Siirry sisältöön

Vantaan Energia teki vuonna 2018 hyvän tuloksen. Uudessa strategiassa haetaan kasvua kiertotaloudesta uuden toimitusjohtajan Jukka Toivosen johdolla.

VE 2019 01 Jukka high res 3

Vantaan Energia -konserni ylsi jälleen hyvään taloudelliseen tulokseen vuonna 2018. Liikevaihto nousi hieman edellisvuodesta ja oli 303,0 miljoonaa euroa (285,3 miljoonaa euroa vuonna 2017). Liikevoittoa kertyi 47,1 miljoonaa euroa (54,8 miljoonaa euroa 2017).

Vuosi 2018 toi mukanaan paljon uutta. Uusiutuvan ja hiilineutraalin energiantuotannon osuutta kasvatettiin johdonmukaisesti ja aloimme muun muassa tarjota uutena tuotteena aurinkosähköjärjestelmien toimituksia kotitalouksille ja yrityksille.

Vuoden 2018 tärkein saavutus oli ottaa Martinlaakson biovoimala koekäyttöön suunnitelman mukaisesti. Korvaamme biovoimalalla suoraan kivihiilen ja maakaasun käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa. Jätevoimalan laajennuksesta käynnistettiin syksyllä ympäristövaikutusten arviointi ja kävimme alustavia neuvotteluja hankkeeseen liittyvän jätteen hankinnasta ja kilpailutimme laitoksen esisuunnittelun.

Kaukolämpö- ja sähköverkkojen käyttövarmuuteen tehdyt investoinnit takasivat viime vuonnakin erinomaisen energian toimitusvarmuuden.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 110,3 milj. euroa (44,4 milj. euroa). Tästä summasta emoyhtiön investoinnit voimalaitoksiin ja lämpökeskuksiin olivat 53,5 milj. euroa. Suurin yksittäinen investointi kohdistui Martinlaakson biokattilan rakentamiseen 49,4 milj.euroa. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n investoinnit sähköverkkoon olivat 15,3 milj. euroa.

Vantaan Energian palveluksessa oli vuonna 2018 keskimäärin 337 henkilöä (339 vuonna 2017).

Vantaan Energia Oy:n hallitus nimitti DI, MBA Jukka Toivosen konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi 19.9.2018. Toivonen siirtyi konsernin palvelukseen 1.12.2018 ja aloitti Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtajana 1.1.2019, jolloin vuodesta 2005 toimitusjohtajana toiminut Pertti Laukkanen siirtyi eläkkeelle.

Kiertotalous keskiöön

Vuoden 2018 aikana uudistimme strategiamme. Uuden strategian myötä visiomme on olla vuoteen 2025 mennessä kivihiilivapaa kiertotalousenergiayhtiö, joka tähtää rohkeilla mutta kannattavilla toimenpiteillä ilmastomyönteiseen tuotantoon ja auttaa asiakkaitaan järkevään energiankäyttöön.

Haluamme olla ennakkoluuloton uudistaja, jossa yrityskulttuuri kannustaa ja rohkaisee uudistumiseen. Asiakkaidemme tarpeet ovat tuote- ja palvelukehityksemme lähtökohta ja lisäksi tähtäämme valtakunnalliseen kasvuun.

Jukka Toivosen mielestä yhtiössä on tehty onnistuneita strategisia ratkaisuja. ”Jätevoimala on ollut tärkeä seudullinen investointi niin ympäristön, jätehuollon kuin taloudenkin kannalta. Kierrätyksen jälkeisen jätteen hyödyntäminen sähkön ja lämmön tuotannossa oli iso päätös. Jätevoimala ja biovoimalan yhdessä puolittivat Vantaan Energian hiilidioksidipäästöt ja vähensivät fossiilisten polttoaineiden käyttöä 60 prosenttia.”

”Uudistetussa strategiassa siirrymme entistä vahvemmin kiertotalousenergiayhtiöksi, joka luo kiertotalouden ympärille uutta liiketoimintaa ja strategisia kumppanuuksia. Jätteenpolton rinnalle suunnitellaan tulevaisuudessa mm. teollisuuden jätevirtojen kierrätystä sekä yhteiskäyttö- ja jakamispalveluita”, Toivonen avaa yhtiön tulevaisuuden suunnitelmia.

”Raaka-aineiden uusiokäyttö lisääntyy ja kierrätys tehostuu, ja edistämme osaltamme tätä kehitystä. Samanaikaisesti voimme tehostaa merkittävästi kierrätykseen kelpaamattomien jätejakeiden energiakäyttöä”, Toivonen visioi yhtiön vahvistuvaa roolia kiertotalouden arvoketjussa.

Luovumme kokonaan kivihiilen käytöstä 2020-luvulla. Tämänhetkisten suunnitelmien valossa siihen päästäisiin esimerkiksi jätevoimalan laajennuksella ja lisäämällä uusiutuvan energian tuotantoa.

Lue lisää vuoden 2018 vastuullisraportin toimitusjohtajan katsauksesta

Konsernitilinpäätös 2018

Vantaan Energian strategia

Sovellamme yhteiskuntavastuun raportoinnissa GRI-standardeja (Global Reporting Initiative). Raportoinnissa on huomioitu myös energia-alan toimialakohtainen ohje. Olemme julkaisseet yhteiskuntavastuun raportin vuodesta 2002 lähtien.

Vuoden 2018 Vastuullisuusraportti

Lisätietoja
Jukka Toivonen
Toimitusjohtaja
Puh. 050 4536 729