Vantaan Energia

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Me tuotamme sähköä ja kaukolämpöä sekä myymme lämpöpalveluita. Kruununjalokivemme on vuonna 2014 valmistunut jätevoimala, joka muuttaa käyttökelvottoman roskan hyödyksi. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstämme 60 prosenttia ja Helsingin kaupunki 40 prosenttia. 

Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Haluamme olla osa ratkaisua. Olemme kasvava kiertotalousenergiayhtiö, joka panostaa hiilineutraalien energiaratkaisujen löytämiseen.

Vantaan Energia luopuu fossiilisista polttoaineista jo vuonna 2026

Otamme jälleen harppauksen ilmastotavoitteissamme ja luovumme fossiilisista polttoaineista jo vuonna 2026. Ripeän aikataulun mahdollistavat jätteiden käsittelystä syntyvän energian hyödyntäminen, lämmön kausivarastointi sekä geotermisen maalämmön ja aurinkoenergian käyttö.

Lue lisää

Jätevoimala: roskan uusi elämä

Jätevoimalan ansiosta 374 000 tonnia vähemmän pääkaupunkiseudun asukkaiden jätettä päätyy kaatopaikoille. Jätevoimala vähensi Vantaan Energian fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä 40 prosentilla ja yhtiömme hiilidioksidipäästöjä Vantaalla 30 prosentilla. 

Lue lisää jätevoimalasta 
Tule vierailulle jätevoimalaan

Osuuksia muissa energia-alan yhtiöissä: EPV Energia Oy, Pohjolan Voima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, Voimaosakeyhtiö SF, Woodtracker Oy, Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy.

Sähköverkot

Jotta sähkö kulkee ja Vantaa pysyy liikkeessä, tarvitaan luotettavaa infrastruktuuria. Vantaan Energia Sähköverkot Oy huolehtii Vantaan sähköverkkojen rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Yhtiö on täysin Vantaan Energia Oy:n omistama. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n verkkosivuille.

Avainluvut

Konserni 2019 2018 2017
Liikevaihto, meur. 295,1 303,0 285,3
Liikevoitto, meur. 58,9 47,1 54,8
Liikevoitto, % liikevaihdosta 18,4 15,5 19,2
Oman pääoman tuotto-% 16,6 13,9 20,3
Omavaraisuusaste-% 41,0 38,5 41,7
Bruttoinvestoinnit, meur 42,3 110,3 44,4
% liikevaihdosta 14,3 36,4 15,6
Emoyhtiö  2019 2018 2017
Liikevaihto, meur. 249,0 258,5 245,1
Liikevoitto, meur. 32,3 32,6 36,8
Liikevoitto, % liikevaihdosta 13,0 12,6 15,0
Oman pääoman tuotto-% 11,8 12,8 18,1
Omavaraisuusaste-% 38,0 35,7 39,6
Bruttoinvestoinnit, meur 30,9 95,0 30,0
% liikevaihdosta 12,4 36,7 12,6

Konsernitilinpäätös 2019
Konsernitilinpäätös 2018
Konsernitilinpäätös 2017

Johto

Jukka Toivonen  Toimitusjohtaja
Kalle Patomeri Tuotantojohtaja
Maija Siikilä Talous- ja hallintojohtaja
Markku Vartia
Johtaja, Sähköliiketoiminta
Tuomas Kautto Henkilöstön edustaja
Anu Henttonen Henkilöstöjohtaja
Eeva Kekäläinen Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Matti Wallin 
Johtaja, Energiapalveluliiketoiminta

Hallitus

Tommi Valtonen Puheenjohtaja 
Matti Parpala 1. Varapuheenjohtaja
Päivi Laakso 2. Varapuheenjohtaja
Sari Antila  
Kalle Eklund  
Jasmin Hamid  
Hannu Kokko  
Paula Lehmuskallio  
Matti Malinen  
Mia Nygård  
Heikki Pikkarainen