Siirry sisältöön

Jätevoimalan laajennus mahdollistaa nopean kivihiilestä luopumisen

Kiertotalouden ratkaisut ja niihin investointi ovat tärkeässä osassa muutosta kohti fossiilitonta energiatuotantoa Vantaalla. Vantaan Energian vuonna 2014 valmistunut jätevoimala tuottaa sähköä ja lämpöä kotitalouksien kierrätyskelvottomasta sekajätteestä. Jätevoimalan ansiosta käytämme 40 prosenttia vähemmän fossiilisia tuontipolttoaineita ja hiilidioksidipäästömme Vantaalla vähenivät noin 30 prosenttia. Jätevoimalan laajennustyöt on aloitettu, ja se tulee valmistuttuaan käyttämään polttoaineenaan vuodessa noin 210 000 tonnia kaupan ja teollisuuden kierrätyskelvotonta jätettä, joka on tähän mennessä viety hyödynnettäväksi ulkomaille.

Jätevoimalan laajennushanke edistää energiajärjestelmien vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta. Se myös mahdollistaa Vantaan Energian ilmastolupauksen luopua kivihiilestä vuonna 2022, sillä voimalassa tuotetulla hiilineutraalilla lämmöllä korvataan kivihiilen energiakäyttö. Jätevoimalan ansiosta olemme vähemmän riippuvaisia fossiilisista tuontiraaka-aineista ja hiilidioksidipäästöjen määrä Vantaalla vähenee. Jätevoimalan päästörajat alittuvat keskimäärin 50 prosentilla. Savupiipun kaasun hiukkasista saadaan suodatettua pois 90 prosenttia ja voimala pysähtyy, jos kaasu ylittää sallitut päästöarvot. Jätevoimalan laajennus on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022.