Siirry sisältöön

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on tällä hetkellä tärkein Vantaan Energian toimintaympäristöön vaikuttava tekijä. Yhteiskunnan toimijoiden on tehtävä kaikkensa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja energiayhtiön avainkeino tähän on fossiilisista polttoaineista luopuminen mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Vantaan Energian osalta fossiilittomuuteen päästään jo vuonna 2026.

Ilmastonmuutokseen tarttumista ripeillä toimenpiteillä odottavat niin Vantaan Energian omistajat, asiakkaat, työntekijät kuin päättäjätkin. Kysymyksessä on myös energian tuottamisen hinta – päästökaupan kautta tulevat kustannukset rasittavat taloutta ja ohjaavat myös tätä kautta siirtymää uusiutuvaan energiaan. Päästöt on hyvä ajaa alas mahdollisimman nopeasti, jotta liiketoiminta olisi kannattavaa myös tulevaisuudessa. Toisaalta uudet ratkaisut pitää toteuttaa kustannustehokkaasti, jotta investoinnit eivät vaikuta asiakashintoihin.

Kivihiilestä luopuminen tapahtuu Vantaan Energialla vuonna 2022 ja vaatii työkalupakillisen erilaisia keinoja. Yksi keskeisimmistä kivihiilen korvaajista on Vantaan Energian jätevoimalan laajentaminen, jonka avulla kaupan ja teollisuuden jätevirtoja pystytään hyödyntämään kotimaisesti energiahyötykäytössä. Myös investointi Martinlaakson biovoimalaan on yksi keskeisistä ratkaisuista. Voimalassa on käytetty turvetta vähäisissä määrin polttoaineena, mutta kuluvan vuoden aikana turpeesta luovutaan kokonaan ja tämä muutos myös vähentää päästöjä.

Martinlaakson biovoimala kuvastaa muutenkin hyvin energia-alan murrosta, sillä se oli alun perin öljykäyttöinen lämmityskattila, joka aikojen saatossa muuttui ensin kaasukäyttöiseksi voimalaksi ja vuonna 2019 biopolttoainekäyttöiseksi kattilaksi. Kattilan tehokkuutta on myös onnistuttu viime aikoina kasvattamaan hyödyntämällä pilvipohjaista analytiikkaa ja keinoälyä. Vanhemmista ratkaisuista on siis onnistuneesti luotu toimintaympäristön muuttuessa uutta ja dataa analysoimalla voidaan myös tehokkuuteen tehdä lisäparannuksia. Myös geoterminen energia on yksi osaratkaisu kivihiilestä luopumisen tiellä.

Päästöissä merkittävää laskua

Vantaan Energian viime vuosien kehitys hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on tuottanut huimaa tulosta. Ennen vuotta 2014 päästöt liikkuivat 900 000 tonnin vuositasolla, biovoimalan käyttöönottoa edeltävänä aikana ne olivat 650 000 tonnia, vuonna 2019 440 000 tonnia ja vuonna 2020 260 000 tonnia. Näin ollen laskeva trendi on ollut todella jyrkkä ja suunnan odotetaan jatkuvan, joskin luvun tullessa pienemmäksi ei yhtä dramaattisia pudotuksia ole nähtävissä. Vuosien välillä on toki myös lämpötilaolosuhteista johtuvaa vaihtelua, mikä vaikuttaa myös päästöihin.

Ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä yhteispeli eri toimijoiden välillä on tärkeää. Jätepuolen kumppaneiden, biopolttoaineiden toimittajien ja erilaisten laitetoimittajien välillä tapahtuva yhteistyö on olennaista päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi. Myös keinoälyn ja tiedonkeruun hyödyntäminen on tärkeää isojen asioiden viemiseksi eteenpäin. Erilaiset yhteenliittymät ovat avainasemassa, kun innovoidaan ja luodaan uusia palvelutuotteita.

Kannustavaa palautetta joka suunnasta

Vantaan Energia saa kannustusta ja tukea sidosryhmiltään valitsemastaan suunnasta puhtaamman energiatuotannon kasvattamiseksi. Vantaan Energia on myös mieluinen rahoituskohde rahoittajien näkökulmasta haettaessa vihreitä kohteita, jotka panostavat fossiilivapaaseen tulevaisuuteen. Rekrytointimarkkinoilla houkuttelevuus on lisääntynyt, kun työnhakijat etsivät nimenomaisesti työpaikkoja, jossa kestävä kehitys on keskeinen osa työnkuvaa. Asiakkailla on myös kasvavia odotuksia energiayhtiöiden vastuullisuudelle ja lisäksi käytännöllinen tarve uusille ratkaisuille. Esimerkiksi jäähdytystarve tulee kasvamaan ilmastonmuutoksen myötä ja tässä energiayhtiöllä on luonteva rooli tarjota apuaan.

Vantaan Energiasta ollaan yrityksenä kiinnostuneita myös Suomen rajojen ulkopuolella sen valitseman suunnan ansiosta. Kumppanuusmahdollisuudet kasvavat huomattavasti, kun maine fossiilittoman tulevaisuuden tekijästä leviää. Positiiviset puheet saavat aikaan positiivisen kierteen, joka puolestaan mahdollistaa ennennäkemättömiä asioita ilmastonmuutoksen taltuttamiseksi ja erinomaisia viennin menestystuotteita.

Lue lisää Vantaan Energian Fossiiliton 2026 -hankkeesta