Arkisto: 2022

Sähköverkkoyhtiön toiminta on vahvasti säänneltyä

Energiavirasto valvoo suomalaisten sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja määrittelee toimialaa koskevat reunaehdot. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle asiakkaiden tarpeiden täyttäminen säädösten puitteissa on ensisijainen toimintaa ohjaava tekijä. Sähköverkkotoiminnasta vastaavat alueelliset jakeluverkonhaltijat, kuten Vantaan Energia Sähköverkot Oy. Tällaisia toimijoita on Suomessa noin 80. Toiminnan harjoittamiseen tarvitaan Energiaviraston myöntämä sähköverkkolupa, joka määrittelee vastuualueen, jolla verkonhaltijalla on yksinoikeus rakentaa jakeluverkkoa. Vantaan […]

Lue lisää

Energian lähteillä

Tältä sivulta saat kattavasti tietoa siitä, missä, miten ja millä raaka-aineilla Vantaan Energia tuottaa sähköä ja lämpöä.  Voit navigoida kartalla käyttämällä oikean laidan ohjaimia, tarttumalla karttaan hiirellä tai tuplaklikkaamalla. Kunkin kohteet Lisätiedot linkkiä klikkaamalla aukeaa kohteen tietosivu, jossa tarkat tiedot kohteesta.

Lue lisää

Energian toimitusvarmuus

Meidän tärkein tehtävämme on toimittaa asiakkaille sähköä ja lämpöä luotettavasti – vuoden ja vuorokauden ympäri. Tavoitteena on, että asiakkaillamme on sähkökatko enintään keskimäärin vain joka viides vuosi (SAIFI 0,2 kpl/a). Kun sähkökatko tapahtuu, se kestää keskimäärin korkeintaan puoli tuntia (CAIDI, min/kpl). Lisäksi keskeytysten keskimääräinen kestoaika (SAIDI, min/a) on vähintään kolmen laadukkaimman kaupunkisähköverkkoyhtiön joukossa. Sähkökatkoa kuvaavat […]

Lue lisää

Luotettava energiantoimitus on tärkeä osa asiakaslupaustamme

Katkeamattoman energian- ja lämmönjakelun takaaminen kaikille vantaalaisille on tärkeä osa asiakaslupaustamme. Luotettava energiatoimitus tekee vantaalaisten arjesta sujuvaa – vuoden ja vuorokauden ympäri. Luotettavaa ja katkeamatonta energiantoimitusta pidetään nykyään lähes itsestään selvänä. Vaikka täysin katkotonta energiatoimitusta on mahdotonta luvata, Vantaan Energia on onnistunut siinä hyvin. – Sähkön luotettava toimitus on osaltamme parempi kuin monissa muissa samankaltaisissa […]

Lue lisää

Luotettava sähköntoimitus varmistaa vantaalaisten sujuvan arjen

Yhteiskuntamme on yhä riippuvaisempi sähköstä. Vantaan Energia Sähköverkot tekee päivittäin töitä sujuvan sähkönsiirron varmistamiseksi ja katsoo myös tulevaan yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeita ennakoiden. Yhteiskuntamme sähköriippuvuus kasvaa kaiken aikaa, ja arkielämämme olisi ilman sähköä hankalaa. Sähkön ansiosta valot palavat ja kahvinkeitin pulputtaa. Saatamme pitää toimivaa sähkönsiirtoa niin itsestäänselvyytenä, että havahdumme sen olemassaoloon vasta silloin, kun ongelmia […]

Lue lisää

Energian toimitusvarmuus

Meidän tärkein tehtävämme on toimittaa asiakkaille sähköä ja lämpöä luotettavasti – vuoden ja vuorokauden ympäri. Sähkön luotettava toimitus on parempi kuin muissa vastaavissa taajamissa. Tavoitteenamme on, että toimitushäiriöt ovat alle 0,2 h/as/vuosi. Vuonna 2020 kaikkien toimitushäiriöiden keskimääräinen kestoaika oli 0,07 h/as/vuosi. Tarjoamme luotettavaa sähkönjakelua, jonka laatu täyttää sähkömarkkinalain vaatimukset. Asiakkaillamme on sähkökatko keskimäärin vain joka […]

Lue lisää

Energian lähteillä

Tältä sivulta saat kattavasti tietoa siitä, missä, miten ja millä raaka-aineilla Vantaan Energia tuottaa sähköä ja lämpöä.  Voit navigoida kartalla käyttämällä oikean laidan ohjaimia, tarttumalla karttaan hiirellä tai tuplaklikkaamalla. Kunkin kohteet Lisätiedot linkkiä klikkaamalla aukeaa kohteen tietosivu, jossa tarkat tiedot kohteesta.

