Fjärrvärme är ett bekvämt val

Fjärrvärme är ett bekvämt val

Funderar du på att ansluta dig till fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett smart val! Den kan användas för att värma byggnader oberoende av användningsändamål, storlek och ålder. När du väljer fjärrvärme kommer du enkelt undan. Den är en säker och förmånlig uppvärmningsform och alltså inte utan orsak Finlands populäraste.

Trots namnet är fjärrvärme i själva verket närvärme. Fjärrvärmen uppkommer i våra kraftverk i Vanda och distribueras runt om i staden till fastigheter som ligger i närheten av vårt fjärrvärmenät.

Kontakta oss kauko(at)vantaanenergia.fi

Miljövänlig

Samtidigt som vi producerar el i våra kraftverk uppstår värme.

Populärast

Visste du att fjärrvärme är den populäraste uppvärmningsformen i Vanda och Finland?

Förmånlig

Vi kan hålla våra kostnader nere eftersom soporna som brinner i vårt avfallskraftverk är inhemskt bränsle.

Bekymmersfri

Fjärrvärme ställer inte till med onödiga bekymmer. Vi ser till att värmeleveransen är säker.

Säker

Vår leveranssäkerhet för fjärrvärme är fenomenalt hög, hela 99,9 procent.

Närvärme

Trots namnet är fjärrvärme närvärme.

Reko

Vi tror på öppen kommunikation och genomskinlig prissättning.

Tekniskt stöd

Du når oss vardagar kl. 8.30–16.00 på numret 09 829 0327 .

Återvunnen värme utnyttjar sopor för att värma fastigheter

Visste du att energin från en två kilos soppåse räcker till en varm dusch på 7 minuter?

Tack vare vårt nya avfallskraftverk är omkring hälften av vår fjärrvärme Återvunnen värme.

Återvunnen värme är ett ekologiskt val som framför allt företag och stora fastigheter gått in för. Med Återvunnen värme sparar du naturen och inverkar på vilket slags energi vi producerar och använder här i Finland.

Återvunnen värme 100

Välj 100-procentigt förnybar energi med CO2-utsläpp på 0 kg/MWh. För Återvunnen värme 100 betalar du 1,90 €/MWh (moms 0 %) i tillägg på fjärrvärmeenergiavgiften.

Återvunnen värme 50

Välj 50-procentigt förnybar energi med CO2-utsläpp på144 kg/MWh. För Återvunnen värme 50 betalar du 0,95 €/MWh (moms 0 %) i tillägg på fjärrvärmeenergiavgiften.

Fjärrvärmehunden Jekku nosar upp fjärrvärmeläckage

Kaukolämpökoira Jekku

Tvååriga schäferhanen Jekku är Finlands första hund som skolats till att nosa upp fjärrvärmeläckage. Jekkus arbetsuppgift på Vanda Energi är att nosa på fjärrvärmeledningar för att lokalisera läckage så att de snabbt kan åtgärdas.

Avbrott eller störningar i värmedistributionen

Vanda Energis leveranssäkerhet för fjärrvärme är i toppklass. Över 99,9 procent av värmen går till hemmen precis som den ska. Då och då uppstår i alla fall korta avbrott, till exempel i samband med underhålls- och reparationsarbeten.

Avbrott i fjärrvärmedistributionen

Överför ditt värmeavtal

När du säljer en fastighet överförs värmeavtalet inte automatiskt på den nya ägaren. Du kan överföra värmeavtalet på den nya ägaren via vår Online-tjänst för värme. Logga in med ditt kundnummer och förbrukningsplatsens nummer, som finns på din värmeräkning.

Kom ihåg att förutom värmeavtalet också ordna med ditt elavtal eller din elanslutning.

Vår kundtjänst hjälper dig också i frågor som gäller flyttning vardagar 8.30–16.00 på numret 09 829 0225.

Fjärrvärme Online-tjänst