Siirry sisältöön

Vantaan Energian jätevoimalan laajennus mahdollistaa kivihiilestä luopumisen jo vuonna 2022

Vantaan Energia jatevoimalan laajennus

Vantaan Energian jätevoimalan laajennushanke etenee alkuperäisen suunnitelman mukaisessa aikataulussaan. Ensitulet uuden voimalan jätekattilaan on tarkoitus sytyttää kesällä 2022. Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilista polttoaineista energiantuotannossa vuoteen 2026 mennessä ja olla hiilineutraali vuonna 2030. Jätevoimalan laajennuksen käyttöönoton lisäämä kapasiteetti jätteen energiahyötykäytölle mahdollistaa osaltaan sen, että Vantaan Energia voi luopua kivihiilen käytöstä energiantuotannossa jo vuonna 2022.

Vantaan Energian jätevoimalan laajennushanke etenee hyvää vauhtia. Parhaillaan rakennustyömaalla asennetaan uuden voimalaitoksen päälaitteita: jätenosturit, arinakattila ja savukaasunpuhdistusjärjestelmä kytketään omille paikoilleen toimintavalmiuteen. Päälaiteasennukset kestävät tammikuulle 2022. Sen jälkeen alkaa voimalaitoksen koekäyttöjakso. Kuluvan syksyn aikana myös henkilöstö koulutetaan uuden voimalaitoksen käyttöön.

Ensitulet uuden jätevoimalan jätekattilaan on tarkoitus sytyttää kesällä 2022. Kaupallisen käytön on suunniteltu alkavan syksyllä 2022.

Tarvetta jätevoimalan laajennukselle nähtiin, sillä etenkin pääkaupunkiseudulla syntyvää, kierrätykseen kelpaamatonta kaupan- ja teollisuuden jätettä viedään ulkomaille, vaikka sitä voitaisiin energiahyötykäyttää raaka-aineena ilmastoystävällisessä energiantuotannossa kotimaassa. Jätevoimalan laajennus vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta, sillä tehokkaampi kapasiteetti energiahyötykäyttää kierrätykseen kelpaamatonta jätettä mahdollistaa sen, että Vantaan Energia voi luopua kivihiilen käytöstä energiantuotannossaan jo vuonna 2022. Jätevoimalan laajennus on merkittävä investointi ympäristönäkökulmasta ilmastoystävällisen energian tuottajana ja kiertotalouden ratkaisujen tehokkaana mahdollistajana. Vantaan Energia on tehnyt pääkaupungin kotitalouksissa syntyneestä, kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä sähköä ja lämpöä jo vuodesta 2014 ja jätevoimalan laajennus lisää kapasiteettia myös kaupan ja teollisuuden jätteen energiahyötykäyttämiseen. Jätevoimalan laajennus tulee tuottamaan kaukolämpöä noin 600 GWh vuodessa.

– Me Vantaan Energialla olemme rakentaneet omaa päästövähennyspolkuamme jo vuosien ajan ja etenemme suunnitelmissamme määrätietoisesti. Keskeinen perusta ajatuksillemme on tahto turvata Vantaan seudun asukkaille ilmastoystävällisesti tuotettu energia myös tulevaisuudessa. Tässä tavoitteessa myös jätevoimalan laajennuksella on merkittävä rooli, sanoo Kalle Patomeri, Vantaan Energia Oy:n Kaupunkienergian liiketoimintajohtaja.

Lisätietoja:

Kalle Patomeri
liiketoimintajohtaja, Kaupunkienergia, Vantaan Energia Oy
kalle.patomeri@vantaanenergia.fi
p. 050 529 4158

Kuva- ja haastattelupyynnöt: viestinta@vantaanenergia.fi 

Lue lisää Vantaan Energian Fossiiliton2026-hankkeesta