Siirry sisältöön

Seuraavan sukupolven sähkömittarit tekevät tuloaan

29.9.2021
Kirjoittaja:
Janne Hartikainen
Electric car in the town

Miltä kuulostasi sähkönkulutuksen älymittari? Sellaiselta vaikuttaa seuraavan sukupolven sähkömittari, jonka ominaisuudet on nyt määritelty tuoreessa valtioneuvoston asetuksessa.

Dataa on mahdollista kerätä melkoisesti enemmän, jonka avulla sähkönkulutuksesta saa entistä tarkemman ymmärryksen sähkön käytöstään. Hyvän ymmärryksen pohjalta voi tehdä oikeita ja tarpeellisia muutoksia.

Yksi oleellinen muutos on varttimittaus, jolla tarkoitetaan 15 minuutin mittausjaksoa Tämä on neljä kertaa tiheämpi kuin nykyisin käytössä oleva tuntimittaus. Tämän lisäksi seuraavan sukupolven sähkömittarin tulee täyttää seuraavat minimiominaisuudet

  • Asiakasrajapinta paikallista mittaustietojen tiedonsiirtoa varten
  • Markkinaehtoinen kuormanohjaus
  • Pätö- ja loisenergian oton ja annon mittaus (neljä tehonsuuntaa)
  • Vaihekohtainen mittaus (kolme vaihetta)
  • Sähkökatkon ja nollavian rekisteröinti
  • Etäluettava
  • Etäpäivitettävä
  • Etäkytkettävä

Tarkennuksena totean ettei kaikki ominaisuudet automaattisesti tule jokaiselle asiakkaalle. Asiakkaalle asennettavan sähkömittarin ominaisuudet riippuvat asiakkaan pääsulakekoosta ja liittymän käyttöpaikkojen määrästä. Osa ominaisuuksista on erikseen tilattavissa.

Seuraavan sukupolven sähkömittarin keräämän mittaustiedon määrä voi kasvaa jopa 48 kertaiseksi nykyiseen verrattuna.

Tällä hetkellä yleensä mittarista kerätään päivässä 24 mittaustiedon tuntisarja. Seuraavan sukupolven mittarilla voidaan parhaimmillaan kerätä 1152 mittaustietoa vuorokaudessa eli huikeat yli 420 000 lukemaa vuodessa sähkönkulutuksesta.

Tämä on jo sellainen määrä mittaustietoa, että sähkön kulutuksesta-, ajoituksesta ja tasapainosta saadaan huomattavasti parempi käsitys. Ja tarkemmasta tiedosta on parhaiten hyötyä, kun sen pohjalta tehdään fiksuja toimenpiteitä.

Yksi käytännön toimenpide esimerkiksi vaihekohtaisen mittauksen hyödyntämisessä on havaita kodin sähköliittymän vaiheiden välinen kuormitusero. Jos yksi vaihe on huomattavasti enemmän kuormitettuna kuin toiset vaiheet, niin se voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia sulakepaloista alkaen.

Ja mitäs merkitystä vaiheiden välisellä tasapainolla käytännössä on? Esimerkiksi sähköauton latauspistettä rakentaessa tämä tieto voi ratkaista sen, että tarvitseeko heti hankkia isompi sähköliittymä vai riittäisikö vaiheiden välisen kuormituksen tasaaminen. Käytännössä tasaaminen tapahtuu siten, että sähköasentaja menee sähkökeskukselle ja siirtää sähkökuormia vähemmän kuormitetulle vaiheelle. Sähkösuunnittelijan ohjeiden mukaisesti tietysti.

Sähköauton lataukseen liittyvää tasapainotusta voitaisiin automatisoida myös mittarissa olevan asiakasrajapinnan kautta. Rajapinnasta saadaan energiankulutustietoa sekuntien viiveellä kulutushetkestä. Tällöin on mahdollista tasapainottaa sähkönkulusta lähes reaaliaikaisesti. Tämän avuksi tarvitaan tietysti kotiautomaatiota.

Jos otetaan esimerkiksi saunominen ja sähköauton lataaminen saman aikaisesti. Näistä kumpikin vaatii melko isoa sähkötehoa. Saunan ollessa päällä pudotetaan sähköauton lataustehoa automaattisesti pienemmäksi. Ja saunomisen päätyttyä, niin sähköauton lataustehoa nostetaan automaattisesti isommaksi. Tällöin vältytään isolta tehopiikiltä mutta on saatu rauhassa saunoa, sähköauto on aamulla ladattuna, eikä kenenkään ole tarvinnut käydä sähkökeskuksessa tai äpeissä säätämässä mitään. Näin vaivatonta se saisi olla.

Kuormanohjauksen suhteen tapahtuu myös merkittävä muutos. Nykyinen kuormanohjaus perustuu lähinnä verkkoyhtiön tarpeisiin ja yön aikaisiin lämmityskuormien ohjaamiseen. Eli iso osa vuorokauden tunneista jää hyödyntämättä ja muiden sähkömarkkkinaosapuolien tarpeet huomioimatta.

Seuraavan sukupolven sähkömittarissa kuormia ohjataan 24 tuntia päivässä markkinaehtoisesti. Käytännössä asiakas tekee kuormanohjauksesta sopimuksen valitsemansa palvelutarjoajan kanssa, joka sitten lähettää kuormanohjauskäskyt verkonhaltijalle toteutettavaksi. Kuormanohjauksen perusteena voi jatkossa olla markkinahinta, saatavuus, tarjoustunti tai mikä tahansa.

Toivottavasti kaikki innokkaat ja kekseliäät ovat jo kovaa vauhtia suunnittelemassa uusia palveluita seuraavaan sukupolven sähkömittarin ominaisuuksien pohjalta, jotta asiakkaat pääsevät heti nauttimaan älymittarin parhaista ominaisuuksista.

asiakkuuspäällikkö, Vantaan Energia Sähköverkot Oy