Siirry sisältöön

Vuosi 2020 kuljetti Vantaan Energiaa kohti fossiilitonta energiantuotantoa

VE 2019 01 Jukka high res 5 scaled

Vuosi 2020 oli Vantaan Energia -konsernille niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin menestyksekäs. Useat vuoden aikana käynnistyneet projektit kuljettavat Vantaan Energiaa askel askeleelta kohti fossiilittomuutta vuonna 2026. Vuoden kruunasi lämpöasiakkaiden antama kaikkien aikojen paras arvosana asiakastyytyväisyystutkimuksessa.

Vantaan Energia -konserni teki hyvän taloudellisen tuloksen vuonna 2020. Liikevaihto oli 217,5 miljoonaa euroa (295,1 miljoonaa euroa vuonna 2019). Liikevaihdon lasku johtuu sähkön vähittäismyyntiliiketoiminnan siirtymisestä Oomi Energiaan 1.4.2020.

Vantaan Energia -konsernin liikevoitto oli vuonna 2020 64,1 miljoonaa euroa (58,9 miljoonaa euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto ilman sähkön vähittäismyyntiliiketoimintojen omistusjärjestelyä ja kiinteistöjen myyntiä oli 51,9 miljoonaa euroa. Liikevoittoa heikentäviä tekijöitä vuonna 2020 olivat sähkön markkinahintojen lasku ja keskimääräistä lämpimämpi sää ja siitä johtuva alhaisempi lämmön kulutus.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 133,2 miljoonaa euroa (42,3 miljoonaa euroa). Tästä summasta emoyhtiö Vantaan Energia Oy:n investoinnit sähkön vähittäismyyntiä, laskutus- ja asiakaspalveluliiketoimintaa sekä Järvenpään ja Tuusulan alueiden lämpöliiketoimintoja koskeviin järjestelyihin olivat 58,5 miljoonaa euroa. Investoinnit voimalaitoksiin ja lämpökeskuksiin olivat 47,4 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi kohdistui jätevoimalan laajennukseen, joka oli 44,8 miljoonaa euroa.

Kaukolämpöverkkoa rakennettiin vuonna 2020 6,8 miljoonalla eurolla. Kaukolämpöverkkojen käyttövarmuuteen tehdyt investoinnit varmistivat energian toimitusvarmuuden säilymisen Vantaalla erinomaisen hyvällä tasolla. Lämpöasiakkaiden asiakaskohtainen häiriöaika olikin vuonna 2020 ennätyksellisen alhainen vain 0,48 h per asiakas. (Vuonna 2019 0,54 h/asiakas.)

Vantaan Energian tuottaman kaukolämmön hinta on pääkaupunkiseudun edullisinta, kesäaikana Suomen edullisinta sekä talviaikanakin se on Suomen edullisimpien joukossa.

Vantaalta löytyy lisäksi Suomen tyytyväisimmät lämpöasiakkaat. He antoivat Vantaan Energialle kaikkien aikojen parhaan arvosanan vuoden 2020 asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Yhtiön saama yleisarvosana oli 4,22 asteikon ollessa 1–5. Erityisesti he kokivat voivansa suositella Vantaan Energiaa lämpötoimijana, sillä suositteluhalukkuus oli kyselyyn osallistuneiden kaukolämpöyhtiöiden paras.

Vantaan Energia maksaa vuoden 2020 tuloksestaan omistajilleen Vantaan kaupungille ja Helsingin kaupungille osinkoa noin 17,0 miljoonaa euroa.

– Olen tyytyväinen viime vuoteen kokonaisuudessaan. Koronapandemia ei juurikaan vaikuttanut yrityksemme vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseen ja etenimme vakaasti kohti fossiilitonta energiantuotantoa. Saavutettu tulos mahdollisti suunnitellun mukaisen osingon maksamisen omistajakaupungeille. Lisäksi olemme erityisen iloisia siitä, että lämpöasiakkaidemme tyytyväisyys nousi ennätyslukemiin, summaa toimitusjohtaja Jukka Toivonen vuotta 2020.

Tulevaisuuden näkymät

Ilmastonmuutos ei odota. Siksi Vantaan Energia käynnisti vuonna 2020 Fossiiliton 2026 -hankkeen, jonka tavoitteena on luopua ripeällä aikataululla fossiilisista polttoaineista vuoteen 2026 mennessä. Hanke on hyvä esimerkki siitä, miten energiayhtiöt voivat rohkeilla toimilla tukea niin Suomen kuin EU:nkin ilmastotavoitteiden nopeaa saavuttamista.

Vantaan Energia on jo investoinneillaan muun muassa tuuli-, vesi-, ydin-, bio- ja jätevoimaan puolittanut energiantuotantonsa hiilidioksidipäästöt kuluneen vuosikymmenen kuluessa ja useat vuoden 2020 aikana käynnistyneet projektit ovat viemässä Vantaan Energiaa kohti fossiilittomuutta vuonna 2026.

Turpeen käyttö lopetetaan Vantaalla jo vuonna 2021 ja kivihiilen käyttö vuonna 2022 jätevoimalan laajennuksen valmistuessa.

Muita keskeisiä mahdollistajia fossiilisista polttoaineista luopumiselle ovat Vantaan Kuusikonmäen kallioperään suunniteltu maailman suurin lämmön kausivarasto, joka mahdollistaa hukkalämmön tehokkaan hyödyntämisen sekä valmistelussa oleva synteettisen biokaasun laitos, jossa jätevoimalan savukaasuista talteen otettu puhdas vesi ja hiilidioksidi yhdistetään metaanikaasuksi. Tuotettu kaasu sopisi sekä kaasukäyttöisten lämpökeskusten, että esimerkiksi liikenteen hiilineutraaliksi polttoaineeksi.

– Fossiilisista polttoaineista luopuminen on meille erityisen tärkeää, sillä ilmastomuutos ei odota. Haluamme olla edelläkävijä energia-alan murroksessa, kuvailee Jukka Toivonen yhtiön tulevaisuuden suunnitelmia.

Vantaan Energia -konsernin tilinpäätös 2020

Lisätietoja
Jukka Toivonen
toimitusjohtaja, Vantaan Energia Oy
+358 50 453 6729
jukka.toivonen@vantaanenergia.fi

Lue lisää Vantaan Energian Fossiiliton 2026 -hankkeesta