Hoppa till innehåll

Avfallskraftverket ger soporna nytt liv

Hur låter det här: att utnyttja inhemskt oanvändbart blandavfall som bränsle i stället för att köpa fossila bränslen från utlandet? Vi tycker det låter rätt bra. Vanda Energis avfallskraftverk är ett modernt sätt att producera energi, där alla vinner. Tack vare det kan vi erbjuda er förmånlig energi och vår gemensamma miljö hålls renare.

Avfallskraftverket i ett nötskal

Vårt avfallskraftverk i östra Vanda är i världsklass. Där bränns årligen 320 000 ton oanvändbara sopor som levereras av HRM i huvudstadsregionen och Rosk’n Roll Ab i Nyland. Alla de här soporna skulle annars hamna på soptippen. Av soporna producerar avfallskraftverket årligen omkring hälften av all fjärrvärme som behövs i Vanda. Dessutom producerar kraftverket omkring 30 % av det årliga elbehovet i Vanda. Tack vare avfallskraftverket använder vi 30 procent mindre fossila bränslen och våra koldioxidutsläpp i Vanda minskar med omkring 20 procent.

Avfallet förbränns genom rostförbränning, en funktionssäker avfallsförbränningsteknik som också är den mest använda i världen. Som bränsle används också naturgas, vilket ökar kraftverkets energieffektivitet.

Ett steg mot smartare energival

En bättre morgondag kräver att vi alla drar vårt strå till stacken. Tack vare avfallskraftverket är vi mindre beroende av fossila importråvaror och koldioxidutsläppen i Vanda minskar. För avfallskraftverket är utsläppsgränserna rena skämtet: de underskrids med i medeltal 50 procent. Av partiklarna i rökgaserna filtreras 90 procent bort och kraftverket stannar om utsläppen från skorstenen överskrider de tillåtna värdena. Vi har världens bästa teknik som gör att kraftverket är så miljövänligt som det bara är möjligt.