Siirry sisältöön

Asiakaslähtöisillä ja ilmastoystävällisillä ratkaisuilla lämmitysmarkkinan murroksen voittajaksi

18.11.2020
Kirjoittaja:
Matti Wallin
VE tyonantajamielikuva toimisto high res 5 scaled

Aloittaessani Vantaan Energialla syyskuun 7. päivänä minulla oli toki positiivinen ennakkokuva Vantaan Energiasta innovatiivisena yhtiönä ja vantaanenergialaisista ennakkoluulottomasti kohti uutta kulkevana porukkana. Tästä huolimatta en vielä aloittaessani 10 viikkoa sitten osannut kuvitella, miten aktiivista ja ennakkoluulotonta tekeminen Vantaan Energialla onkaan.

Aloitin tutustumalla laajasti kaikkiin käsiini saamiini Vantaan Energian strategiaan liittyviin materiaaleihin ja laskelmiin, sekä samalla buukkaamalla kalenterini täyteen keskusteluja ihmisten kanssa eri puolilta organisaatiota. Tämän myötä minulle alkoi asteittain konkretisoitua, että Vantaan Energialla tekeminen on todella aktiivista ja keinoja reagoida ympärillämme muuttuvaan maailmaan haetaan ennakkoluulottomasti. Erityisesti minuun teki suuren vaikutuksen timanttinen tuotantostrategiamme, jolla saavutamme kannattavasti fossiilittoman tuotannon jo vuonna 2026 ja jonka mahdollistavat Suomessa tai jopa koko maailmassa ainutlaatuiset ratkaisut. Vantaan Energian kulttuurissa havaitsemani aktiivinen ja ennakkoluuloton asioihin tarttuminen on näyttäytynyt minulle konkreettisesti tämän kymmenen viikon aikana muun muassa päätöksinä ryhtyä panostamaan lämmitysmarkkinan murroksessa voittajuuden tavoitteluun, josta lisää seuraavassa.

Aloittaessani Vantaan Energialla kokonaiskuva selkeni hyvin nopeasti katsomalla edellä kuvattua tuotantostrategiaa ja vahvistamalla aiempaa näkemystä kaukolämmön asiakaspäässä nähtävissä olevista muutoksen merkeistä vantaanenergialaisten kanssa keskustelemalla sekä tutustumalla analyyseihin, joita Vantaan Energialla oli jo tehty. Yksinkertaisten laskuharjoitusten avulla voi todeta, että Fossiiliton 2026 -tuotantostrategiamme parina on entistäkin tärkeämpää varmistaa Vantaan Energian olevan asiakkaidemme ensisijainen kumppani myös tulevaisuudessa, kun puhutaan kiinteistön energiatarpeiden tyydyttämisestä. Tämän tavoittelemisen mahdollistamiseksi organisoiduimme Energiapalveluliiketoiminnaksi ja Vantaan Energian hallitus teki lokakuussa strategiset linjaukset Energiapalvelustrategian mukaisiin toimiin panostamisesta.

Kiristyvä kilpailu lämpöasiakkaista on käynnistynyt ja uudenlaiset toimijat ovat ryhtyneet kilpailemaan kiinteistöjen lämmitys-, jäähdytys- ja energiatehokkuuspalveluilla perinteisistä kaukolämpöasiakkaista. Nämä toimijat optimoivat energian käyttöä kiinteistön näkökulmasta ja jättävät vaikutukset koko energiajärjestelmään huomiotta. Olen nähnyt paljon tällaisia käytännössä osaoptimointiin johtaneita tapauksia, joissa aikomus on hyvä, mutta lopputuloksena on koko energiajärjestelmän aiheuttaman hiilijalanjäljen kasvaminen. Useat kiinteistöille palvelujaan tarjoavat toimijat näkevät tässä osaoptimoinnissa hyvän liiketoimintamahdollisuuden, mutta valitettavasti päätyvät samalla kasvattamaan koko energiajärjestelmän aiheuttamaa hiilijalanjälkeä, sillä heillä ei ole esimerkiksi mahdollisuutta energiayhtiön tapaan operoida kokonaisuutta voimalaitokselta asiakkaalle.

Meidän tavoitteenamme on energiapalveluliiketoimintaa kehittämällä ja kasvattamalla estää, ettei edellä kuvattua osaoptimointia pääse tapahtumaan, vaan aidosti asiakkaidemme kiinteistöissä toteutetut ratkaisut pienentävät koko energiajärjestelmän hiilijalanjälkeä. Käytännössä tämä tapahtuu lisäämällä asiakastyötämme ja tarjoamalla asiakkaillemme palveluita, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa, mutta on toteutettu siten, ettei lopputulos johda osaoptimointiin koko energiajärjestelmän hiilitehokkuuden kustannuksella. Nämä palvelut liittyvät esimerkiksi jäähdytykseen, lämmönjakolaitteiden huoltoon ja ohjaukseen, sekä kiinteistöjen energiatehokkuuteen.

Luonnollisesti osaoptimoinnin syntymisen estäminen on tärkeä asia Vantaan Energian liiketoiminnan kannalta, mutta vieläkin tärkeämpää se on meidän jokaisen kannalta halutessamme kantaa kortemme kekoon taistelussa ilmastokriisiä vastaan. Ilmastokriisi ratkaistaan merkittävältä osin kaupungeissa kaupunkilaisten valinnoilla. Energiapalveluilla yhdessä Fossiiliton 2026 -hankekokonaisuuden kanssa mahdollistamme asiakkaillemme vaivattomat keinot olla osa ilmastokriisin ratkaisua mukavuudesta tinkimättä.

liiketoimintajohtaja, Energiapalvelut