Vantaan Energia

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Tuotamme lämpöä ja sähköä sekä myymme lämpöpalveluita. Mahdollistamme asiakkaillemme sujuvan arjen tuottamalla ilmastoystävällisesti jatkuvasti kehittyviä palveluita. 

Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Haluamme olla osa ratkaisua. Olemme kasvava kiertotalousenergiayhtiö, joka panostaa hiilineutraalien energiaratkaisujen löytämiseen. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuonna 2030. Matkalla kohti hiilineutraaliutta teemme konkreettisia tekoja: luovumme fossiilisista polttoaineista vuoteen 2026 mennessä.  

Vantaan Energia luopuu fossiilisista polttoaineista jo vuonna 2026

Otamme jälleen harppauksen ilmastotavoitteissamme ja luovumme fossiilisista polttoaineista jo vuonna 2026. Ripeän aikataulun mahdollistavat jätteiden käsittelystä syntyvän energian hyödyntäminen, lämmön kausivarastointi sekä geotermisen maalämmön ja aurinkoenergian käyttö.

Lue lisää

Jätevoimala: roskan uusi elämä

Jätevoimalan ansiosta 374 000 tonnia vähemmän pääkaupunkiseudun asukkaiden jätettä päätyy kaatopaikoille. Jätevoimala vähensi Vantaan Energian fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä 40 prosentilla ja yhtiömme hiilidioksidipäästöjä Vantaalla 30 prosentilla. 

Lue lisää jätevoimalasta 
Tule etävierailulle jätevoimalaan

Osuuksia muissa energia-alan yhtiöissä: EPV Energia Oy, Pohjolan Voima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, Voimaosakeyhtiö SF, Woodtracker Oy, Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy.

Sähköverkot

Jotta sähkö kulkee ja Vantaa pysyy liikkeessä, tarvitaan luotettavaa infrastruktuuria. Vantaan Energia Sähköverkot Oy huolehtii Vantaan sähköverkkojen rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Yhtiö on täysin Vantaan Energia Oy:n omistama. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n verkkosivuille.

Avainluvut

Konserni 2020 2019 2018
Liikevaihto, meur. 217,5 295,1 303,0
Liikevoitto, meur. 64,1 58,9 47,1
Liikevoitto, % liikevaihdosta 29,5 18,4 15,5
Oman pääoman tuotto-% 18,5 16,6 13,9
Omavaraisuusaste-% 42,6 41,0 38,5
Bruttoinvestoinnit, meur 133,2 42,3 110,3
% liikevaihdosta 61,2 14,3 36,4
Emoyhtiö  2020 2019 2018
Liikevaihto, meur. 171,0 249,0 258,5
Liikevoitto, meur. 48,0 32,3 32,6
Liikevoitto, % liikevaihdosta 28,1 13,0 12,6
Oman pääoman tuotto-% 19,6 11,8 12,8
Omavaraisuusaste-% 40,0 38,0 35,7
Bruttoinvestoinnit, meur 121,9 30,9 95,0
% liikevaihdosta 71,3 12,4 36,7

Konsernitilinpäätös 2020
Konsernitilinpäätös 2019
Konsernitilinpäätös 2018

Johto

Jukka Toivonen  Toimitusjohtaja
Kalle Patomeri Tuotantojohtaja
Maija Siikilä Talous- ja hallintojohtaja
Markku Vartia
Johtaja, Sähköliiketoiminta
Matti Wallin 
Johtaja, Energiapalveluliiketoiminta
Maarit Rantala
Henkilöstöjohtaja
Eeva Kekäläinen Johtaja, Markkinointi ja viestintä
Tuomas Kautto Henkilöstön edustaja

Hallitus

Tommi Valtonen Puheenjohtaja 
Matti Parpala 1. Varapuheenjohtaja
Päivi Laakso 2. Varapuheenjohtaja
Sari Antila  
Kalle Eklund  
Jasmin Hamid  
Hannu Kokko  
Paula Lehmuskallio  
Matti Malinen  
Mia Nygård  
Heikki Pikkarainen