Siirry sisältöön

Vantaan Energia laajentaa kierrätyskelvottomien jätteiden käsittelypalvelutarjontaa

Vantaan Energia on tehnyt investointipäätöksen Korkealämpötilalaitoksen rakentamisesta. Korkealämpötilalaitos käsittelee kotitalouksien ja teollisuuden tavanomaisia vaaralliseksi luokiteltuja, kierrätykseen kelpaamattomia jätteitä. Hankkeen avulla tarjotaan jätehuollon operaattoreille ja heidän asiakkailleen mahdollisuus yhä tehokkaammalle jätteiden kierrätykselle, sillä laitos pystyy vastaanottamaan kierrätystoimintojen sivutuotteena syntyviä vaaralliseksi luokiteltavia kierrätyskelvottomia jäte-eriä.

Vantaan Energia on tehnyt investointipäätöksen Korkealämpötilalaitoksesta. Laitos on suunniteltu käsittelemään kotitalouksien ja teollisuuden vaarallisiksi luokiteltuja, kierrätykseen kelpaamattomia jätteitä. Tyypillisiä vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä kotitalouksisien osalta ovat muun muassa lääkkeet, öljyiset materiaalit, maalit, liuottimet, liimat ja lakat. Lisäksi vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä syntyy maali- ja lääketeollisuuden prosesseissa.

Korkealämpötilalaitoksen tavoitteena on vastata asiakkailta tulleeseen kysyntään ja tehdä Suomesta omavaraisempi vaaralliseksi luokitellun jätteen käsittelyn osalta. Suomesta on viety Eurooppaan käsiteltäväksi merkittäviä määriä vaarallista jätettä, jotka tullaan jatkossa käsittelemään uudessa laitoksessa. Prosessissa syntyvä hukkalämpö hyödynnetään vantaalaisten kiinteistöjen lämmitykseen. Laitoksesta saatava hukkalämpö korvaa maakaasun käytön tarvetta ja fossiilisista polttoaineista luopuminen mahdollistaa jatkossakin vakaahintaisen kaukolämmön Vantaalla.

Korkealämpötilalaitos on suunniteltu täyttämään nykyiset ja tulevat ympäristölainsäädännön vaatimukset. Laitos toteutetaan parasta käytettävissä olevaa modernia tekniikkaa hyödyntäen, mikä takaa ympäristön kannalta kestävän ja energiatehokkaan käsittelyprosessin. Laitokseen suunnitellaan toteutettavaksi myös hiilidioksidin talteenotto ja edelleen hyödyntäminen, jolloin Vantaan Energia pystyy tarjoamaan asiakkailleen hiilineutraalin vaaralliseksi luokiteltujen jätteiden käsittelyn.

Hanketta lähdetään toteuttamaan yhdessä savukaasun puhdistuslaitoksen toimittavan Valmet Technologies Oy:n, rumpu-uunitoimittaja Hitachi Zosen Inova Steinmüller GmbH:n sekä laitoksen suunnittelusta, hankinnoista, projektinjohdosta ja rakennuttamispalveluista vastavan Sweco Industry Oy:n kanssa.

– Korkealämpötilalaitoksen avulla voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisen ratkaisun kierrätyskelvottomien jätteiden käsittelyyn. Hanke on tärkeä osa strategiamme toteutusta, jossa rakennamme asiakkaidemme kanssa yhä toimivampaa kierrätysketjua jätteille. Tavoitteenamme on palauttaa myös energiahyödyntämiseen päätynyt hiili takaisin uusiotuotteiksi hiilidioksidin talteenoton avulla, toteaa Vantaan Energian Kaupunkienergian liiketoimintajohtaja Kalle Patomeri.

Korkealämpötilalaitos rakennetaan nykyisen jätevoimalan viereen. Rakentaminen alkaa marraskuussa 2022 ja laitoksen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2025.

Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista energian tuotannossa mahdollisimman nopeasti ja edetä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030.

Lisätiedot
Kalle Patomeri, liiketoimintajohtaja, Kaupunkienergia
p. 050 529 4158
kalle.patomeri@vantaanenergia.fi