Siirry sisältöön

Sähköverkkoa hiilineutraalille Vantaalle kehitetään nyt

21.4.2022
Kirjoittaja:
Teemu Tervonen
etusivu21

Yhteiskunta on jo pitkään ollut hyvin riippuvainen toimivasta sähköjärjestelmästä. Sähkönjakelun keskeytykset ovat ikäviä kaikille asiakkaillemme, ja yritämmekin välttää niitä kaikin tavoin. Keskeytykset saattavat olla joskus myös vahingollisia erityisesti yrityksille ja kriittisille toimijoille. Vantaalla on paljon logistiikkakeskuksia, kaupan keskusvarastoja ja teollisuutta. Toimintaympäristöstä johtuen odotukset sähkönjakelun laadulle ovat olleet hyvin korkeat Vantaalla jo pitkään.

Vantaalla sähköverkkoa on rakennettu jo pitkään maakaapeleina, jotka eivät näy katukuvassa. Pitkäjänteisellä kehittämisellä Vantaan sähköverkko on saatu nykyiseen tilaan, jossa keskeytysajat ovat pienimmästä päästä Suomessa ja sähkönsiirron hinta on edullisempien joukossa.

Sähköriippuvuus kasvaa energiamurroksen ja digitalisaation myötä

Seuraavien 10-20 vuoden aikana sähköverkkojen ympärillä tulee tapahtumaan paljon. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Vihreässä siirtymässä yhteiskunta tulee sähköistymään kovaa vauhtia. Liikenteen ja teollisuuden sähköistyessä riippuvuus sähköstä kasvaa edelleen. Digitaalinen maailma on riippuvainen sähköstä ja yhteiskunnan digitalisoituessa toimivan sähköjärjestelmän merkitys kasvaa. Automaation lisääntyessä sähköverkot muuttuvat älykkäimmäksi ja tulevat entistä riippuvaisemmaksi digitaalisesta maailmasta.

Sähköverkot toimivat teknisenä ja kaupallisena alustana puhtaille sähkömarkkinoille, johon asiakkaat osallistuvat aktiivisesti muun muassa myymällä ylimääräistä aurinkosähköä verkkoon tai muuttamalla omaa kulutustaan sähkömarkkinoiden kysynnän mukaan. Digitalisaation lisääntyessä kiinteistöissä asiakkaat voivat osallistua sähkömarkkinoille huomaamatta sitä itse. Kiinteistön lämmitys ja sähköautojen lataus ohjautuu automaattisesti päälle ja pois ilman, että käyttäjä huomaa mitään.

Energiamurros muuttaa sähkönkulutusta ja -tuotantoa

Suomessa sähkönkulutuksen ennustetaan kasvavan reilusti seuraavan 10-20 vuoden aikana. Joissain skenaariossa jopa yli 50 % seuraavan 10 vuoden aikana ja yli 100 % seuraavan 20 vuoden aikana. Maltillisimmissa ennusteissa sähkönkulutuksen arvioidaan lisääntyvän alle 20 % seuraavan 10 vuoden aikana Suomessa.  Me ennustamme sähkönkulutuksen kasvavan Vantaalla 10 % seuraavan 10 vuoden aikana. Sähkönkulutusta lisää erityisesti kaupungin kasvu ja sähköisen liikenteen lisääntyminen. Energiatehokkuustoimenpiteet vähentävät sähkönkulutusta. Yksittäiset teollisuuden hankkeet voivat kasvattaa sähkönkulutusta merkittävästi Vantaalla. Hankkeiden kokoja ja määrää on kuitenkin hyvinkin vaikeaa ennustaa. Erilaisilla ennusteskenaariolla varmistamme, että osaamme varautua erilaisiin muutoksiin.

