Siirry sisältöön

Katsaus Vantaan Energian vuoteen 2021

20.12.2021
Kirjoittaja:
Jukka Toivonen
VE joulutervehdys 1920x1080px ilmanlogoja

Innovatiivisuus ja aktiivisuutemme energia-alan murroksessa tuottaa tulosta. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta olemme onnistuneet toteuttamaan strategiaamme johdonmukaisesti ja menestyksekkäästi myös vuonna 2021. Jo toteuttamamme toimenpiteet fossiilisten polttoaineiden käytön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ovat olleet todella arvokkaita kuluvan vuoden aikana, kun kivihiilen ja maakaasun sekä päästöoikeuden hinnat ovat nousseet merkittävästi. Toteutamme suunnitelmaamme luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2026 mennessä ja kuljemme edelläkävijänä kohti hiilinegatiivisuutta 2030.

Energia-alan toimijoilla on iso vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, ja vastuullisuuden sekä kestävän kehityksen edistämisen merkitys näkyy selkeästi myös asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksissa. Marraskuussa Vantaan Energia nousi ykköseksi tutkimusyhtiö EPSI Ratingin tekemässä suomalaisten energiayhtiöiden kaukolämpöasiakkaiden asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Vahvuuksinamme korostuivat erityisesti imago ja asiakkaiden odotuksiin vastaaminen. Asiakkaat arvostavat ponnistelujamme puhtaamman energiantuotannon puolesta, mikä näkyy asiakkaillemme myös vakaana ja kilpailukykyisenä lämmön hintana.

Hyvä yrityskuvamme näkyy myös rekrytoinneissa. On ollut hienoa havaita, miten yhtiömme kiinnostavuus työpaikkana kasvaa. Useat henkilöt ovat todenneet, että haluavat meille töihin, koska täällä tehdään isoja asioita, joilla on aidosti merkitystä.

Vantaan Energian tekemät investoinnit materiaalikierrätykseen kelpaamattoman jätteen energiahyötykäyttöön ja uusiutuvan bioenergian hyödyntämiseen energiantuotannossa näkyvät asiakkaillemme pääkaupunkiseudun edullisimpana lämpönä sekä ilmastopäästöjen vähenemisenä. Yhdessä fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseen ja hiilinegatiivisuuteen tähtäävien tulevien investointiemme kanssa ne mahdollistavat lämmön hintavakauden myös jatkossa.

Kivihiilestä luopumisen mahdollistava jätevoimalan laajennus otetaan käyttöön tulevana kesänä, ja edistämme vauhdilla Hiilinegatiivinen 2030 -hankekokonaisuutta, jonka kantavana teemana on hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen niin uusiutuvan energian kuin erilaisten pitkäikäisten materiaalien tuotannossa. Vastaavaa suunnitelmaa ei ole nähty Suomessa eikä Euroopassakaan. Vantaan Energia näyttää suuntaa – energia-alan toimijoilla on hyvät edellytykset nousta ratkaisijaksi ilmastoasioissa.

Hyvää joulua kaikille ja tehdään ensi vuodestakin yhdessä jälleen vähintään yhtä menestyksekäs!
Jukka Toivonen

toimitusjohtaja