Hoppa till innehåll

Vanda Energi

Vanda Energi är ett av Finlands största stadsenergibolag. Vi producerar och säljer el och fjärrvärme. Till industrin erbjuder vi dessutom naturgas. Vår kronjuvel är avfallskraftverket som blev färdigt 2014 och förvandlar oanvändbara sopor till användbar energi. Vanda stad äger 60 procent av vårt bolag och Helsingfors stad 40 procent. Vi är alltså ett energibolag som ägs av stadsborna. Och är rätt stolta över det.

Det finns lika många energibehov som det finns konsumenter och vår uppgift är att svara på de här behoven. Vi vill vara ett energibolag som kunden inte behöver tänka så mycket på: tillsammans väljer vi den bästa lösningen och sedan tar vi hand om resten. Allt våra kunder behöver göra är att njuta av ett varmt hem och fungerande el.

Avfallskraftverket: sopornas nya liv

Tack vare avfallskraftverket som togs i drift 2014 körs 360 000 ton mindre sopor från invånarna i huvudstadsregionen till soptippen. Avfallskraftverket minskade Vanda Energis användning av fossila bränslen med 30 procent och vårt bolags koldioxidutsläpp i Vanda med 20 procent. Med Återvunnen el och Återvunnen värme bygger vi alltså en hållbarare framtid.

Hållbarhet

Hållbarhet är inte bara tomma ord för oss. Hållbarhet är att vi sköter vårt jobb bra – i förhållande till både den enskilda kunden och samhället i stort. Genom att se till att vår ekonomi är lönsam tryggar vi en långsiktig verksamhet med våra ägares, alltså stadsbornas bästa för ögonen. Å andra sidan är det vårt ansvar att erbjuda våra kunder bättre service än de förstår att begära. Vi är också medvetna om ansvaret för miljön: vi gör vad vi kan för att bromsa upp klimatförändringen.

Elnät

För att alla ska få sin el och hjulen i Vanda hållas i rullning behövs det pålitlig infrastruktur. Vanda Energi Elnät Ab sköter byggandet, driften och underhållet av elnäten i Vanda. Bolaget ägs i sin helhet av Vanda Energi Ab.