Siirry sisältöön

Vantaan Energialla edelläkävijämäinen asenne ilmastokysymysten ratkaisemisessa

9.3.2022
Kirjoittaja:
Hanna Pitkänen
VE Kesatyontekijat high res 8

Hyppäsin mukaan energia-alalle vuoden 2021 loppupuolella, kun aloitin työskentelyn kehityspäällikkönä Vantaan Energialla. Energia-ala käy tällä hetkellä läpi murrosta, sillä energiantuotannolla on suuri rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Alan ulkopuolelta Vantaan Energialle siirtyneenä on ollut mielenkiintoista päästä heti osaksi toimenpiteitä ja selvitystöitä, jotka edesauttavat päästöjen vähentämistä. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vaatii aivan uusia ratkaisuja, joiden lopputuotteena valmistetaan muutakin, kuin perinteistä energiaa. Uudet ratkaisut ja sektorien rajat ylittävät ilmastotavoitteet avaavatkin myös uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia eri alojen välille.

On ollut hienoa huomata, miten vahvasti Vantaan Energia on mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa ja investoi tähän liittyvään kehitystyöhön. Vantaan Energialla on liikkeellä hankepaketit, joilla tähdätään ensin fossiilittomaan energiantuotantoon ja pian sen jälkeen hiilinegatiivisuuteen. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset, mutta saavutettavissa kehitysmyönteisten ja sitoutuneiden Vantaan Energialaisten ansiosta. Kehityshankkeita onkin jo useampi liikkeellä, muun muassa maailman suurin Lämmön kausivarasto, jossa hukkalämpöä säilötään kesäkauden yli talven pakkasilla hyödynnettäväksi.

Lämmön kausivaraston lisäksi Vantaan Energialla on useita kehityshankkeita liikkeellä, joilla vastataan samalla myös muiden sektoreiden ympäristötavoitteisiin. Hiilinegatiivisuuteen päästään kahta polkua pitkin: luomalla hiilinieluja ja toisaalta ottamalla talteen hiilidioksidia ja hyödyntämällä sitä raaka-aineena kestävällä tavalla. Hankekokonaisuudessa tarjotaan ratkaisuja toisten sektoreiden jätteen käsittelyyn ympäristöystävällisellä tavalla ja toisaalta tuotetaan fossiilitonta raaka-ainetta hyödynnettäväksi muille teollisuudenaloille. Yhteistyö muiden alojen kanssa ja useamman tarpeen ratkaisu samassa hankkeessa on palkitsevaa ja tuo hankkeisiin useita yhteensovitettavia palasia.

Nyt ollaan uuden äärellä tulevaisuuden energiaratkaisuiden luomisessa ja siksi monia asioita tehdään ensimmäistä kertaa, mikä tekeekin kehityshankkeiden parissa työskentelystä hyvin inspiroivaa. Kehityshankkeiden luonne ja Vantaan Energian kannustava ilmapiiri rohkaisevat lennokkaaseen ideointiin ja ”laatikon ulkopuolelta” -ajatteluun. Tämä ilmapiiri ja yrityskulttuuri ovatkin oleellinen osa sitä toimintatapaa, jota vaaditaan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen vaadittavien ratkaisujen kehittämiseen. Lisäksi Vantaan Energian tuki ja panostus tutkimustyöhön tuovat tarvittavan vastapainon lennokkaalle ideoinnille. Tarjoamalla resurssit myös kattavalle selvitystyölle, varmistetaankin ideoiden toteutuskelpoisuus ja kannattavuus. Selvitykseen panostamisen seurauksena mahdollistetaan yksittäisten hankkeiden sijaan laaja kokonaisuus, jossa jokaisen hankkeen sopivuus kokonaisratkaisuun on huolellisesti suunniteltu.

Tulevaisuuden energiajärjestelmää ei kuitenkaan luoda yksin, vaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämän kokonaisuuden kautta kuljetaan kohti hiilinegatiivista energiantuotantoa Vantaan Energialla.

kehityspäällikkö