Lue lisää

Kaukolämpöverkkoa uusittiin

Tavoitteenamme on toimittaa kaukolämpöä asiakkaillemme mahdollisimman luotettavasti. Vioista ja vaurioista aiheutunut lämmönjakelun keskeytysaika lämmityskaudella oli 0,55 tuntia asiakasta kohden. Vuonna 2019 korjattiin 81 (74) kaukolämpöverkon vauriota. Vuosi 2019 oli erittäin onnistunut lämmityskauden keskeytysajalla mitattuna, ja asetettu tavoite (0,8 h) alitettiin, suurhäiriöitä ei ollut. Lämmöntoimituksen kokonaiskeskeytysaika vuonna 2019 oli 3,01 (1,68) tuntia asiakasta kohden. Suomessa vuonna […]

Lue lisää

Sähköverkon käyttövarmuutta parannetaan

Vantaan sähkönjakeluverkkoa kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2019 käynnistettiin toisiouusinnat vanhemmilla 110/20 kV sähköasemilla. Projektissa uusitaan sähköasemien suojareleet sekä apusähköjärjestelmiä. Projekti aloitettiin Ilolan sähköasemalla ja uusinnat tehdään yhteensä yhdeksälle sähköasemalle vuoteen 2028 mennessä. Vantaan sähköverkosta on maakaapeloitu noin 90 %. Vuonna 2018 aloitettu Luoteis-Vantaan kaapelointiprojekti jatkui vuonna 2019. Projektissa uusitaan nykyinen ilmajohtoverkko maakaapeleiksi vuoteen 2026 mennessä. Projektin […]

Lue lisää

Energiahäviöt sähkö- ja kaukolämpöverkoissa

Sähkön siirron häviöihin voidaan vaikuttaa verkon mitoituskriteerein ja ottamalla elinkaarikustannukset huomioon investointien suunnittelussa. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sähköverkon häviöt vuonna 2019 olivat 2,1 %, kun Suomen sähkön kokonaiskulutuksessa häviöiden osuus on noin 2,6 %. (Lähde: Energiateollisuus)  Kaukolämpöverkon häviöt vuonna 2019 olivat 6,0 % (8,7). Verkkoa seurataan ja huolletaan jatkuvasti. Kuntokartoituksissa huomiota kiinnitetään erityisesti niihin verkon […]

Lue lisää

Energian toimitushäiriöt

Täysin häiriötöntä sähkönjakelua ei voida taata, mutta Vantaan Energia Sähköverkot etsii jatkuvasti taloudellisia ja tehokkaita ratkaisuja sähköntoimituksen varmistamiseksi. Sähköverkon kehittämistä linjaa vuosille 2012–2030 tehty verkostostrategia, joka pitää sisällään suunnitelmat sähköverkon investoinneista ja uusien verkkotekniikoiden hyödyntämisestä luotettavassa sähköntoimituksessa. Vantaan sähköverkosta on maakaapeloitu lähes 90 %, mikä lisää toimitusvarmuutta myös myrskysäillä. Vastaamme sähköntoimituksesta myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jossa […]

Lue lisää

Luotettavaa energian toimitusta

Sähkön toimittaminen Tavoitteenamme on häiriötön sähkönjakelu kaikille asiakkaillemme. Jakeluhäiriöitä voi kuitenkin aiheutua esimerkiksi maankaivutöiden tai sähköverkon rakennevikojen seurauksena. Häiriöitä sähkönjakelussa voivat aiheuttaa myös myrskyn tai lumen linjoille kaatamat puut, joskus eläimetkin. Olennaista on häiriötilanteiden ennakoiminen mahdollisimman hyvin. Vantaalla sähköverkkojen kaapelointiaste on maan korkeimpia, lähes 90 %. Siksi esimerkiksi myrskyt eivät ole Vantaalla niin tuhoisia kuin alueilla, […]

Lue lisää

Sähkö- ja kaukolämpöverkot Vantaalla

Vantaa on kasvualuetta, ja meidän vastuullamme on turvata sähkön ja lämmön saanti kaikille kaupungin asukkaille ja yrityksille. Huolehdimme myös Helsinki-Vantaan lentoasema-alueen sähkön- ja lämmönjakelusta. Sähkönjakeluverkostoa suunnitellaan yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Sähköverkon kehittämistä linjaa vuosille 2012–2030 tehty verkostostrategia, joka pitää sisällään suunnitelmat sähköverkon investoinneista ja uusien verkkotekniikoiden hyödyntämisestä luotettavassa sähköntoimituksessa. Vantaan Energia huolehtii myös Vantaan lämmönjakelusta. […]

Lue lisää

Energian lähteillä

Tältä sivulta saat kattavasti tietoa siitä, missä, miten ja millä raaka-aineilla Vantaan Energia tuottaa sähköä ja lämpöä.  Voit navigoida kartalla käyttämällä oikean laidan ohjaimia, tarttumalla karttaan hiirellä tai tuplaklikkaamalla. Kunkin kohteet Lisätiedot linkkiä klikkaamalla aukeaa kohteen tietosivu, jossa tarkat tiedot kohteesta.

