Siirry sisältöön

Vantaan Energian suunnittelema aktiivihiililaitos avaisi uuden arvoketjun materiaalikierrätykseen ja tuottaisi hiilineutraalia lämpöä ja aktiivihiiltä

Vantaan Energia Jatevoimala 2022 webres 05 1 Mari Waegelein

Vantaan Energia suunnittelee rakentavansa aktiivihiililaitoksen, joka mahdollistaa yhä ympäristöystävällisemmän lämmöntuotannon jatkojalostamalla kierrätyspuuta muuhun kuin polttamiseen perustuvalla menetelmällä. Pääkaupunkiseudun lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt pienenevät laitoksen myötä jopa 60 000 tonnia vuodessa. Prosessin lopputuotteena syntyy hiilineutraalia lämpöä Vantaan Energian kaukolämpöverkkoon sekä biopohjaista aktiivihiiltä yhdyskuntien ja teollisuuden käyttökohteisiin, esimerkiksi teollisuuden vesien ja kaasujen puhdistusprosesseihin. Aktiivihiililaitos-hankkeessa luodaan uusi kiertotalouden liiketoimintamalli, joka kokoaa arvoketjun toimijat yhteen ratkaisemaan kierrätyspuun hyödyntämisen uusioraaka-aineena. Laitos on osa Vantaan Energian Hiilinegatiivinen 2030 -hankekokonaisuutta.

Vantaan Energia suunnittelee rakentavansa aktiivihiililaitoksen, joka tuottaisi kierrätysraaka-aineesta aktiivihiiltä ja hiilineutraalia lämpöä. Raaka-aineena aktiivihiililaitoksessa on kierrätyspuu, joka tällä hetkellä hyödynnetään polttamalla energiaksi. Vantaan Energian suunnittelemassa laitoksessa puujäte käsitellään hapettomassa pyrolyysiprosessissa, jonka lopputuotteena syntyy biopohjaista aktiivihiiltä ja prosessilämpöä.  
Biopohjaisen aktiivihiilen tuotanto nostaisi merkittävästi kierrätyspuujätteen kierrätysastetta ja laitoksen tuottama hiilineutraali lämpö otettaisiin talteen Vantaan Energian lämpöverkkoon, josta kaupunkilaiset saavat yhä ympäristöystävällisemmin tuotettua energiaa. Aktiivihiiltä käytetään lukuisissa käyttökohteissa muun muassa teollisuuden ja yhdyskuntien vesien ja kaasujen puhdistusprosesseissa.

Aktiivihiililaitos tuottaisi vuodessa noin 8 000 tonnia aktiivihiiltä käyttäen raaka-aineenaan noin 60 000 tonnia kierrätyspuujätettä. Laitoksessa syntyvä polttamiseen perustumaton lämpö vähentäisi pääkaupunkiseudun energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä jopa 60 000 tonnia vuodessa. Aktiivihiililaitoksen on suunniteltu valmistuvan vuoteen 2027 mennessä.

Vantaan Energian kumppanina hankekehityksessä ovat ympäristöhuoltoyritys Remeo ja monialayhtiö Berner. Aktiivihiililaitos mahdollistaisi Vantaan Energialle lisää ympäristöystävällistä lämmöntuotantoa, Remeolle kestävän ratkaisun asiakkaiden kierrätyspuujätteen kierrättämiseen ja Bernerille uutta liiketoimintaa aktiivihiilen myynnissä ja jakelussa kotimaassa ja vientimarkkinoilla.

Remeo on tunnettu innovatiivisista materiaalinkierrätysratkaisuista ja tässä hankkeessa Remeo on Vantaan Energian pääyhteistyökumppani, joka toimittaa kierrätyspuumateriaalin prosessiin. Remeolle projektissa on ollut tärkeää hakea ratkaisua muuten hyödyntämiskelvottoman kierrätyspuun hyötykäyttöön. Aktiivihiililaitos on seuraava askel puujätteen kierrätyksessä ja kierrätyskelvottoman jätepuun tuottajien, suurimmaksi osaksi rakennustyömaiden, kannalta aktiivihiililaitos edesauttaa kierrätysasteen parantamista ja vastaamaan jätelain vaatimaan 70 % kierrätysasteen saavuttamiseen.

Bernerillä on jo aiempaa kokemusta muiden yhtiöiden kanssa vastaavanlaisista yhteistyökumppanuuksista, jossa Teollisuuden Berner -liiketoimintayksikön vastuulla on tuotteen myynti, jakelu ja markkinointi Suomessa ja ulkomailla. Bernerin nykyisessä asiakaskunnassa useissa eri maissa on jo myös potentiaalisia asiakkaita aktiivihiilelle.

