Siirry sisältöön

Uudet hankintamallit ratkaisevat aurinkoenergian tulevaisuuden. PPA-sopimusmallilla uusia mahdollisuuksia yritysten energiainvestointeihin.

11.10.2018
Vantaan Energia verkkosivuprojekti kuvat high res 22 64361

Harvemmin kuulet kenenkään ostavan mobiilidataa kerralla seuraavan 30 vuoden tarpeiden kattamiseksi. Aiemmin lankapuhelinliittymät olivat merkittäviä investointeja, jotka mahdollistivat edulliset paikallispuhelut vuosikymmeniksi, mutta väitän, että 2010-luvun maailmassa sama liiketoimintamalli ei enää löisi läpi.

Miten lankapuhelin vertaus sitten liittyy aurinkosähköön? Aurinkosähkön tuotanto on moninkertaistunut viimeisten vuosien aikana Suomessa, mutta aurinkosähkön hankintatavat muistuttavat vielä lankapuhelimen hankintatapaa. Ostat laitteiston, jolla tuotat sähköenergiaa seuraavat 30 vuotta. Eli käytännössä maksat 30 vuoden aurinkosähköt kerralla.

Yritysten energiainvestointien rahoitusvaihtoehdot ovat kuitenkin monipuolistuneet viime vuosina. Isot sähkönhankkijat käyttävät globaalisti pitkiä sähkönostosopimuksia (Power Purchase Agreement, PPA). Näillä sopimuksilla yritys voi ostaa esimerkiksi kaiken tietyllä tuulivoimalla tuotetun energian. 

Pitkät sähkönostosopimukset eivät kuitenkaan ole vain suuryritysten työkaluja, vaan malli soveltuu myös pienemmille yrityksille.

PPA-sähkönostomalli on yleistynyt viime vuosina myös Suomen aurinkosähkömarkkinoilla. Tässä mallissa sähkönmyyjä rakennuttaa asiakkaan kiinteistöön aurinkosähköjärjestelmän, jonka tuotannon asiakas ostaa sopimuskauden ajan. Asiakas hyötyy järjestelystä sähköverkosta ostettavan sähkön pienentyessä. Aurinkosähköjärjestelmä pysyy sopimuskauden ajan sähkönmyyjän omaisuutena, ja myyjä vastaa siitä, että järjestelmä tuottaa sähköä koko sopimuskauden ajan.

Nimensä mukaisesti sähköostosopimuksessa yritys sitoutuu ostamaan laitteistolla tuotetun sähköenergian sopimuskauden ajan. Tämä mahdollistaa esimerkiksi aurinko- tai tuulienergian hankkimisen ilman asiakkaan omaa investointia laitteistoon. Toimintatapa vapauttaa asiakkaan pääomaa oman liiketoiminnan kehittämiseen, samalla kuitenkin mahdollistaen uusiutuvan energian hyödyntämisen yrityksen toiminnassa.

Asiakkaan maksaessa vain tuotetusta energiasta, uusiutuvan energian investoinnin vertailu muihin tuotantomuotoihin helpottuu. €/MWh-hintojen avulla on helppo vertailla eri hankintatapoja sekä laskea investoinnin kannattavuus yrityksen eri skenaarioissa. Finsolar-tutkimuksen mukaan asiakkaan maksaessa vain tuotetusta energiasta, sähkönmyyjänkin etu on suunnitella järjestelmä optimaalisesti ja varmistaa järjestelmän asianmukainen ylläpitäminen tuotannon maksimoimiseksi.

PPA-sähkönostosopimukset ovat kahden osapuolen välisiä sopimuksia, jotka vaihtelevat sopimuksen kohteena olevan (tai rakennettavan) järjestelmän ominaisuuksien ja sopimusosapuolien preferenssien perusteella. Tyypillisesti PPA-sähkönostosopimuksissa osapuolet neuvottelevat sopimuskauden pituudesta, järjestelmällä tuotetun energian hinnan muodostumisesta sekä toiminnasta sopimuskauden päättyessä. Sähkönostosopimukset ovat yleensä noin 10–20 vuoden mittaisia.

Konsulttiyhtiö Pöyry on käsitellyt blogikirjoituksessa tuulivoiman PPA-sopimuksia. PPA-sopimuksen analysoinnissa Pöyry nostaa esille PPA-mallin sopivuuden ostajaosapuolen strategiaan. Vaikka PPA-sopimusmalli yleisellä tasolla onkin helppo ja yksinkertainen, ostajan tulee tarkistella miten 10–20 vuoden sopimus vaikuttaa ostajan liiketoimintaan esim. Due Dilligence -prosessissa. Toisaalta, jos yrityksen strategia on omistaa itse käyttämänsä hyödykkeet, PPA-malli ei sovi tähän strategiaan.

Uudet mallit hankkia uusiutuvaa energiaa ovat erittäin tervetulleita markkinoille. Uusiutuvan energian yleistymisessä tekniikan kehittymisellä on merkittävä vaikutus, mutta uskon jopa suuremman merkityksen olevan uusilla tavoilla hankkia sitä. Toimialojen tarpeet poikkeavat toisistaan ja uudet hankintamallit tulevatkin tarjoamaan eri toimialoille monipuolisempia mahdollisuuksia uusiutuvan energian hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

Matkapuhelinten yleistymisessä keskeisessä asemassa olivat puhelinten hinnanlasku, mutta myös uudet tavat hankkia puhelimia. Olemme nyt energia-alalla vastaavassa tilanteessa – uusiutuvan energian hinta on laskenut vuosia, mutta uudet tavat hankkia uusiutuvaa energiaa tulevat ratkaisemaan pelin.

Lähdeviittaukset

Karoliina Auvinen, Rahoitusmallit aurinkoenergiainvestoinneille: 
http://www.finsolar.net/aurinkoenergian-hankintaohjeita/kuntien-aurinkoenergian-hankinta-ja-rahoitusmallit/

Juha Känkänen, Jenni Patronen: Sähkön suurkuluttajille tarjottavat PPA:t – mitä ne ovat?
http://www.poyry.fi/uutiset/artikkelit/blogi-sahkon-suurkuluttajille-tarjottavat-ppat-mita-ne-ovat