Lue lisää

Energian toimitusvarmuuden tavoitteet

Meidän tärkein tehtävämme on toimittaa asiakkaille sähköä ja lämpöä luotettavasti – vuoden ja vuorokauden ympäri. Sähkön luotettava toimitus on parempi kuin muissa vastaavissa taajamissa. Tavoitteenamme on, että toimitushäiriöt ovat alle 0,2  h/as/vuosi. Vuonna 2019 kaikkien toimitushäiriöiden keskimääräinen kestoaika oli 0,03 h/as. Tarjoamme luotettavaa sähkönjakelua, jonka laatu täyttää sähkömarkkinalain vaatimukset. Asiakkaillamme on sähkökatko keskimäärin vain joka […]

Lue lisää

”Sähkökatko kerran vuosikymmenessä”

Mikko Piironen ja Jussi Välimäki Sähkön toimitusvarmuutemme ylsi uusiin ennätyslukemiin vuonna 2019. Luoteis-Vantaan ilmajohtojen vaihtuminen maakaapeliin pidentää säävarmaa sähköverkkoa 200 kilometrillä. Kaapelointihanke varmistaa noin kahden tuhannen liittymäasiakkaamme sähkönsaannin poikkeuksellisissa sääoloissa. Projekti toteutetaan vaiheittain kahdeksassa osassa vuosina 2018-27. Lähdimme liikkeelle Keimolan sähköasemalta elokuussa 2018. Aluksi maakaapeloitiin  Kivistön pohjoispuolisia alueita. Ensimmäinen vaihe valmistui kesäkuussa 2019, minkä jälkeen […]

Lue lisää

Energian toimitusvarmuus

Sähköasemat (110/20 kW) Sähköasemat (110/20 kV) 2018   2017   2016     kpl teho (MVA) kpl teho (MVA) kpl teho (MVA) Vantaan Energia Sähköverkot Oy 13 905 13 887 13 887 Jakelumuuntamot (20/0, 4 kV) Jakelumuuntamot (20/0,4 kV) 2018   2017   2016     omat,kpl asiakkaiden, kpl omat, kpl asiakkaiden, kpl omat, kpl […]

Lue lisää

Energian toimitusvarmuus

Laura Sähköasemat (110/20 kW) Jakelumuuntamot (20/0, 4 kV) Siirtojohdot (110 kV) Keskijänniteverkko (20 kV) Pienjänniteverkko (0,4 kV) Maakaasujohdot (km) Kaukolämpöjohdot (km)

Lue lisää

Sähköverkon käyttövarmuutta parannetaan

Vantaan sähkönjakeluverkkoa kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2016 käynnistettiin Keimolan sähköaseman saneeraus, jolla parannetaan Luoteis-Vantaan toimitusvarmuutta. Sähköasema otettiin käyttöön toukokuussa 2018. Vantaan sähköverkosta on maakaapeloitu noin 90 % . Vuonna 2018 Luoteis-Vantaalla aloitettiin kaapelointiprojekti, jossa uusitaan nykyinen ilmajohtoverkko maakaapeleiksi vuoteen 2026 mennessä. Projektin päättyessä on Vantaan kaapelointiaste noin 95 %. Sähkönjakelun keskeytyssyyt, %   2018 Ulkopuolisten toiminta […]

Lue lisää

Energian toimitushäiriöt

Täysin häiriötöntä sähkönjakelua ei voida taata, mutta Vantaan Energia Sähköverkot etsii jatkuvasti taloudellisia ja tehokkaita ratkaisuja sähköntoimituksen varmistamiseksi. Sähköverkon kehittämistä linjaa vuosille 2012–2030 tehty verkostostrategia, joka pitää sisällään suunnitelmat sähköverkon investoinneista ja uusien verkkotekniikoiden hyödyntämisestä luotettavassa sähköntoimituksessa. Vantaan sähköverkosta on maakaapeloitu lähes 90 %, mikä lisää toimitusvarmuutta myös myrskysäillä. Vastaamme sähköntoimituksesta myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jossa […]

Lue lisää

Energiahäviöt sähkö- ja kaukolämpöverkoissa

Sähkön siirron häviöihin voidaan vaikuttaa verkon mitoituskriteerein ja ottamalla elinkaarikustannukset huomioon investointien suunnittelussa. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sähköverkon häviöt vuonna 2018 olivat 2,1 %, kun häviöprosentti Suomessa oli keskimäärin 3,0 %. (Lähde: Energiateollisuus) Kaukolämpöverkon häviöt vuonna 2018 olivat 8,7 % (9,1). Verkkoa seurataan ja huolletaan jatkuvasti. Kuntokartoituksissa huomiota kiinnitetään erityisesti niihin verkon osiin, jotka ovat […]

