Siirry sisältöön

Vantaan Energia on aktiivinen ilmastokysymysten ratkaisija

26.1.2022
Kirjoittaja:
Tommi Valtonen
VE Hiilinegatiivinen2030 2560x1707px

Elämme suuren myllerryksen keskellä. Ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii erityisesti energia-alan yrityksiltä konkreettisia tekoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Samalla ilmastonmuutos pakottaa meidät kaikki miettimään suhtautumistamme kuluttamiseen. Energiantuotanto on yksi keskeisistä ilmastonmuutosta vauhdittavista tekijöistä. Tuotantotapojen muuttaminen päästöttömäksi on käynnistänyt alalla energiamurroksen.

Uusiutuvat energiamuodot ovat energiamurroksen avainasemassa. Ei ole montaa vuotta siitä, kun tuulivoimalat tarvitsivat yhteiskunnan tukea, jotta hankepäätöksiä saatiin aikaan. Tuolloin asenne tuulivoimaa kohtaan oli väheksyvä. Muistan lukeneeni jostain kommentin, jossa todettiin tuulivoimasta saatavan lähinnä näyttäviä kuvia energiayhtiöiden vuosikertomuksiin. Aika on muuttunut ja yhä isomman luokan tuulivoimahankkeet ovat nykyisin kannattavia ilman tukijärjestelmiä. Tuoreen Sitran raportin mukaan tuulivoimatuotanto tulee olemaan keskeisessä asemassa vuoteen 2050 ulottuvassa energiantuotannon katsauksessa. Vantaan Energia onkin merkittävä tuulivoiman tuottaja osakkuusyritystensä kautta. Meillä on nytkin kolme tuulivoimapuistoa rakenteilla ja niiden ansiosta tuulella tuotetun sähkön osuus kasvaa tänä vuonna jopa 50 prosenttia.

Myös aurinkoenergiajärjestelmät lisääntyvät paitsi yksityistalouksissa myös isomman mittakaavan hankkeissa. Säälle alttiin uusiutuvan tuotannon rinnalle tarvitaan säätövoimaa sekä erilaisia energian varastointiratkaisuja. Myös vahvaa perusvoimaa tarvitaan jatkossakin, ja tähän tarpeeseen vastaakin tänä vuonna käynnistyvä Olkiluoto 3. Myös näillä näkymin vuosikymmenen lopulla käynnistyvä Fennovoiman Hanhikiven voimala tarvitaan mukaan suomalaiseen sähköjärjestelmään. Tämä on myös energian omavaraisuuskysymys. Liikenteen ja lämmityksen sähköistyessä tarvitsemme tulevaisuudessa paljon energiaa. Tuotannon lisäksi erilaiset energiatehokkuus- ja kysyntäjoustopalvelut lisääntyvät enenevässä määrin. Näiden kaikkien lisäksi kiertotalous lisää resurssitehokkuutta ja digitalisaatio mullistaa myös energiayhtiöiden liiketoimintamalleja. Sanoisinko, että energia-alalla kehitys on juuri nyt päätähuimaavan nopeaa.

Meillä Suomessa tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Energiayhtiöillä on käsissään avaimet tämän tavoitteen saavuttamiseen. Ennakkoluulotonta, uudella tavalla energiatuotannon ja -käytön kokonaisuuden näkevää otetta tarvitaan – ja sitä meillä Vantaan Energialla on. Vantaan Energia on aktiivinen ilmastokysymysten ratkaisija.

Tavoitteenamme on edetä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. Välietappina matkalla kohti hiilinegatiivisuutta luovumme fossiilisista polttoaineista vuoteen 2026 mennessä ja jätevoimalan laajennuksen valmistumisen myötä luovumme jo tänä vuonna kivihiilen käytöstä energiantuotannossa. Tästä hyötyvät asiakkaamme. Fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen ja niiden päästöjä varten tarvittavien päästöoikeuksien ostotarpeen poistuminen mahdollistavat kilpailukykyisen ja vakaan lämmön hinnan myös tulevaisuudessa.

hallituksen puheenjohtaja