Jätevoimala antaa roskalle uuden elämän

Itä-Vantaalla sijaitseva jätevoimalamme on maailman huippuluokkaa. Se polttaa vuodessa 374 000 tonnia käyttökelvotonta roskaa, jota toimittavat HSY pääkaupunkiseudulla ja Rosk’n Roll Oy Uudellamaalla. Tästä roskasta jätevoimala tuottaa vuodessa noin puolet koko Vantaan tarvitsemasta kaukolämmöstä. Tämän lisäksi voimala tuottaa noin 30 % Vantaan vuotuisesta sähköntarpeesta.  Jätevoimalan ansiosta käytämme 40 prosenttia vähemmän fossiilisia tuontipolttoaineita ja hiilidioksidipäästömme Vantaalla vähenivät noin 30 prosenttia.

Jätteet poltetaan arinapolttotekniikalla, joka on toimintavarma ja maailmanlaajuisesti käytetyin jätteenpolttotekniikka. Lisäksi polttoaineena käytetään maakaasua, mikä lisää voimalan energiatehokkuutta.

Loikka kohti fiksumpia energiavalintoja

Parempi huominen vaatii sitä, että me kaikki kannamme kortemme kekoon. Jätevoimalan ansiosta olemme vähemmän riippuvaisia fossiilisista tuontiraaka-aineista ja hiilidioksidipäästöjen määrä Vantaalla vähenee. Jätevoimalan päästörajat alittuvat keskimäärin 50 prosentilla.  Savupiipun kaasun hiukkasista saadaan suodatettua pois 90 prosenttia ja voimala pysähtyy, jos kaasu ylittää sallitut päästöarvot. Meillä on maailman paras tekniikka, jonka ansiosta voimala on niin ympäristöystävällinen kuin mahdollista.

Olemme tähän mennessä tehneet pääkaupunkiseudun energiayhtiöistä aktiivisimmin työtä kivihiilestä luopumiseksi. Meillä on tavoitteena leikata energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vuoden 2010 tasolta kymmenesosaan vuoteen 2030 mennessä ja luopua kivihiilen käytöstä vuonna 2025.  Tähän päästään määrätietoisesti askel askeleelta.

Ensimmäinen askel oli vuonna 2014 valmistunut ja hyvin palvellut jätevoimalamme, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 1,5 miljoonan suomalaisen kierrätyskelvottomasta sekajätteestä.

Viime syksynä käynnistimme Martinlaakson voimalaitoksella muutostyön, jossa muutamme vanhan maakaasu- ja öljykäyttöisen voimalaitososan biovoimalaksi. Biovoimalan rakennustyöt etenevät aikataulussa ja voimala on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön alkuvuonna 2019.

Jätevoimala ja biovoimala yhdessä tiputtivat hiilidioksipäästömme puoleen aiemmasta sekä vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä 60 prosenttia. Nämä ovat merkittäviä lukemia ilmastonmuutoksen torjumiseen!

Käynnistimme ympäristövaikutusten arviointiohjelman Långmossebergenin jätevoimala-alueelle

Juuri nyt tutkimme jätevoimalan laajennusta. Hankkeen ympäristövaikutuksiin keskittyvä ympäristövaikutusarvionti (YVA) on tällä hetkellä noin puolivälissä. Asiasta on kuultu kansalaisia ja viranomaisia, joilta saamamme palautteen pohjalta selvitämme parhaillaan, minkälaisia vaikutuksia uudella voimalalla olisi alueen asukkaille ja ympäristölle. Selvityksessä tutkitaan muun muassa laajennuksen aiheuttamia melu-, pöly- ja ilmanpäästöhaittoja sekä maaperään kohdistuvaa kuormitusta.

Uusi voimala hyödyntäisi kiertotalouspolttoainetta, eli materiaaleja, jotka eivät kelpaa kierrätettäviksi. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla syntyvää, kierrätykseen kelpaamatonta kaupan- ja teollisuuden jätettä viedään Viroon tai Ruotsiin, ja samalla ostetaan kivihiiltä ja maakaasua oman energiatuotantomme tarpeisiin.

Jätevoimalan laajennus vähentäisi näiden fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta ja olisi siten sekä kansantaloudellisesti, että ympäristöllisesti merkittävä investointi. Omavaraisen jätteenpolton myötä kivihiilen käyttötarve vähenisi jopa puoleen nykyisestä. 

Jätevoimala pähkinänkuoressa

Jätevoimalan toiminta

Kuvia jätevoimalasta