Lue lisää

Luotettavaa energian toimitusta

Sähkön toimittaminen Tavoitteenamme on häiriötön sähkönjakelu kaikille asiakkaillemme. Jakeluhäiriöitä voi kuitenkin aiheutua esimerkiksi maankaivutöiden tai sähköverkon rakennevikojen seurauksena. Häiriöitä sähkönjakelussa voivat aiheuttaa myös myrskyn tai lumen linjoille kaatamat puut, joskus eläimetkin. Olennaista on häiriötilanteiden ennakoiminen mahdollisimman hyvin. Vantaalla sähköverkkojen kaapelointiaste on maan korkeimpia, lähes 90 %. Siksi esimerkiksi myrskyt eivät ole Vantaalla niin tuhoisia kuin alueilla, […]

Lue lisää

Energian lähteillä

Tältä sivulta saat kattavasti tietoa siitä, missä, miten ja millä raaka-aineilla Vantaan Energia tuottaa sähköä ja lämpöä. Löydät tietoja myös siitä, mistä käyttämämme maakaasu ja hiili ovat peräisin. Voit navigoida kartalla käyttämällä oikean laidan ohjaimia, tarttumalla karttaan hiirellä tai tuplaklikkaamalla. Kunkin kohteet Lisätiedot linkkiä klikkaamalla aukeaa kohteen tietosivu, jossa tarkat tiedot kohteesta.

Lue lisää

Energian toimitusvarmuuden tavoitteet

Meidän tärkein tehtävämme on toimittaa asiakkaille sähköä ja lämpöä luotettavasti – vuoden ja vuorokauden ympäri. Sähkön luotettava toimitus on parempi kuin muissa vastaavissa taajamissa. Tavoitteenamme on, että toimitushäiriöt ovat alle 0,2  h/as/vuosi. Vuonna 2018 kaikkien toimitushäiriöiden keskimääräinen kestoaika oli 0,09 h/as. Tarjoamme luotettavaa sähkönjakelua, jonka laatu täyttää sähkömarkkinalain vaatimukset. Asiakkaillamme on sähkökatko keskimäärin vain joka […]

Lue lisää

Sähkö- ja kaukolämpöverkot Vantaalla

Vantaa on kasvualuetta, ja meidän vastuullamme on turvata sähkön ja lämmön saanti kaikille kaupungin asukkaille ja yrityksille. Huolehdimme myös Helsinki-Vantaan lentoasema-alueen sähkön- ja lämmönjakelusta. Sähkönjakeluverkostoa suunnitellaan yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Sähköverkon kehittämistä linjaa vuosille 2012–2030 tehty verkostostrategia, joka pitää sisällään suunnitelmat sähköverkon investoinneista ja uusien verkkotekniikoiden hyödyntämisestä luotettavassa sähköntoimituksessa. Vantaan Energia huolehtii myös Vantaan lämmönjakelusta. […]

Lue lisää

”Helppous on avain kulutusjoustoon”

Janne Hartikainen Sähkön tuottaminen tuuli- ja aurinkovoimalla on hyväksi ilmastolle mutta haasteellista energian toimitusvarmuudelle. Kun ei puhalla eikä paista, kulutuksen täytyy joustaa. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama älyverkkotyöryhmä luovutti loppuraporttinsa lokakuussa 2018. Siinä luodaan visio tulevaisuuden älykkäästä sähköjärjestelmästä, jonka keskiössä on asiakas. Yksi työryhmän ehdotuksista oli siirtyminen markkinaehtoiseen kulutusjoustoon. Jakeluverkkoyhtiöiden kuormanohjaus vaihtuisi markkinaehtoiseen kulutuksen ohjaamiseen vuonna […]

Lue lisää

Vapaaehtoista energiatehokkuutta

Energian järkevä käyttäminen on peruslähtökohta niin energian tuotannossa kuin jakelussakin. Energiansäästöä kirittävät toimialakohtaiset energiatehokkuussopimukset, joihin Vantaalla on sitouduttu vapaaehtoisesti jo kahden vuosikymmenen ajan. Asiakkaiden järkevää energiankäyttöä voidaan tukea tiedon ja älyteknologian avulla. Vantaan Energia on osallistunut energiatehokkuussopimustoimintaan sen alusta saakka, vuodesta 1998. Sähkön siirrosta huolehtiva tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot on ollut mukana omalla sopimuksellaan vuodesta […]

Lue lisää