Jätevoimala antaa roskalle uuden elämän

Itä-Vantaalla sijaitseva jätevoimalamme on maailman huippuluokkaa. Se polttaa vuodessa 374 000 tonnia käyttökelvotonta roskaa, jota toimittavat HSY pääkaupunkiseudulla ja Rosk’n Roll Oy Uudellamaalla. Tästä roskasta jätevoimala tuottaa vuodessa noin puolet koko Vantaan tarvitsemasta kaukolämmöstä. Tämän lisäksi voimala tuottaa noin 30 % Vantaan vuotuisesta sähköntarpeesta.  Jätevoimalan ansiosta käytämme 40 prosenttia vähemmän fossiilisia tuontipolttoaineita ja hiilidioksidipäästömme Vantaalla vähenivät noin 30 prosenttia.

Jätteet poltetaan arinapolttotekniikalla, joka on toimintavarma ja maailmanlaajuisesti käytetyin jätteenpolttotekniikka. Lisäksi polttoaineena käytetään maakaasua, mikä lisää voimalan energiatehokkuutta.

Loikka kohti fiksumpia energiavalintoja

Parempi huominen vaatii sitä, että me kaikki kannamme kortemme kekoon. Jätevoimalan ansiosta olemme vähemmän riippuvaisia fossiilisista tuontiraaka-aineista ja hiilidioksidipäästöjen määrä Vantaalla vähenee. Jätevoimalan päästörajat alittuvat keskimäärin 50 prosentilla.  Savupiipun kaasun hiukkasista saadaan suodatettua pois 90 prosenttia ja voimala pysähtyy, jos kaasu ylittää sallitut päästöarvot. Meillä on maailman paras tekniikka, jonka ansiosta voimala on niin ympäristöystävällinen kuin mahdollista.

Olemme tähän mennessä tehneet pääkaupunkiseudun energiayhtiöistä aktiivisimmin työtä kivihiilestä luopumiseksi. Meillä on tavoitteena leikata energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vuoden 2010 tasolta kymmenesosaan vuoteen 2030 mennessä ja luopua kivihiilen käytöstä vuonna 2025.  Tähän päästään määrätietoisesti askel askeleelta.

Ensimmäinen askel on hyvin palvellut jätevoimalamme, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 1,5 miljoonan suomalaisen kierrätyskelvottomasta sekajätteestä.

Syksyllä 2017 käynnistimme Martinlaakson voimalaitoksella muutostyön, jossa muutimme vanhan maakaasu- ja öljykäyttöisen voimalaitososan biovoimalaksi. Biovoimalan otettiin tuotantokäyttöön alkuvuonna 2019.

Jätevoimala ja biovoimala yhdessä tiputtivat hiilidioksipäästömme puoleen aiemmasta sekä vähensivät fossiilisten polttoaineiden käyttöä 60 prosenttia. 

Jätevoimalan laajennuksesta tulisi yksi merkittävimmistä ilmastopanostuksistamme

Olemme suunnittelemassa jätevoimalan laajennusta, sillä yrityssektorijätteisiin keskittyvälle jätevoimalalle on alueellamme selkeä tarve. Pääkaupunkiseudulla syntyvää, kierrätykseen kelpaamatonta kaupan- ja teollisuuden jätettä viedään tällä hetkellä Viroon ja Ruotsiin, ja samaan aikaan Suomessa käytetään kivihiiltä ja maakaasua energiantuotannon tarpeisiin.

Jätevoimalan laajennus vähentäisi näiden fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta ja olisi siten sekä kansantaloudellisesti, että ympäristöllisesti merkittävä investointi. Lisääntyvän kiertotalousjätteen energiahyötykäytön myötä kivihiilen käyttötarpeemme vähenisi jopa puoleen nykyisestä. Tämä tukisi tavoitettamme luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä. Toinen tärkeä peruste voimalan laajentamiseen on turvata Vantaan seudun asukkaille edullinen ja kilpailukykyinen kaukolämpö myös tulevaisuudessa.

Käytännössä jätevoimalan laajennus tarkoittaisi kolmannen polttolinjan rakentamista nykyisen voimalamme tontille, Kehä III:n ja Porvoonväylän risteykseen. Sen myötä koko jätevoimalan kaukolämpöteho kasvaisi noin 50 prosenttia. Uuden voimalan kapasiteetti olisi noin 180 000 tonnia poltettavaa jätettä vuodessa.

Tavoiteaikatauluna on ottaa uusi jätevoimala käyttöön vuonna 2022.

Jätevoimala pähkinänkuoressa

Jätevoimalan toiminta

Kuvia jätevoimalasta