Siirry sisältöön

Sektori-integraatio mahdollistaa Vantaan Energian etenemisen kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030

23.11.2021
Kirjoittaja:
Matias Siponen
VE Hiilinegatiivinen2030 FB postaus 1200x630px2 1

Sektori-integraatio on muotisana, jota kuulee siellä täällä – toisinaan ilman konkretiaa sanan ympärillä. Meillä Vantaan Energialla sektori-integraatio on viety sanoista vahvasti tekoihin. Yksinkertaisimmillaan sektori-integraatio tarkoittaa eri energiankäyttäjien ja -tuottajien tuomista saman pöydän ääreen keskustelemaan yhteisen tavoitteen saavuttamisesta: kuinka olemme hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2035. Yhteistyö luo synergiaetuja, kun energiantuotantoa voidaan ohjata aina kunakin hetkenä sinne, missä kysyntä on suurin. Sektorikytkentä tuo energiantuotantoon joustavuutta ja hankkeille kannattavuutta, sillä sektorikytkentöjen kautta voidaan maksimoida käyttöaste tuotantoon kiinnitetylle pääomalle. Ehkä kuitenkin keskeisempää on resurssiviisaus: jonkin tuotannon jäte on toisen raaka-aine. Tästä erittäin hyvänä esimerkkinä toimii jätteiden lämpökäsittely, jossa kierrätyslaitoksilta saapuneet kierrätykseen kelpaamattomat jätejakeet energiahyötykäytetään. Prosessista syntyvä hukkalämpö otetaan visusti talteen kiinteistöjen lämmitykseen.

Vantaan Energia on jo pitkään yhdistänyt energiantuotannossaan lämmön ja sähkön tuotannon sekä ottanut talteen jätteiden käsittelystä syntyvät hukkalämmöt. Nyt Vantaan Energialla käynnissä oleva Power-to-Gas -hanke on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen sektori-integraation edelläkävijäprojekti, jossa samaan hankkeeseen kytkeytyy liikenteen energiakäyttö ja lämmitys-, kaasu- sekä sähkömarkkinat. Yhdellä prosessilla tuotetaan kaasua ja lämpöä, valmistusprosessissa käytetään uusiutuvaa sähköä ja lopputuloksena syntyy hiilineutraalia synteettistä sähköpolttoainetta, joka palvelee liikennettä. Kaiken kukkuraksi prosessi hyödyntää vielä Jätevoimalan savukaasuvirroista hiilidioksidit synteettisen metaanin valmistukseen, jolla voidaan korvata liikenteen fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Vantaan Energialle sektori-integraatio on huikea mahdollisuus: se mahdollistaa uudet ja innovatiiviset ratkaisut, joilla päästään ympäristöystävällisempään energiajärjestelmään. Vantaan Energia eteneekin kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Ilman sektorikytkentöjen mahdollisuuksia tie hiilinegatiivisuuteen olisi mutkikkaampi, sillä se olisi kustannusmielessä epätehokas.

Tulevaisuudelle sektorikytkennät tarjoavat rajattomat mahdollisuudet. Tällä hetkellä Vantaan Energian hankkeista sektori-integraation näkökulmasta keskiössä on Power-to-Gas. Tulevaisuudessa eri sektoreiden yhdisteleminen mahdollistaa tuotantoprosessit, joissa lopputuote voi olla mitä vaan. Tulevaisuudessa keräämme hiilen talteen savukaasuvirroista ja tuotamme tästä uusiutuvan energian avulla vihreää hiilivetyä: raaka-ainetta, josta voi tehdä mitä vain uutta ja konkreettista. Suunnitelman toteutuessa Vantaan Energia toimii raaka-ainetuottajana muulle teollisuudelle.

Sektori-integraation ratkaisuissakin olemme vahvoja yhdessä: tarvitaan hyviä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa hankkeet saadaan suunniteltua, kehitettyä ja rakennettua siten, että niiden kautta voidaan muuttaa energiantuotannon menetelmiä sektorikytkentöjä hyödyntäen.

Power-to-Gas -laitoksen kaltaisia sektorikytkennän hankkeita tarvitaan Suomeen, sillä nämä avaavat Suomen vientiteollisuudelle poikkeuksellisia mahdollisuuksia päästä kansainvälisille markkinoille uuden teknologisen ratkaisun kanssa. Haluamme olla vetytalouden edelläkävijä ja toimia ponnahduslautana maamme vientiteollisuudelle. Sektori-integraatiohankkeiden tuottamia uusia innovaatioita tarvitaan luonnollisesti ilmastosyistä, mutta ehdoton hyötyjä on myös maamme vientiteollisuus.

liiketoiminnan kehityspäällikkö