Siirry sisältöön

Vantaan Energian ilmastolupaus: Fossiiliton energiantuotanto 2026

EU on asettanut yhteisen tavoitteen ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä ja on myös hiljattain korottanut päästövähennystavoitettaan 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Suomi tähtää ilmastoneutraaliuteen 2035 mennessä.

Mitä Vantaan Energia tekee näiden tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi?

Energiayhtiöillä on globaalisti merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Siksi mielestämme meidän tulee toimia aktiivisesti ja tehdä asioita ennakkoluulottomasti uudella tavalla. Viime syksynä asetimmekin tavoitteeksi lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö jo vuonna 2026. Kivihiilen käyttö on tarkoitus lopettaa vielä aikaisemmin, vuoteen 2022 mennessä.

Millä keinoin fossiiliton energiantuotanto saavutetaan Vantaalla? Millaisia haasteita siirtymässä fossiilisista uusiutuviin on?

Fossiilisista polttoaineista luopuminen onnistuu energiatehokkaasti kiertotalouden periaattein. Meillä on paljon toistaiseksi hyödyntämättömiä lämmön lähteitä erityisesti kesäisin, kun taas lämmöntarve on suurimmillaan talven kylminä kuukausina. Olemme siksi suunnittelemassa maailman suurinta maanalaista lämmön kausivarastoa. Se mahdollistaisi esimerkiksi laajamittaisen hukkalämmön ja ylimääräisen tuulivoiman varastoinnin sekä kesäajan auringon ja geotermisen energian tehokkaamman hyödyntämisen.

Hukkalämpöjen lisäksi tarvitaan myös muuta energiantuotantoa. Jätevoimalan laajennus vahvistaa tällä hetkellä kierrätyskelvottoman jätteen hyötykäyttöä. Lisäksi uusiutuvat energianlähteet ovat avainasemassa erityisesti pitkällä tähtäimellä. Vuonna 2019 muutimme Martinlaakson lämpökattilan kaasukäyttöisestä biopolttoaineella toimivaksi ja lisäämme geotermisen energian ja aurinkolämmön tuotantoa.

Mikä on kaukolämmön rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä?

Kaukolämmön ja tulevaisuudessa myös entistä tarpeellisemman jäähdytyksen vähäpäästöisyys on avainasemassa. Lisäksi kaukolämpöverkko on merkittävä alusta lisäpäästövähennyksille. Esimerkiksi jäähdytyksessä syntyy hukkalämpöä, joka voidaan kausivaraston avulla ottaa talteen ja hyödyntää talvella.

Digitaaliset ratkaisut toimivat tässä myös mahdollistajana. Ne mahdollistavat esimerkiksi aamujen kulutushuippujen tasaamisen, minkä ansiosta tarvittava energia voidaan tuottaa puhtaammin. Älykkäillä järjestelmillä jokainen asiakas voi olla kiinteämpi osa lämpöverkkoa ja järjestelmää. Digitalisaatio on hyödyksi myös lämmön tuotannossa – esimerkiksi uudistetun biokattilan tehoa kasvatettiin digitaalisilla ratkaisuilla yli 10 prosenttia, 120 megawatista 140 megawattiin.

Mitkä ovat Vantaan Energian terveiset muille ilmastotavoitteitaan pohtiville energiayhtiöille?

Energiayhtiöiden pitää toimia nopeasti, sillä ilmastonmuutos ei odota. Kannattaa asettaa omat haastavat tavoitteet fossiilisista polttoaineista luopumiseksi. Ne innostavat ja inspiroivat henkilöstöä ja tuottavat uusia innovaatioita. Monet uusista ideoistamme, kuten kausivarasto tai biokattilan digitalisointi ovat myös toteuttamiskelpoisia muualla Euroopassa. Konkreettiset toimenpiteet myös huomataan – energiayhtiöistä on tullut kiinnostava työpaikka, jossa tehdään asioita, joilla on merkitystä.

Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen

Vantaan Energia
Jukka Toivonen, toimitusjohtaja

Lue lisää hankkeistamme:

Lämmön kausivarasto