– On hienoa tehdä yhteistyötä alan johtavien yritysten kanssa ja nähdä, että kiertotalous ottaa harppauksia eteenpäin ja kierrätyspuulle löytyy muita vaihtoehtoja kuin polttaminen, tiivistää Vantaan Energian Kaupunkienergian liiketoimintajohtaja Kalle Patomeri.

– Remeon tavoite on Suomen CO2-päästöjen vähentäminen ja kiertotalouden edistäminen ratkaisuilla, joilla pystymme auttamaan suomalaisia yrityksiä vähentämään hiilijalanjälkeä. Kierrätyspuu on merkittävin iso jätejae, jolle ei ole olemassa teollisen mittakaavan kierrätysratkaisua. Aktiivihiililaitoshankkeella on haettu nimenomaan ratkaisua tähän ongelmaan ja hanke istuu erinomaisesti Remeon strategiseen tavoitteeseen kehittää kiertotalouden ratkaisuja sekä olla johtava uusiomateriaalin tuottaja. Hanke puun biohiiltämisestä mahdollistaa rakennustyömaiden ja muiden puujätteen tuottajien kierrätysasteen merkittävän nousun ja on oikea askel kierrätykseen kelpaamattoman puun hyötykäytössä, Remeon liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti toteaa.

– Olemme erittäin iloisia saadessamme olla mukana yhteistyökumppanina tässä kestävää kehitystä vahvasti edistävässä hankkeessa. Vastuullisuus on Bernerillä yksi strateginen painopistealue ja tavoitteenamme on lisätä kiertotalouden osuutta liikevaihdostamme. Hanke tukee myös kansainvälistymistämme edelleen, kertoo Bernerin Teollisuuden Berner -liiketoimintayksikön johtaja Mika Pirhonen.

***

Lisätiedot

Vantaan Energia 
Kalle Patomeri, liiketoimintajohtaja, Kaupunkienergia
p. 050 529 4158
kalle.patomeri@vantaanenergia.fi

Remeo
Mauri Lielahti, liiketoimintajohtaja
puh. 050 598 8158
mauri.lielahti@remeo.fi

Berner 
Mika Pirhonen, liiketoimintajohtaja
puh. 040 831 3451
mika.pirhonen@berner.fi

***

Vantaan Energia
Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Tuotamme lämpöä, sähköä ja energiatehokkuuspalveluita. Mahdollistamme asiakkaillemme sujuvan arjen ilmastoystävällisillä, jatkuvasti kehittyvillä palveluilla.

Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Haluamme olla osa ratkaisua. Olemme kasvava kiertotalousenergiayhtiö, joka panostaa hiilineutraalien energiaratkaisujen löytämiseen. Luovumme fossiilisista polttoaineista vuonna 2026 ja etenemme kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. www.vantaanenergia.fi

Remeo
Remeo on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys. Remeo kehittää ja investoi uusiin kiertotalouden ratkaisuihin, joilla eilisen roskat palautetaan hyötykäyttöön, huomisen raaka-aineiksi. Kiertotalous on merkittävässä roolissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja Remeon missiona on Suomen CO2 -päästöjen vähentäminen kierrätysasteen noston avulla. Jätteiden muuntaminen uusiomateriaaliksi on arvoketjun kriittisin ja haastavin vaihe, johon Remeo tarjoaa markkinan parhaat ratkaisut.  Remeon liikevaihto vuonna 2021 oli 92milj.€. Remeo toimii valtakunnallisesti ja työllistää yli 400 kiertotalousammattilaista.  www.remeo.fi

Berner
Berner Oy on vuonna 1883 perustettu kasvava ja kansainvälistyvä suomalainen neljän liiketoiminta-alueen perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset ja kansainväliset tuotteet ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Konsernimme liikevaihto vuonna 2021 oli 417,7 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 800 henkilöä. Pääkonttorimme, tutkimus- ja kehitysyksikkömme ja tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, tytäryhtiömme Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Vastuullisilla toimintatavoilla on Bernerillä pitkät perinteet ja vastuullisuus kiteytyy vahvasti myös kaiken tekemisemme ytimeen eli huomisen puolustamiseen – toimimme niin, että meillä kaikilla on vielä 100 vuodenkin päästä hyvä olla ja elää #huomisenpuolustaja. www.berner.fi