Siirry sisältöön

Datahub on sähkömarkkinoiden uuden sukupolven tiedonvaihtojärjestelmä

21.3.2022
Kirjoittaja:
Janne Hartikainen
web g923cb5e71 1920

Sähkömarkkinoilla tapahtui merkittävä sukupolvenvaihdos helmikuussa datahubin käyttöönoton myötä. Datahub on sähkömarkkinoiden keskitetty tiedonvaihdonjärjestelmä, jossa käsitellään Suomen kaikkien 3,8 miljoonan sähkönkäyttäjän sähköenergian kulutus- ja sopimustiedot sekä niihin liittyvä tiedonvaihto. Kaikki 80 verkkoyhtiötä ja 80 sähkönmyyjää vaihtavat nyt tietoja ainoastaan datahubin kanssa.

Ennen datahubia käytössä oli Prodat-sanomaliikenne, jolla verkkoyhtiöt ja sähkönmyyjät lähettivät tietoja toisilleen kahdenvälisesti. Melko erilainen maailma oli vielä tammikuussa myös sähkömarkkinoilla.

Datahubin rakentaminen oli pitkä ja haastava projekti. Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdosta tehtiin vuonna 2014 selvitys ja loppuraportti valmistui saman vuoden lopussa. Seuraavana vuonna datahub-projekti lähti toimialalla käyntiin. Siitä alkaen kaikki toimialan yritykset ja tietojärjestelmäkumppanit ovat tehneet huikean määrän työtä ja kehitystä onnistuneen käyttöönoton varmistamiseksi

Mitäs hyötyä Datahubista on toimialalle ja asiakkaille?

• Hyvin toimivien sähkömarkkinoiden perusta on toimiva tiedonvaihto ja ajantasaiset tiedot asiakkaiden sopimuksista ja toimituksista.

• Sopimuksen tekeminen nopeutuu, kun sähkönmyyjä kerää kaikki tarvittavat tiedot asiakkaalta. Asiakkaan tai sähkönmyyjän ei tarvitse olla yhteydessä verkonhaltijaan.

• Datan laatu paranee, kun tietoja ylläpidetään yhdessä ja samassa paikassa, datahubissa.

• Tietojen läpinäkyvyys paranee datahubin asiakasportaalin avulla. Asiakasportaalissa saa yhdellä kertaa omat tiedot, verkko- ja sähkösopimustiedot ja energian kulutustiedot. Aikaisemmin nämä piti erikseen tarkastaa eri palveluista.

• Asiakasportaalissa asiakas voi antaa myös valtuutuksen energiatietojen käsittelyä varten esim. palvelukumppanille. Tämä helpottaa ja selkeyttää aikaisempaa toimintamallia, jossa jokaiselle toimijalle piti tehdä eri valtakirja ja valtuutus.

Mielestäni edellä mainitut asiat ovat todella hyviä parannuksia asiakkaille ja muille toimijoille.

En voi olla tuntematta suurta ylpeyttä kuinka Vantaan Energian Sähköverkot Oy:n osaajat ja koko toimiala saivat datahubin käyttöön suunnitellusti. Asiakkaille muutos näkyi pienenä käyttökatkona ilman kummempia ongelmia. Tällä tavoin onnistuneet tietojärjestelmäprojektit näkyvät asiakkaille – kaikki vain toimii ja palvelu paranee.

Ja heti tämän kirjoitettuani alammekin valmistautumaan datahub 2.0:aan. Tässä projektissa rakennetaan valmius 15 minuutin mittausjaksoon sekä energiayhteisöihin. Ensi vuonna siirrymme nykyisestä tunnin mittausjaksosta 15 minuutin mittausjaksoon ja aloittelemme uuden sukupolven sähkömittareiden asentamisen.

Mitä hyötyä tästä on? Esimerkiksi uusiutuvan energiatuotannon mittaamisen kannalta. Tuuli- ja aurinkoenergian tuotannossa on huomattavasti enemmän vaihtelua kuin esimerkiksi perinteisien voimalaitoksien tuotannossa. Yhdessä hetkessä paistaa ja tuulee mutta toisessa ei. Tämän vuoksi sähkönmittausjakson pitää olla lyhyempi, jotta tuotanto ja kulutus voidaan entistä tarkemmin selvittää, kohdistaa ja hinnoitellakin.

Vaikka kotona töpselin luona sähkö näyttäytyy melko entisenlaiselta, niin täällä konehuoneen puolella tapahtuu paljon nyt ja tulevina vuosina. Tavoitteena tietysti on, että konehuoneen muutokset näkyvät pelkästään positiivisina asioina asiakkaille.

Käy tutustumassa datahubin asiakasportaaliin

asiakkuuspäällikkö, Vantaan Energia Sähköverkot Oy