Siirry sisältöön

Vantaan Energia etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030 hyödyntämällä jätevirtoja yhä laajemmin raaka-aineeksi

11.1.2022
Kirjoittaja:
Matias Siponen
VE Hiilinegatiivinen2030 2560x1707px

Vantaan Energia on innovatiivinen kiertotalousenergiayhtiö. Se tarkoittaa meille kierrätys- ja energiantuotantopalveluiden yhdistämistä ennakkoluulottomilla ratkaisuilla. Me Vantaan Energialla haluamme edistää materiaalien ja aineiden kierrättämistä tarjoamalla ympäristön kannalta kestävät ratkaisut myös kaikkein vaikeimmin kierrätettäville jäte- ja hukkajakeille. Käytännön toimenpiteitä on hukkalämmön varastoiminen ja hyödyntäminen sekä kierrätykseen kelpaamattomien jätteiden energiahyödyntäminen. Tulevaisuudessa Vantaan Energian kiertotaloustoimintaa tulee vahvasti olemaan myös jätteiden käsittelystä syntyvien savukaasujen hiilidioksidin jalostaminen uusiokäyttöön vihreän vedyn avulla. Tavoitteena on sitoa kierrätyskelvottomien jätteiden hiili uusiin pitkäikäisiin tuotteisiin.

Energialiiketoiminnalla puolestaan tarkoitetaan energiantuotantoa, lämmön jakamista lämpöverkon avulla vantaalaisiin koteihin ja kiinteistöihin sekä energiapalveluita, jotka tarjoavat kattavia ratkaisuita lämmitykseen ja jäähdytykseen valmiina asiakasystävällisinä palvelupaketteina. Materiaalivirtojen käsittelyn ja kiinteistöjen lämmityksen synergia mahdollistaa ympäristöystävällisen ja kilpailukykyisen energiantuotannon hyödyntäen ja jalostaen kierrätykseen kelpaamattomia jätevirtoja.  Tästä symbioosista kiertotalouden ja energialiiketoiminnan yhdistämisessä tiiviisti katsoen on kyse.

Innovatiivisien ja energiatehokkaiden kierrätystoimintojen ansiosta Vantaan Energia sitoo enemmän hiilidioksidia kuin sen toimesta vapautuu ilmakehään vuonna 2030. Yhtiö etenee kohti hiilinegatiivisuutta kahdessa vaiheessa: vuoteen 2026 mennessä luovutaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiantuotannossa ja siitä edetään kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030 ainutlaatuisilla hiilidioksidin hyödyntämisen ja sitomisen ratkaisuilla.

Välietappina oleva Fossiiliton 2026 -tavoite kattaa hankekokonaisuuden, johon kuuluu jätteiden lämpökäsittelypalveluiden laajentaminen kierrätyskelvottomille jätteenkäsittelylaitosten lopputuotteille, Suomen suurin jätteiden lämpökäsittelystä syntyviä hiilidioksideja hyödyntävä Sähköpolttoainelaitos sekä maailman suurin Lämmön kausivarasto, jonne varastoidaan kesäaikaan muun muassa aurinko-, tuuli- ja hukkalämmön lähteistä saatavaa uusiutuvaa energiaa.

Kun fossiilisten polttoaineiden käyttö on lopetettu vuoteen 2026 mennessä, matka jatkuu kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030 neljän päähankkeen myötä. Vantaan Energian suunnitelmiin kuuluvat hiilinegatiivisen biokaasulaitoksen käynnistäminen vuonna 2026, hiilidioksidin talteenotto raaka-aineeksi vuonna 2027, investointi Kierrätysbiohiililaitokseen vuonna 2027 ja hiilidioksidin jalostaminen kokonaan uusiksi tuotteiksi vuonna 2029.

Yhdistämällä kiertotalous- ja energiatoimintaa syntyy uutta liiketoimintaa sekä Vantaan Energialle että useille yhteistyökumppaneille. Lisäksi useat uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävät energiantuotannon teknologiset ratkaisut ja niihin liittyvä osaaminen voisivat olla merkittäviä vientituotteita Suomesta maailmalle ja piristysruiske maamme vientiteollisuudelle. Tietysti tärkein tavoite kokonaisuudessa on ilmasto, jonka säilyminen mahdollisimman puhtaana tulevillekin sukupolville toimii pontena uusille uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäville energiantuotannon ratkaisuille. Vantaan Energian innovatiivinen ja kehityshaluinen henkilöstö haluaa tuottaa ratkaisuja, joiden avulla edistetään myös asiakkaidemme ympäristötavoitteiden saavuttamista kustannustehokkaasti ja ripeässä aikataulussa.

liiketoiminnan kehityspäällikkö