Arkisto: 2022

Kiertotalouden edistäminen

Vantaan Energia on kiertotalousenergiayhtiö. Kiertotalous tarkoittaa Vantaan Energialle materiaalien pitämistä kierrossa mahdollisimman pitkään tai niiden muodon muuttamista muuksi. Käytännössä se on esimerkiksi hukkalämmön varastoimista ja hyödyntämistä sekä kierrätykseen kelpaamattomien raaka-aineiden energiahyödyntämistä. Kiertotalous on myös hiilidioksidin jalostamista vihreän vedyn avulla uusiokäyttöön pysyviksi tuotteiksi, jotka sitovat hiilidioksidin materiaaliksi. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on tarkoitus vuoteen 2026 mennessä. Sen […]

Lue lisää

Jätevoimalan laajennus ja kiertotalouden innovaatiot siivittävät Vantaan Energian kohti hiilinegatiivista tulevaisuutta

Jätevoimalan laajennushankkeen etenemisen ansiosta Vantaan Energia voi luopua kivihiilen käytöstä energiantuotannossa jo vuonna 2022. Kiertotalouden eri muodot ovat keskeisessä roolissa matkalla kohti hiilinegatiivista Vantaan Energiaa. Suomessa käytössä olevat jätevoimalat on suunniteltu pitkälti kotitalousjätteiden polttamiseen. Vaikka kierrätystoiminta kehittyy koko ajan, esimerkiksi teollisuuden ja kaupan alan jätteistä jäljelle jää kierrätykseen kelpaamatonta ainesta, joka viedään tällä hetkellä ulkomaille. […]

Lue lisää

Kiertotalousenergiayhtiö

Kiertotalous on Vantaan Energialle keino kasvattaa resurssiviisautta ja varmistaa toiminnan menestys myös tulevaisuudessa. Vuoden 2020 aikana yritys otti ennätysmäisen hienoja askeleita kiertotaloudessa ja julkisti tavoitteensa luopua fossiilista polttoaineista vuonna 2026. Kiertotalouden edistämisessä tärkeää on löytää kumppaneita, jotka ovat innokkaasti luomassa uutta. Rajapinnat ylittävillä ratkaisuilla on mahdollista tehdä energiamurrosta kärkijoukoissa. Kiertotalous on tällä hetkellä Vantaan Energialle […]

Lue lisää

Kiertotalouden edistäminen

Kiertotalous on keskeinen toiminta-alue strategiassamme. Tavoitteenamme on luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä Vantaan alueella vuonna 2026. Jätteen energiahyödyntämisen lisääminen on keskeinen osa ratkaisua fossiilisista polttoaineista luopumiseen. Vantaan Energialla on myös suunnitteilla maailman suurin lämmön kausivarasto, johon on mahdollista varastoida kesäajan hukkaenergia ja purkaa se talvella lämmöntarpeen ollessa kovimmillaan. Lisäksi panostamme asiakkaidemme ylijäämälämmön hyödyntämiseen sekä lämpötuotteiden ja […]

Lue lisää