Siirry sisältöön

Vantaan Energian vastuullisuus on ilmastotekoja paremman huomisen puolesta.

kaukolampo3

Vantaan Energian vuosi 2017 oli täynnä tekoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. ”Uusiutuvan energian rooli vahvistui Vantaan Energiassa monin tavoin vuonna 2017. Martinlaakson biovoimalahanke käynnistyi, ja tuulivoiman tuotanto kasvoi, kertoo toimitusjohtaja Pertti Laukkanen.

”Lisäksi lähdimme mukaan myös aurinkosähkö-liiketoimintaan oppiaksemme uutta”, Laukkanen jatkaa.

Vuoden 2017 merkittävin hanke oli yhtiön hallituksen tekemä investointipäätös biovoimalasta keväällä 2017. Elokuussa hanke sai ympäristöluvan, laitetilaukset lähtivät eteenpäin, ja vanhan polttoainekattilan purkutöihin päästiin loppuvuodesta. Tavoitteena on, että vuoden 2018 lopulla biokattilassa palavat koetulet. Kaupalliseen käyttöön biovoimala otetaan tammikuussa 2019.

Laukkasen mukaan Martinlaakson tuotannonmuutos tehdään ilmastosyistä. ”Korvaamme kivihiilen ja maakaasun käyttöä puuhakkeella. Hiilidioksidipäästömme putoavat 2010-luvulla 65 prosenttia jätevoimalan ja biovoimalan yhteisvaikutuksesta. Mielestäni se on aika vauhdikasta etenemistä.”

”Monet puhuvat, me olemme käyneet sanoista tekoihin. Olemme tekemässä suomalaista energiakäännettä – siirrymme aktiivisesti pois fossiilisista polttoaineista kohti vähäpäästöisiä energialähteitä ja lopetamme kivihiilen käytön kokonaan 2020-luvulla”, Laukkanen kiteyttää tyytyväisenä.

Lue lisää vuoden 2017 yhteiskuntavastuuraportin toimitusjohtajan katsauksesta

Vantaan Energia on julkaissut yhteiskuntavastuun raportin vuodesta 2002 lähtien. Sovellamme raportoinnissa GRI-standardin G4 (Global Reporting Initiative) -ohjeita. Raportoinnissa on huomioitu myös energia-alan toimialakohtainen ohje.

Lue koko vuoden 2017 yhteiskuntavastuuraporttia