panostetaan monin eri keinoin. – Terveinä ja virkeinä jaksamme tehdä työtämme, […]

Lue lisää

Asiakaskokemuksen kehittäminen perustuu asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen

Vantaan Energiassa asiakaskokemuksen kehittäminen on hyvin keskeisessä roolissa. Itse asiassa niinkin keskeisessä, että panostaminen asiakkuuksiin ja asiakaslähtöiseen palvelukehittämiseen on yksi Vantaan Energian strategian painopistealueista. Vantaan Energiassa kaikki asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyvä työ lähtee kiinteistön omistajien tavoitteiden ymmärtämisestä. Asiakasymmärrystä pyritään syventämään aktiivisen asiakastyön, asiakastyytyväisyyskyselyiden ja markkinatilanteen seuraamisen kautta. – Asiakastapaamisten kautta syvennämme ymmärrystämme asiakkaidemme tavoitteista ja tarpeista. […]

Lue lisää

Vastuullisuuskatsaus 2021

Lue lisää

Ylivertaisia palvelukokemuksia asiakkaiden tarpeita kuuntelemalla

Vantaan Energia haluaa olla sujuvan arjen mahdollistaja ja asiakkaiden ensisijainen kumppani energia-asioissa. Kuluttajien muuttuvat tarpeet edellyttävät palveluiden jatkuvaa kehittämistä. Vantaan Energia on valmis vastaamaan haasteeseen. Vantaan Energia haluaa tarjota asiakkailleen ylivertaisen asiakaskokemuksen. Se on nykyään aiempaakin tärkeämpää, sillä asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet, ja alan kilpailutilanne on kiristymässä. – Vastuullisuus on kasvava trendi, ja kiinteistöjen omistajat […]

Lue lisää

Työntekijät ovat Vantaan Energian tärkein voimavara

Vantaan Energia haluaa olla ihmisistä välittävä, kehittyvä ja hyvin johdettu työpaikka. Panostamme muun muassa työturvallisuuden kehittämiseen, esimiestyöhön sekä nuorten kasvattamiseen tulevaisuuden osaajiksi. Vantaan Energia on uudistumishaluinen ja vakaa yhtiö, joka huolehtii henkilöstöstään. Haluamme tarjota noin kolmelle sadalle työntekijällemme erinomaisen ja alati kehittyvän henkilöstökokemuksen. Se rakentuu näkemyksemme mukaan muun muassa ihmisistä välittävästä johtamisesta, innostavasta työyhteisöstä ja […]

Lue lisää

Vastuumme sidosryhmille

Vantaan Energian henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kannustava johtaminen, joka tähtää henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn parantamiseen. Jatkuva oppiminen on entistä tärkeämpää, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän toiveitaan. Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita. Työskentely yhtiössä on turvallista. Turvallisuustavoitteemme on […]

Lue lisää