Vantaan Energia

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Me tuotamme ja myymme sähköä sekä kaukolämpöä. Kruununjalokivemme on vuonna 2014 valmistunut jätevoimala, joka muuttaa käyttökelvottoman roskan hyödyksi. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstämme 60 prosenttia ja Helsingin kaupunki 40 prosenttia. 

Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Haluamme olla osa ratkaisua. Olemme kasvava kiertotalousenergiayhtiö, joka panostaa hiilineutraalien energiaratkaisujen löytämiseen.

Jätevoimala: roskan uusi elämä

Jätevoimalan ansiosta 374 000 tonnia vähemmän pääkaupunkiseudun asukkaiden jätettä päätyy kaatopaikoille. Jätevoimala vähensi Vantaan Energian fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä 40 prosentilla ja yhtiömme hiilidioksidipäästöjä Vantaalla 30 prosentilla. Roskasähköllä ja Uusiolämmöllä rakennamme siis kestävämpää tulevaisuutta.

Lue lisää jätevoimalasta 
Tule vierailulle jätevoimalaan

Kivihiiletön tulevaisuus

Olemme tähän mennessä tehneet pääkaupunkiseudun energiayhtiöistä aktiivisimmin työtä kivihiilestä luopumiseksi. Meillä on tavoitteena leikata energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vuoden 2010 tasolta kymmenesosaan vuoteen 2030 mennessä ja luopua kivihiilen käytöstä vuonna 2025.  Tähän päästään määrätietoisesti askel askeleelta.

Lue lisää

Osuuksia muissa energian tuotantoyhtiöissä: EPV Energia Oy, Pohjolan Voima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, Innopower Oy, Voimaosakeyhtiö SF, Liikennevirta Oy

Sähköverkot

Jotta sähkö kulkee ja Vantaa pysyy liikkeessä, tarvitaan luotettavaa infrastruktuuria. Vantaan Energia Sähköverkot Oy huolehtii Vantaan sähköverkkojen rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Yhtiö on täysin Vantaan Energia Oy:n omistama. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n verkkosivuille.

Avainluvut

Konserni 2018 2017 2016
Liikevaihto, meur. 303,0 285,3  284,5
Liikevoitto, meur. 47,1 54,8  50,2
Liikevoitto, % liikevaihdosta 15,5 19,2  17,6
Oman pääoman tuotto-% 13,9 20,3 16,4 
Omavaraisuusaste-% 38,5 41,7 38,0
Bruttoinvestoinnit, meur 110,3 44,4 41,8
% liikevaihdosta 36,4 15,6 14,7
Emoyhtiö  2018 2017 2016
Liikevaihto, meur. 258,5 245,1  249,1
Liikevoitto, meur. 32,6 36,8  39,8
Liikevoitto, % liikevaihdosta 12,6 15,0  16,0
Oman pääoman tuotto-% 12,8 18,1  17,8
Omavaraisuusaste-% 35,7 39,6  36,3
Bruttoinvestoinnit, meur 95,0 30,0  27,9
% liikevaihdosta 36,7 12,6  11,2

Konsernitilinpäätös 2018
Konsernitilinpäätös 2017
Konsernitilinpäätös 2016

Johto

Jukka Toivonen  Toimitusjohtaja
Kalle Patomeri Tuotantojohtaja
Vesa Hynninen Kehitysjohtaja
Ilkka Reko Myyntijohtaja
Maija Siikilä Talous- ja hallintojohtaja
Mervi Suorsa Viestintä- ja henkilöstöjohtaja
Markku Vartia Energiajohtaja
Tuomas Kautto Henkilöstön edustaja

Hallitus

Tommi Valtonen Puheenjohtaja 
Matti Parpala 1. Varapuheenjohtaja
Päivi Laakso 2. Varapuheenjohtaja
Sari Antila  
Kalle Eklund  
Jasmin Hamid  
Hannu Kokko  
Paula Lehmuskallio  
Matti Malinen  
Mia Nygård  
Heikki Pikkarainen