Siirry sisältöön

Tavoitteena hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä

31.8.2021
Kirjoittaja:
Jukka Toivonen
VE Hiilineutraali 2030 2560x1707

Energiajärjestelmämme elää murroksen keskellä. Ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii konkreettisia tekoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi – toimenpiteitä, jotka pitää tehdä nyt. Uusiutuvat energiamuodot ovat avainasemassa, samoin energian varastointiratkaisut. Kiertotalous lisää resurssitehokkuutta ja digitalisaatio mullistaa liiketoimintamalleja.

Energiayhtiöillä on käsissään avaimet muutoksen suunnasta ja nopeudesta. Ennakkoluulotonta, uudella tavalla energiatuotannon ja -käytön kokonaisuuden näkevää otetta tarvitaan – ja sitä meillä Vantaan Energialla on. Suhtaudumme kunnianhimoisesti energian tuottamiseen sekä jakeluun kiertotalouden mahdollisuuksia hyödyntäen: tavoitteenamme on olla hiilineutraali jo vuonna 2030 ja samalla luomme yrityksellemme uutta liiketoimintaa.

Välietappina matkalla kohti hiilineutraaliutta luovumme fossiilisista polttoaineista vuoteen 2026 mennessä. Jätevoimalan laajennuksen valmistuminen vuoden kuluttua mahdollistaa kivihiilen käytön lopettamisen ja turpeesta luovumme jo tänä vuonna. Lisäksi olemme tehostaneet Martinlaakson biovoimalan käyttöä tekoälyn avulla. Olemme myös investoineet vesi-, tuuli- ja ydinvoimaan yhdessä muiden energiayhtiöiden kanssa. Nämä ovat olleet merkittäviä askelmerkkejä matkalla kohti yhä ilmastoystävällisempää energiantuotantoa. Hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnan noustessa voimakkaasti päästöjen nopealla vähentämisellä on yhtiöllemme myös iso taloudellinen merkitys.

Kuten huomaat, Fossiiliton 2026 -hanke etenee määrätietoisesti. Vuonna 2024 on suunnitteilla ottaa käyttöön kaksi uutta kiertotalousvoimalaa, joissa jätteiden käsittelystä talteen otettava lämpö hyödynnetään sekä Vantaan kaukolämpöverkossa että lämmön tukkumyyntinä naapuriyhtiöille. Suunnitteilla on myös maailman suurin lämmön kausivarasto, joka valmistuisi vuonna 2026. Lämmön kausivarasto mahdollistaisi maakaasun käytön lopettamisen. Lisäksi valmisteluissa on Suomen suurin synteettisen biokaasun laitos, jossa jätevoimalan savukaasuista otetaan talteen hiilidioksidia. Savukaasulauhduttimesta saatavasta vedestä tehdään sähkön avulla vetyä, ja hiilidioksidi sekä vety yhdistetään metaanikaasuksi, jolla korvataan fossiilisen maakaasun käyttö lämmöntuotannossa. Power-to-X-teknologian synteettiset sähköpolttoaineet ovat uuden sukupolven polttoaineita, joka voi korvata fossiiliset polttoaineet autoissa, laivoissa, lentoliikenteessä ja energiantuotannossa.

Vuoden 2026 jälkeen haasteenamme on viimeistenkin hiilidioksidipäästöjen talteenotto ja hiilidioksidin hyötykäyttö siten, että luomme samalla uutta kannattavaa liiketoimintaa. Teknologia kehittyy nopeasti ja suunnitelmamme hiilineutraalisuuteen pääsemiseksi tulee todennäköisesti hyödyntämään sellaisia uusia teknologioita ja mahdollisuuksia, joita emme vielä tässä vaiheessa osaa edes kuvitella.

Yhdessä nämä hankkeet ovat pohja ja perusta tavoitteellemme olla hiilineutraali vuonna 2030.

toimitusjohtaja