Siirry sisältöön

Kivihiilestä luovutaan Vantaalla jo tänä keväänä

DJI 0154

Vantaan Energian Jätevoimalan laajennus mahdollistaa kivihiilestä luopumisen. Jätevoimalan laajennus hyödyntää energiantuotannon raaka-aineena kotimaista, kierrätykseen kelpaamatonta kaupan ja teollisuuden energiajätettä, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden tuontitarvetta Suomeen. Kun kivihiili korvataan kestävämmillä energianlähteillä, päästöt vähenevät.

Vantaan Energian Jätevoimalan laajennus etenee alkuperäisen suunnitelman mukaisessa aikataulussaan, ja laajennus otetaan käyttöön jo tänä keväänä. Energianlähteenä uudessa voimalassa toimii kotimainen, kierrätykseen kelpaamaton kaupan ja teollisuuden energiajäte. Kun Jätevoimala saa uutta kapasiteettia jätteiden energiahyötykäyttöön, voidaan ulkomailta tuotu kivihiili korvata kotimaisella energianlähteellä ja näin vähentää paitsi päästöjä myös riippuvuutta tuontipolttoaineista.

– Jätevoimalan laajennusprojekti on edennyt suunnitellusti koronapandemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta ja laajennusosan käyttöönotto osuu geopoliittiseen tilanteeseen nähden erinomaiseen ajankohtaan. Lisääntyvä käsittelykapasiteetti kotimaiselle kierrätykseen kelpaamattomalle jätteelle vähentää merkittävästi tarvetta käyttää tuontipolttoaineita ja kasvattaa siten energiaomavaraisuuttamme, toimitusjohtaja Jukka Toivonen toteaa.

Kotimaisen kierrätykseen kelpaamattoman jätteen energiahyötykäyttäminen vähentää Vantaan Energian energiantuotannon päästöjä Jätevoimalan laajennuksen mahdollistaessa kivihiilen käytöstä luopumisen. Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilista polttoaineista energiantuotannossa vuoteen 2026 mennessä ja edetä siitä kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Fossiilisista polttoaineista luopumisella on ympäristövaikutusten lisäksi vaikutus myös lämmön hintavakauteen: jätteiden energiahyötykäyttö, monipuolinen uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen sekä irtaantuminen fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen muutoksista mahdollistavat Vantaan Energian asiakkaille vakaan lämmön hinnan myös tulevaisuudessa.

Jätevoimalan laajennuksen kasvattama kapasiteetti takaa riittävän energiantuotannon kattamaan Vantaan alueen lämmitystarpeen. Martinlaakson voimalaitoksen kivihiilikattila jätetään toistaiseksi käyttöönottovalmiuteen huoltovarmuuden turvaamiseksi. Se on siten otettavissa käyttöön tilanteissa, joissa kohdattaisiin muihin energialähteisiin liittyviä rajoitteita. Näin Vantaan Energia varautuu turvaamaan vantaalaisten kotien ja kiinteistöjen lämmönsaannin myös mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Lisätiedot:
Jukka Toivonen, toimitusjohtaja, Vantaan Energia Oy
jukka.toivonen@vantaanenergia.fi
p. 050 453 6729

Kuva- ja haastattelupyynnöt: viestinta@vantaanenergia.fi