Siirry sisältöön

Jätevoimala laajentuu: kovaa vauhtia kohti kivihiiletöntä vuotta 2022!

29.4.2020
Kirjoittaja:
Kalle Patomeri
tyomaa

Jätevoimalan tontilla tapahtuu. Viime syksynä lupasimme luopua kivihiilen käytöstä vuonna 2022. Tärkeä askel tämän lupauksen lunastamisessa on jätevoimalan laajennus. Selvitys- ja suunnittelutyöt on saatu valmiiksi ja työt pääsivät käyntiin maaliskuun alussa.

Tällä hetkellä jätevoimalan viereen kaivetaan monttua. Laajennusosaa varten räjäytetään kallioperää ja myllätään maata, sillä perustusten ja jätebunkkerin rakentaminen alkaa suunnitellusti kesällä. Ainakaan toistaiseksi koronasta johtuva häiriötilanne ei ole muuttanut rakennusaikataulua – ensitulet uuteen jätekattilaan on tarkoitus sytyttää kesällä 2022 ja jätevoimalan laajennus ottaa käyttöön syksyllä 2022.

Olemme tehneet pääkaupungin kotitalouksissa syntyneestä, kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä sähköä ja lämpöä jo vuodesta 2014. Nyt kun laajennamme jätevoimalaa rakentamalla kolmannen tuotantolinjan, meillä riittää kapasiteettia polttaa myös teollisuudesta ja rakentamisesta syntyvää kierrätykseen kelpaamatonta jätettä. Tällaista jätettä syntyy Suomessa vuosittain peräti satoja tuhansia tonneja.

Nykyisellään se kuljetetaan jatkokäyttöön ulkomaille, esimerkiksi Viroon. Jatkossa me voimme hyödyntää tästä ison osan. Ulkomaille vietävän jätteen määrä vähenee merkittävästi ja samalla voidaan vähentää tuntuvasti sieltä ostettavaa fossiilista polttoainetta.

Uuden laajennusosan ympäristöpäästöjen pienentämiseen on investoitu erityisen paljon: siitä tulee isoveljensä kaltainen, mutta vieläkin parempi, Suomen puhtain voimala. Sen avulla voimme luopua kivihiilen käytöstä ja hiilidioksidipäästömme tulevat putoamaan jopa kolmanneksen.

Meitä motivoi tuotannon kehittämisessä tietenkin ympäristö. Meitä ohjaa halu tehdä tuntuvia arjen ilmastotekoja, joiden avulla viemme osaltamme energia-alaa kiertotalousaikaan.

Ilmastokriisi ei odota, energia-alalla on merkittävä rooli sen pysäyttämisessä. Samalla meille on tärkeää, että ympäristöystävälliseen energiantuotantoon siirtyminen ei tuo asiakkaille lisäkustannuksia, vaan hinnat pidetään kilpailukykyisinä. Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että fossiilisista polttoaineista luopuminen ja sijoittaminen uusiutuvaan energiantuotantoon onkin tehnyt vantaalaisesta lämmöstä jo entistä halvempaa.

Tekemämme vastuullisuusteot myös vakauttavat lämmön hintaa pitkälle tulevaisuuteen. Me haluamme olla energia-alalla suunnannäyttäjä ja kehittää jatkuvasti tapoja tuoda asiakkaidemme arkeen helppoja ja tuntuvia vastuullisuustekoja. Nyt olemme hyvällä polulla, mutta koko ajan on katsottava jo eteenpäin ja mietittävä: mitä seuraavaksi?

liiketoimintajohtaja, Kiertotalous