Jätevoimala antaa roskalle uuden elämän

Jätevoimala antaa roskalle uuden elämän

Långmossebergenissä Itä-Vantaalla sijaitseva Jätevoimalamme on suuri ylpeydenaiheemme. Jätevoimala ja sen uusi laajennusosa ovat kiertotaloustoimintaa parhaimmillaan: siellä kierrätykseen kelpaamaton energiajäte voidaan hyödyntää laajennusosan ansiosta aikaisempaa suuremmalla kapasiteetilla lämmön ja sähkön energialähteeksi. Ilmastoystävällisen lämmöntuotannon ja kiertotalouden edistämisen lisäksi Jätevoimala ja sen laajennus varmistavat osaltaan kotimaisen energiantuotannon huoltovarmuuden.

Jätteet poltetaan arinapolttotekniikalla, joka on toimintavarma ja maailmanlaajuisesti käytetyin jätteenpolttotekniikka. Lisäksi polttoaineena käytetään maakaasua, mikä lisää voimalan energiatehokkuutta.

Jätevoimalan ansiosta olemme vähemmän riippuvaisia fossiilisista tuontiraaka-aineista ja hiilidioksidipäästöjen määrä Vantaalla vähenee. Jätevoimalan päästörajat alittuvat keskimäärin 50 prosentilla. Savupiipun kaasun hiukkasista saadaan suodatettua pois 90 prosenttia ja voimala pysähtyy, jos kaasu ylittää sallitut päästöarvot. Meillä on maailman paras tekniikka, jonka ansiosta voimala on niin ympäristöystävällinen kuin mahdollista.

Jätevoimalan laajennus mahdollisti kivihiilen käytöstä luopumisen energiantuotannossa

Jätevoimalan laajennuksen tuoma lisäkapasiteetti kotimaisen kierrätykseen kelpaamattoman energiajätteen energiahyötykäyttämiselle on mahdollistanut kivihiilestä luopumisen energiantuotannossa. Energian raaka-aineena Jätevoimalan laajennuksessa toimii  kierrätykseen kelpaamaton energiajäte kaupan ja teollisuuden alalta, kun taas Jätevoimalassa lämpöä ja sähköä tehdään kotitalouksien kierrätykseen kelpaamattomasta energiajätteestä. Kivihiilen käytöstä luopumisen jälkeen Vantaan Energia on vähentänyt energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä jo 70 % verrattuna kymmenen vuoden takaiseen.

Jätevoimalan voimalan bunkkerin täyttäminen kotimaisella, kierrätykseen kelpaamattomalla kaupan ja teollisuuden energiajätteellä alkoi toukokuussa 2022Ensimmäiset jätetulet syttyivät pian sen jälkeen.

Jätevoimalan laajennuksen käyttöönotto vähentää merkittävästi yhtiön riippuvuutta tuontipolttoaineista. Fossiilisista polttoaineista luopumisella on positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi vaikutus myös lämmön hintavakauteen: jätteiden energiahyötykäyttö, monipuolinen uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen sekä irtaantuminen fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen muutoksista mahdollistavat Vantaan Energian asiakkaille vakaan lämmön hinnan myös tulevaisuudessa.

Jätevoimalan laajennus on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022. Se tulee tuottamaan kaukolämpöä noin 600 GWh vuodessa.

Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilista polttoaineista energiantuotannossa vuoteen 2026 mennessä ja edetä siitä kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä.