Siirry sisältöön

Nopeasti irti fossiilisista

Kivihiilen energiakäyttö päättyy Suomessa viimeistään vuonna 2029. Osana ilmastolupaustaan fossiilittomasta energiantuotannosta vuoteen 2026 mennessä, Vantaan Energia lopettaa kivihiilen energiakäytön vuonna 2022. Nopean fossiilisista polttoaineista luopumisen mahdollistavat Vantaan Energian lämmönvarastoinnin, uusiutuvan energian ja kiertotalouden projektit, jotka myös osaltaan edistävät matkaamme hiilineutraaliuteen.

Myös turpeen pääasiallinen energiakäyttö vähintään puolittuu nykyennusteiden mukaan Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Vantaan Energia luopuu turpeen poltosta 2021, kun käyttöön otetaan käyttöön innovatiivinen palamisen ja korroosion hallintaan kehitetty järjestelmä.

Suomi haluaa edistää myös hiilijalanjäljen pienentämistä asumisessa ja tukea siirtymistä päästöttömään lämmöntuotantoon. Tätä tukevat energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan energiankulutukseen tähtäävät toimenpiteet. Myös Vantaan Energia panostaa älykkäiden energiapalveluihin ja -järjestelmiin, sekä energiatehokkuuteen päästövähennysten saavuttamiseksi lämmityssektorilla.