Siirry sisältöön

Oliko aurinkosähköllä aurinkoinen vuosi 2018?

10.1.2019
VE heina taivas 221

Vuoden vaihtuessa on hyvä tehdä markkinakatsaus menneeseen aurinkosähkövuoteen.

Aurinkopaneelien hintakehitys oli vuoden puhutuin aihe. Aurinkopaneelien hinta jatkoi laskuaan myös vuonna 2018. Samalla rahalla sai vuonna 2018 enemmän aurinkosähköä kuin vuotta aiemmin. Markkinatilanteen ymmärtämiseksi on kuitenkin hyvä perehtyä nopeasti kansainvälisiin markkinoihin ja markkinoiden voimasuhteisiin.

Kuten monessa muussakin markkinassa, Kiinan rooli on merkittävä aurinkoenergiassa. Kiinaan asennettu aurinkopaneelikapasiteetti on noussut vuoden 2013 vajaasta 16 GWp:stä vuoden 2017 aikana 130 GWp:hen. Nopean kasvun on mahdollistanut, että joka kolmas maailmassa valmistettu aurinkopaneeli on asennettu Kiinaan. Suuresta markkinaosuudesta johtuen Kiinan toimilla on merkittävä vaikutus aurinkopaneelien kysyntään. Kiinan merkitys korostuu myös maan johtavasta asemasta aurinkopaneelien (tai niiden osakomponenttien) valmistusmaana. Kiinassa ja Taiwanissa valmistetaan noin 70-75% paneeleista.

Aurinkopaneelimarkkina on siis hyvin riippuvainen Kiinan toimista. Mediassa käsiteltiin paljon EU:n asettamien minimituontihintojen poistumista, mutta markkinan kannalta merkittävämpää oli kuitenkin jo toukokuun tapahtumat. Kiina päätti leikata uusiutuvan aurinkoenergian tukia toukokuussa 2018, mikä aiheutti merkittävää markkinaturbulenssia paneelimarkkinoilla. Kiinan leikkaukset vaikuttivat aurinkopaneelien asennuksiin mikä johti paneelien ylitarjontaan markkinoilla. Ylitarjonta tuki aurinkopaneelien laskevaa hintatrendiä.

Euroopan Unionin asettaman minimituontihinnan purkamisen vaikutus markkinahintaan oli pienempi kuin Kiinan tukileikkausten. Monet kiinalaiset aurinkopaneelivalmistajat siirsivät valmistustaan muualle Aasiassa. Minimituontihinnat eivät koskeneet muualla Aasiassa valmistettuja aurinkopaneeleja ja näiden paneelien hinnat olivatkin jo aiemmin minimituontihintojen alapuolella.

Aurinkopaneelien investointia harkitsevan on hyvä muistaa, että aurinkopaneelit ovat vain osa aurinkosähköjärjestelmän kokonaiskustannuksista. IRENA-tutkimuksen perusteella vuonna 2016 aurinkopaneelien kustannus oli aurinkosähköjärjestelmien kokonaishinnasta noin 30%. Kotitalouskohteissa aurinkopaneelien kustannus on pienempi, kun taas isommissa asennuksissa aurinkopaneelien osuus kasvaa. Aurinkopaneelien hintamuutokset eivät siis suoraan näy yksi yhteen avaimet käteen -tarjouksen hintalapussa. Aurinkosähkön ostosopimuksissa paneelien hintamuutoksen vaikutus on vielä pienempi. Aurinkopaneelien hintakehitys jatkuu myös tulevaisuudessa laskevana, mutta jää nähtäväksi onko hintamuutos yhtä nopeaa kuin vuoden 2018 aikana.

Matala korkotaso on myös osaltaan auttanut aurinkosähköinvestointeja. Aurinkosähköjärjestelmän käyttö ja kunnossapito ovat halpoja verrattuna järjestelmän alkuinvestointiin. Rahoituksen saatavuus ja hinta ovat osaltaan mahdollistaneet aurinkosähköjärjestelmien yleistymisen. Matala korkotaso on toisaalta auttanut investoinneille asetettavien taloudellisten kriteerien täyttymisessä. Keskuspankit indikoivat korkojen nousevan tulevaisuudessa, ja tämä tulee vaikuttamaan myös aurinkoenergiainvestointeihin. Nähtäväksi jää, vaikuttavatko korkotason muutokset aurinkosähköinvestointeihin jo vuonna 2019 vai vasta myöhemmin.

Jos vuoden 2018 aurinkosähkömarkkinaa dominoi keskustelu markkinahinnoista, mitä voimme odottaa ensi vuodelta? Hintakeskustelu varmasti jatkuu myös ensi vuonna, mutta toivottavasti keskusteluun nousee myös muitakin aiheita. Syksyllä 2018 julkaistu IPCC-ilmastoraportti (ja arkisemmin yleinen säiden muuttuminen) on herättänyt monessa huolen ilmastonmuutoksen hillinnästä. Huoli käy ilmi myös Energiateollisuuden kyselyssä suomalaisen energia-asenteista. Kyselyssä 93% vastanneista toivoi aurinkosähkön lisäämistä suomalaisessa energiapaletissa. Yleisen mielipideilmaston lisäksi aktiivisten toimijoiden, kuten esimerkiksi S-ryhmän ja Keskon, näyttämän esimerkin avulla aurinkosähkö on taas ainakin askeleen lähempänä isoa läpilyöntiä kuin aikaisemmin.

Aurinkosähkön vuosi oli varsin aurinkokoinen, mutta ensi vuosi on varmasti vielä aurinkoisempi!

Lähteet:

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Photovoltaics-Report.pdf

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Photovoltaics-Report.pdf

https://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/materiaalipankki/energia-asenteet_2018_ilmastonmuutos_on_suomalaisille_maailmanlaajuinen_uhka_jota_on_torjuttava_kaikin_keinoin.html#material-view

https://www.ipcc.ch/sr15/