Siirry sisältöön

Yhteinen tavoitteemme on ilmastonmuutoksen hidastaminen

16.12.2020
Kirjoittaja:
Jukka Toivonen
VE Kesatyontekijat high res 2 scaled

Vantaan Energia on viime vuosina kertonut hyviä ilmastouutisia tasaiseen tahtiin. Vuonna 2019 käyttöönotettu Martinlaakson biovoimala vähensi hiilidioksidipäästöjämme ensimmäisen toimintavuotensa aikana kolmanneksella ja sen aikaansaamat päästövähennykset tulevat kasvamaan entisestään voimalaan tuotantokapasiteettia kasvattavan älykkään ohjausjärjestelmän myötä. Martinlaakson biovoimala on hyvä esimerkki siitä, että digitalisaatio ja keinoäly mahdollistavat merkittäviä hyötyjä perinteisessä voimantuotannossa ilman suuria investointeja.

EU aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, jotta tavoite ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen olisi mahdollista saavuttaa. Vuonna 2014 EU-maat sopivat vuoden 2030 tavoitteeksi vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja 11.12.2020 jäsenmaat päättivät hiilidioksidipäästötavoitteen kiristämisestä niin, että vuoden 2030 päästövähennystavoite on vähintään 55 prosenttia.

Päätös päästötavoitteen kiristämisestä on erittäin tervetullut. Ilmastonmuutos ei odota ja meidän on energia-alalla edettävä mahdollisimman nopeasti ja määrätietoisesti kohti fossiilitonta energiantuotantoa.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja fossiiliton energiantuotanto ohjaavat vahvasti Vantaan Energian investointeja lähivuosina. Vuodenvaihteen jälkeen valmistuva geotermisen energian laitoksemme alkaa tuottaa maalämpöä Vantaan lämpöverkkoon ja turpeen käyttö energiantuotannossamme päättyy vuonna 2021. Nyt jo käynnissä oleva jätevoimalan laajennus mahdollistaa kotitalouksien sekajätteen lisäksi kaupan ja teollisuuden tällä hetkellä suurelta osin ulkomaille päätyvän lajitellun jätteen hyödyntämisen energiaksi kotimaassamme jo vuonna 2022. Jätteiden käsittelypalveluja laajennetaan normaalia energiahyötykäyttöä korkeampaa käsittelylämpötilaa vaativiin jätteisiin vuonna 2024. Lisäksi vuonna 2026 otetaan käyttöön energian kausivarasto ja lopuksi korvataan jäljelle jäänyt maakaasu biokaasulla.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen näkyy tulevaisuudessa asiakkaillemme entistä ilmastoystävällisempänä lämpönä ja sähkönä, mutta myös lisääntyvinä valintamahdollisuuksina. Vastaavasti kuin sähkön alkuperän voi valita jo nyt, asiakkaillamme on pian mahdollisuus valita biolämpöä, maalämpöä tai vaikkapa aurinkolämpöä lämpöverkon kautta toimitettuna. Lämpöverkko on kanava, jota pitkin eri tavoin tuotettu uusiutuva lämpöenergia kulkee asiakkaalle. Nämä valinnat ovat niin yksittäisille kuluttajille, yrityksille kuin taloyhtiöillekin vaivaton mahdollisuus osallistua aidosti vaikuttavin toimenpitein ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Päästöttömän energian tuotantoa lisätään käytön kasvaessa.

Tulevina vuosina Vantaan Energia tullaan näkemään aiempaakin merkittävämpänä kiertotaloustoimijana. Kasvun motiiveina ovat ilmastonmuutoksen hidastaminen ja resurssitehokkuus eli fiksut ratkaisut maapallomme rajallisten resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Hoidamme jo nyt Uudenmaan alueen materiaalihyötykäytön jälkeen jäljelle jäävät ja energiahyötykäyttöön soveltuvat kuluttajien jätteet tekemällä niistä sähköä ja lämpöä. Vuonna 2022 jätevoimalan laajennuksen myötä myös teollisuuden ja kaupan jäte jalostetaan roskasta raaka-aineiksi ja edelleen energiaksi.

Vuonna 2021 laajennamme palveluvalikoimaamme ilmastoystävällisistä kaukolämpöratkaisuista myös energiatehokkuuspalveluihin sekä paikallisiin lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin.

Tulemme panostamme palvelu- ja tuotekehitykseen tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja tulemme kutsumaan sinut mukaan testaamaan ja kertomaan mielipiteesi. Haluamme olla juuri sinun aktiivinen ja ensisijainen energiaratkaisukumppanisi sekä ilmastokysymystesi ratkaisija.

toimitusjohtaja