Siirry sisältöön

Energia-alan murroksessa asiat on uskallettava nähdä uusin silmin

29.11.2022
Kirjoittaja:
Matias Siponen

Vastakkainasettelun aika on ohi. Ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteisiin päästäksemme tarvitsemme monipuolisen ratkaisupaketin. Muutostahdin on oltava nopea, eikä meillä ole varaa väitellä, miksi toinen ratkaisu olisi toistaan parempi. Suunnan on oltava selkeä ja jokaisen liikkeen tulee edistää ympäristötavoitteita. Samalla on huolehdittava, että katsomme asioita kokonaisuutena, emmekä keskity vain yhden tavoitteen ratkaisemiseen ja toisaalla viemme asioita väärään suuntaan. Kuulostaa järkeenkäyvältä ja itsestäänselvyydeltä, mutta yllättävän vaikea toteuttaa tämän päivän informaatiotulvassa, jossa jokainen meistä puhuu asioista omasta näkökulmastaan. Luotettavat tutkimustietoon pohjautuvat lähteet korostavat merkitystään.

Vantaan Energia näyttää pärjäävän hyvin energiamurroksen tuulissa. Menestyksen taustalla on vahva osaaminen. Ihmiset ovat lopulta niitä muutoksentekijöitä, innovaattoreita ja toteuttajia. Teknologia on mahdollistaja, mutta älyn täytyy tulla ihmisiltä. Me Vantaan Energialla olemme onnistuneet rakentamaan todella kovan luokan muutoksenteko-organisaation, joka yhdessä omistajien antaman tuen kanssa mahdollistaa kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisen. Suunnitelmia hiilinegatiivisuudesta vuoteen 2030 mennessä ja tähän liittyviä hankkeita voi olla ylpeänä esittelemässä. Ne eivät ole pelkkiä tavoitteita, vaan konkreettisia toimia täynnä älyä.

Käynnissä oleva energia- ja kiertotalouden muutos tarkoittaa täysin uusien arvoketjujen rakentamista. Tämä ei tapahdu yksin. Kumppanuudet muutoshalukkaiden organisaatioiden kanssa yli toimialarajojen luovat täysin uuden tavan nähdä ja ajatella asioita. Päästöt eivät ole enää ainoa ratkaistava asia: yhtä tärkeää on myös vaalia kestävää, energiatehokasta raaka-aineiden käyttöä. Yhdessä innovoidut teknologiset ratkaisut ovat valtava potentiaali Suomelle. Muutoksessa rakennettava osaaminen on pääoma, jonka kaupallistaminen täytyy pitää mielessä kiireen keskellä.

Vantaan Energia ratsastaa energia-alan kehityksen aallonharjalla kehittämällä energiantuotantoaan ja koko tuotantopalettiaan isolla kädellä. Meillä on hankeputkessa käynnissä ja vireillä monia upeita hankkeita, jotka määrittelevät energiantuotannon aivan uudelle tasolle. Muutamia hienoista hankkeistamme nostaakseni suunnitteilla oleva Sähköpolttoainelaitos vastaa monen toimialan huutoon tarjotessaan vetytalouden keinoin ratkaisuja lämmöntuotantoon mahdollistaen maakaasun käytön korvaamisen synteettisellä kaasulla ja siten kaupungin fossiilittoman lämmityksen myös talven kylmimpinä ajankohtina. Sähköpolttoainelaitoksessa tuotettu synteettinen kaasu vauhdittaa raskaan liikenteen toimialan vihreää siirtymää toimiessaan uusiutuvana liikennepolttoaineena.

Rakennustöiden osalta jo käynnistynyt Korkealämpötilalaitos laajentaa kierrätyskelvottomien jätteiden käsittelypalvelutarjontaamme. Suunnitelmissamme oleva aktiivihiililaitos mahdollistaisi yhä ympäristöystävällisemmän lämmöntuotannon jatkojalostamalla kierrätyspuuta muuhun kuin polttamiseen perustuvalla menetelmällä synnyttäen lopputuotteena hiilineutraalia lämpöä lämpöverkkoon sekä biopohjaista aktiivihiiltä yhdyskuntien ja teollisuuden käyttökohteisiin. Aktiivihiililaitoksen kaltaiset hankkeet vaativat vahvaa kumppanuutta.

Suunnitteluputkessamme on käynnissä myös hiilidioksidin jatkojalostusta, jolloin hiilidioksidia otettaisiin talteen energiantuotannon savukaasuista ja talteen otettua hiilidioksidia hyödynnettäisiin pitkän elinkaaren tuotteisiin, jolloin suomalaisen energiateollisuuden hiilitasetta pystyttäisiin parantamaan huomattavasti ja edistämään samalla hiilen kestävää kiertoa.

Vantaan Energia on rohkea ja innovatiivinen tulevaisuuden tekijä, joka uskaltaa kyseenalaistaa ja ajatella asioita uudelleen. Me olemme mukana muutoksessa – tehdäänkö muutos yhdessä?

liiketoiminnan kehityspäällikkö