Siirry sisältöön

Vantaan Energian vuoden 2021 tuloksessa fossiilisista polttoaineista irtautuminen näkyy positiivisesti

vantaanenergia toivonen jukka webres 2

Vantaan Energia -konsernin vuosi 2021 oli sekä taloudellisesti että toiminnallisesti menestyksekäs. Vuoden aikana yhtiö jatkoi määrätietoisin askelein Fossiiliton 2026 -hankkeidensa edistämistä ja vuoden lopulla yhtiö lanseerasi uuden hankekokonaisuuden, jonka myötä yhtiö etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Kiertotalousenergiayhtiö Vantaan Energia palveli lämpöasiakkaitaan erinomaisesti, sillä Suomen tyytyväisimmät lämpöasiakkaat löytyivät EPSI Ratingin tekemän asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Vantaalta.  

Vantaan Energia -konserni teki taloudellisesti hyvän tuloksen vuonna 2021. Konsernin liikevaihto oli 275,9 miljoonaa euroa (217,5miljoonaa euroa vuonna 2020) ja liikevoitto oli 44,1 miljoonaa euroa (64,1 miljoonaa euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 42,2 miljoonaa euroa (51,9 miljoonaa euroa). Liikevoittoa heikentäviä tekijöitä olivat polttoaineiden sekä päästökustannusten voimakas hinnan nousu edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen vuonna 2021 olivat 96,0 miljoonaa euroa (133,2 miljoonaa euroa). Investoinnit voimalaitoksiin ja lämpökeskuksiin olivat 67,1 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi, 63,1 miljoonaa euroa, kohdistui Jätevoimalan laajennukseen. Kaukolämpöverkkoa kunnostettiin 6,9 miljoonalla eurolla. Vantaan lämpöverkon ja lämpölaitosten käyttö- ja kunnossapitotoiminnassaan yhtiö onnistui erinomaisesti ja viime vuonna lämpöasiakkaiden asiakaskohtainen häiriöaika oli ennätyksellisen alhainen 0,45 tuntia/asiakas (0,48 tuntia/asiakas).

– Fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat lähtivät viime vuonna voimakkaaseen nousuun. Yhtiön jo toteuttamat investoinnit fossiilisten polttoaineiden käytön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi mahdollistivat osaltaan hyvän taloudellisen tuloksen polttoaineiden ja päästöoikeuksien voimakkaasta hintojen noususta huolimatta. Jätevoimalan laajennusprojektin eteneminen suunnitellusti käyttöönottovaiheeseen alkukesästä tulee edelleen vahvistamaan tätä suotuisaa kehitystä, toteaa Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Suomen tyytyväisimmät lämpöasiakkaat asuvat Vantaalla. Vantaan Energian lämpöasiakkaat antoivat yhtiölle parhaimmat arvosanat EPSI Ratingin tekemässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa, jossa yhtiö sai korkeat arviot erityisesti imagossa ja asiakkaiden odotuksiin vastaamisessa.

Vantaan Energia maksaa vuoden 2021 tuloksestaan omistajilleen Vantaan kaupungille ja Helsingin kaupungille osinkoa noin 18 miljoonaa euroa.

Kiertotalousenergiayhtiö Vantaan Energia suunnannäyttäjänä ilmastokysymysten ratkaisijana

Kiertotalousenergiayhtiö Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilista polttoaineista energiantuotannossa vuoteen 2026 mennessä ja edetä siitä kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Fossiilisten polttoaineiden osuus yhtiön energiantuotannossa on hyvin pieni. Jätevoimalan laajennus mahdollistaa kivihiilen käytöstä luopumisen jo tänä keväänä. Martinlaakson voimalaitoksen kivihiilikattila jätetään toistaiseksi käyttöönottovalmiuteen huoltovarmuuden turvaamiseksi. Vuonna 2026 luovutaan viimeisestä fossiilisesta polttoaineesta, maakaasusta. Sen jälkeen yhtiö jatkaa etenemistä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030 hankekokonaisuudella, jolla Vantaan Energia sitoo toiminnallaan enemmän hiilidioksidia kuin sen toimesta vapautuu ilmakehään. Hankkeiden tavoitteena on hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen niin uusiutuvan energian kuin erilaisten pitkäikäisten materiaalien tuotannossa.

– Hiilinegatiivinen 2030 -hankekokonaisuuden toteuttaminen tulee kasvattamaan merkittävästi Vantaan Energian omaa sähkön käyttöä ja siksi yhtiö tulee olemaan aktiivisesti mukana uusiutuvan energian, kuten tuulisähkön tuotannon lisäämisessä myös tulevina vuosina, kertoo Toivonen.

Fossiilisista polttoaineista luopumisella on ympäristövaikutusten lisäksi vaikutus myös lämmön hintavakauteen: jätteiden energiahyötykäyttö, monipuolinen uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen sekä irtaantuminen fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen muutoksista mahdollistavat Vantaan Energian asiakkaille vakaan lämmön hinnan myös tulevaisuudessa. Vantaan Energian tuottaman kaukolämmön hinta on pääkaupunkiseudun edullisinta.

Tutustu myös Vantaan Energian vastuullisuustyöhön vuonna 2021

Lisätiedot:
Jukka Toivonen, toimitusjohtaja, Vantaan Energia Oy
jukka.toivonen@vantaanenergia.fi
p. 050 453 6729

Kuva- ja haastattelupyynnöt: viestinta@vantaanenergia.fi