Siirry sisältöön

Vantaan Energian Fossiiliton 2026 -hankkeet mahdollistavat hintavakaan lämmön Vantaalla

VE Fossiiliton2026 RGB 01 Tausta

Kiertotalousenergiayhtiö Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilista polttoaineista energiantuotannossa vuoteen 2026 mennessä ja edetä siitä kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Fossiilisista polttoaineista luopumisella on positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi vaikutus myös lämmön hintavakauteen: jätteiden energiahyötykäyttö, monipuolinen uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen sekä irtaantuminen fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen muutoksista mahdollistavat Vantaan Energian asiakkaille vakaan lämmön hinnan myös tulevaisuudessa.

Jätevoimalan laajennus ja Lämmön kausivarasto ovat Vantaan Energian Fossiiliton 2026 -hankekokonaisuudessa merkittävässä roolissa takaamassa hintavakaan kaukolämmön Vantaalla myös tulevaisuudessa. Tänä keväänä valmistuva Jätevoimalan laajennus hyödyntää energiantuotannon raaka-aineena kotimaista, kierrätykseen kelpaamatonta kaupan ja teollisuuden energiajätettä ja kasvattaa Vantaan Energian kapasiteettia jätteen energiahyötykäytölle siinä määrin, että se mahdollistaa kivihiilestä luopumisen jo kevään aikana. Suurempi käsittelykapasiteetti takaa riittävän energiantuotannon tuottamaan lämmön koko Vantaan alueen kaukolämmön tarpeeseen. Vantaalainen kaukolämpö tulee Jätevoimalalta.

Lämmön kausivarasto on maan alle sijoittuva noin miljoonan kuution kokoinen lämpöenergian kausivarasto, jonne varastoidaan kesäaikaan muun muassa aurinko-, tuuli- ja hukkalämmön lähteistä saatavaa uusiutuvaa energiaa. Energiaa varastoidaan alhaisen lämmitystarpeen aikana ja varastoitu lämpö hyödynnetään talvikaudella lämmöntarpeen ollessa suuri. Kesäajan lämpöenergian varastoiminen mahdollistaa fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumisen, sillä se korvaa maakaasun käytön talvikaudella.

Jätevoimalan laajennuksen käyttöönotto ja vuonna 2026 valmistuvaksi suunniteltu Lämmön kausivarasto mahdollistavat fossiilisista polttoaineista luopumisen. Sen lisäksi, että fossiilisista polttoaineista luopuminen kasvattaa yhtiön energiaomavaraisuutta, niiden käytön lopettamisen myötä energiantuotannon päästöt vähenevät. Lisäksi irtaantuminen fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen muutoksista mahdollistaa Vantaan Energian asiakkaille vakaan lämmön hinnan myös tulevaisuudessa.

– Asiakkaan näkökulmasta kaukolämpö on erinomainen lämmitysmuoto niin hintavakautensa kuin ympäristöystävällisyytensä vuoksi. Lämpöverkko toimii ilmastoystävällisen lämmön jakelukanavana ja siihen voidaan tulevaisuudessa liittää uuden teknologian mukaisia energiantuotantolähteitä. Lämpöverkon välittämä lämpö ei siis ole sidottu tiettyyn tuotantomuotoon, vaan se jakaa aina uusimman innovatiivisen teknologian mukaan tuotettua lämpöverkkoon liitettyä lämpöenergiaa. Vantaalaiset saavat jo nyt nauttia pääkaupunkiseudun vähäpäästöisimmästä ja edullisimmasta lämmöstä, toteaa Vantaan Energian Kaupunkienergian liiketoimintajohtaja Kalle Patomeri.

Lisätietoja:
Kalle Patomeri
liiketoimintajohtaja, Kaupunkienergia, Vantaan Energia Oy
kalle.patomeri@vantaanenergia.fi
p. 050 529 4158

Kuva- ja haastattelupyynnöt: viestinta@vantaanenergia.fi