Jätevoimala antaa roskalle uuden elämän

Itä-Vantaalla sijaitseva jätevoimalamme on maailman huippuluokkaa. Se polttaa vuodessa 374 000 tonnia käyttökelvotonta roskaa, jota toimittavat HSY pääkaupunkiseudulla ja Rosk’n Roll Oy Uudellamaalla. Tästä roskasta jätevoimala tuottaa vuodessa noin puolet koko Vantaan tarvitsemasta kaukolämmöstä. Tämän lisäksi voimala tuottaa noin 30 % Vantaan vuotuisesta sähköntarpeesta.  Jätevoimalan ansiosta käytämme 40 prosenttia vähemmän fossiilisia tuontipolttoaineita ja hiilidioksidipäästömme Vantaalla vähenivät noin 30 prosenttia.

Jätteet poltetaan arinapolttotekniikalla, joka on toimintavarma ja maailmanlaajuisesti käytetyin jätteenpolttotekniikka. Lisäksi polttoaineena käytetään maakaasua, mikä lisää voimalan energiatehokkuutta.

Loikka kohti fiksumpia energiavalintoja

Parempi huominen vaatii sitä, että me kaikki kannamme kortemme kekoon. Jätevoimalan ansiosta olemme vähemmän riippuvaisia fossiilisista tuontiraaka-aineista ja hiilidioksidipäästöjen määrä Vantaalla vähenee. Jätevoimalan päästörajat alittuvat keskimäärin 50 prosentilla.  Savupiipun kaasun hiukkasista saadaan suodatettua pois 90 prosenttia ja voimala pysähtyy, jos kaasu ylittää sallitut päästöarvot. Meillä on maailman paras tekniikka, jonka ansiosta voimala on niin ympäristöystävällinen kuin mahdollista.

Käynnistimme ympäristövaikutusten arviointiohjelman Långmossebergenin jätevoimala-alueelle

Olemme tähän mennessä tehneet pääkaupunkiseudun energiayhtiöistä aktiivisimmin työtä kivihiilestä luopumiseksi. Meillä on tavoitteena leikata energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vuoden 2010 tasolta kymmenesosaan vuoteen 2030 mennessä. Tähän päästään määrätietoisesti askel askeleelta.

Ensimmäinen askel oli vuonna 2014 valmistunut ja hyvin palvellut jätevoimalamme, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 1,5 miljoonan suomalaisen kierrätyskelvottomasta sekajätteestä.

Viime syksynä käynnistimme Martinlaakson voimalaitoksella muutostyön, jossa muutamme vanhan maakaasu- ja öljykäyttöisen voimalaitososan biovoimalaksi. Biovoimalan rakennustyöt etenevät aikataulussa ja voimala on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön alkuvuonna 2019.

Jätevoimala ja biovoimala yhdessä tiputtavat hiilidioksipäästömme puoleen aiemmasta sekä vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä 60 prosenttia. Nämä ovat merkittäviä lukemia ilmastonmuutoksen torjumiseen!

Vaihtoehtoina ovat jätevoimalan laajentaminen sekä uuden kiertotalousvoimalan rakentaminen

Nyt on aika kohdistaa katse takaisin jätevoimalalle. Osana tavoitettamme lopettaa kivihiilen käyttö 2020-luvulla, suunnittelemme nyt jätteellä tuotetun energian määrän kasvattamista jätevoimalalla. Se ei tällä hetkellä ole mahdollista, koska laitos toimii jo täydellä kapasiteetilla.

Syyskuussa 2018 alkavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla arvioidaan muun muassa voimalaitostoiminnan laajentamisen vaikutuksia lähellä olevaan maaperään ja ilmastoon. YVA-ohjelma julkaistaan myöhemmin syksyllä yleisölle kommentoitavaksi ja järjestämme siitä myös yleisen keskustelutilaisuuden.

Jätteiden lajittelu kehittyy koko ajan, kun ihmisten ympäristötietoisuus ja vastuullisuus lisääntyvät. Lajittelun lisääntyessä poltettavan jätteen lämpöarvo laskee, jolloin saman energiamäärään tuottamiseen tarvitaan nykyistä suurempi määrä sekajätettä. Tästä syystä YVA-ohjelmassa tulee arvioida ympäristövaikutuksia tilanteessa, jossa poltettavan sekajätteen vuosittaista tonnimäärää lisättäisiin nykyisestä 374.000 tonnista 450.000 tonniin asti. Suomesta viedään ulkomaille noin 300 000 tonnia jätettä, jota voitaisiin hyödyntää energiana kotimaassa.

Investoinnit jätteiden lajittelu- ja kierrätysliiketoimintaan ovat kasvussa pääkaupunkiseudulla. Tässä YVA-ohjelmassa selvitetään myös nykyisen jätevoimalan viereen rakennettavan uuden laitosyksikön ympäristövaikutuksia. Uudessa laitosyksikössä olisi tarkoitus hyödyntää energiaksi jätteiden lajittelulaitoksista jäljelle jäävää muihin tarkoituksiin kelpaamatonta kiertotalouspolttoainetta noin 150.000 tonnia vuodessa.

Uudella voimalaitoskapasiteetilla korvattaisiin nykyistä Martinlaakson voimalaitoksen kivihileen ja maakaasuun perustuvaa energiantuotantoa.

Myymme sekajätteellä tuotettua kaukolämpöä jonkin verran myös naapurikaupungeille. Tuotannon laajentamisella Långmossebergenin laitosalueella voitaisiin osittain kattaa myös Helsingin kasvavaa kaukolämpötarvetta.

Jätevoimala pähkinänkuoressa

Jätevoimalan toiminta

Kuvia jätevoimalasta