Energiamurroksessa sähkön tuotantorakenteet muuttuvat fossiilisen tuotannon vähentyessä ja uusiutuvan energian määrän kasvaessa nopeasti aurinko- ja tuulivoiman lisääntyessä. Perinteisesti sähköverkkoon liitetty tuotanto on ollut liitettynä suurjänniteverkkoon. Tulevaisuudessa keski- ja pienjänniteverkkoon liitetyn niin sanotun hajautetun tuotannon määrä kasvaa. Vantaalla trendi näkyy samanlaisena, vaikkakin tuulivoimaloita ei ole kaavailtu Vantaalle. Suurjänniteverkossa tuotantokapasiteetti vähentyy energiayhtiön luopuessa fossiilista polttoaineista lämmöntuotannossa, ja keski- ja pienjänniteverkossa ennustamme aurinkovoiman kasvavan voimakkaasti. Verkkoalueellamme on ollut eniten pienaurinkovoimaa kiinteistöä kohti koko Suomessa jo viime vuosina.

Toimintaympäristö muuttuu rajusti

Sähköverkon suuret rakentamishankkeet kestävät useita vuosia. Sähköverkon strategisessa suunnittelussa on elintärkeää  ennustaa toimintaympäristön muutoksia useiden vuosien päähän. Toimintaympäristössämme tapahtuu hyvin nopeita ja voimakkaita muutoksia, joihin liittyy paljon epävarmuutta. Pari vuotta sitten vielä monissa ennusteissa oli arvioita, että Suomessa olisi 200 000-300 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa vuonna 2030. Nyt ennustetaan jo yli 700 000 kappaletta. Pelkästään viimeisen vuoden aikana on tapahtunut useita muutoksia. Vantaan väestönkasvu on yhtäkkiä alhaisimmalla tasolla lähes 20 vuoteen, materiaalikustannuksissa on ollut merkittävää nousua sekä sähköenergian hinnassa on ollut nousua ja vaihtelua huomattavasti.

Asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella pystymme paremmin tunnistamaan muutostekijöitä. Palautteen perusteella pystymme suunnittelemaan verkkoa paremmin ja kustannustehokkaammin.

Sähköverkkoa hiilineutraalille Vantaalle kehitetään nyt

Meidän tavoitteenamme on kehittää toimitusvarmuutta edelleen sähköriippuvuuden kasvaessa yhteiskunnassa. Asiakkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi meidän pitkän tähtäimen tavoitteenamme on pyrkiä siihen, ettei kenelläkään asiakkaalla ole yli 6 tuntia sähkökatkoja vuodessa.

Vantaalla sähköverkkojen keski-ikä on noin 20 vuotta. Verkkojen ikä on kuitenkin jakautunut uudesta verkosta yli 60 vuotta vanhaan verkkoon. Vantaalla onkin saavutettu sähköverkon nykyinen tila ratkaisuilla, jotka on tehty useamman viime vuosikymmenen aikana. Tällä hetkellä teemme niitä ratkaisuja, jotka mahdollistavat sen, että Vantaa on hiilineutraali ja älykäs kaupunki tulevaisuudessa. Toimiva ja älykäs sähköjärjestelmä on edellytys tulevaisuuden hiilineutraalille yhteiskunnalle.

Julkaisimme sähköverkon kehittämissuunnitelman verkkosivuillamme tällä viikolla. Kehittämissuunnitelmassa kuvataan näkemyksemme siitä, miten Vantaan sähköverkkoa tulisi kehittää lähitulevaisuudessa. Kutsumme kaikki kaupunkilaiset ja vantaalaiset yritykset mukaan kommentoimaan suunnitelmaa ja kehittämään sähköverkkoa yhdessä kanssamme. Tervetuloa mukaan kehittämään Vantaan sähköverkkoa sopivaksi meidän kaikkien kaupunkilaisten tarpeisiin!

Lue lisää ja käy kommentoimassa suunnitelmaa 

kehityspäällikkö, omaisuudenhallinta, Vantaan Energia Sähköverkot Oy