Siirry sisältöön

Vantaan Energia käynnistää jätevoimalan laajennustyöt ja harppaa kohti kivihiilettömyyttä -Laajennus tuottaa hiilineutraalia lämpöä myös Helsinkiin!

jatevoimala13

Vantaan Energia käynnistää nykyisen jätevoimalansa laajennustyöt. Jätevoimalan laajennushanke mahdollistaa Vantaan Energian ilmastolupauksen luopua kivihiilestä vuonna 2022. Jatkossa Vantaalla hyödynnetään energiantuotannossa kotitalouksien sekajätteen lisäksi kaupan ja teollisuuden jätettä, joka vielä tällä hetkellä viedään ulkomaille hyötykäyttöön. Jätevoimalan laajennuksen rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2020 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022.

Vantaan Energian vuonna 2014 valmistunut jätevoimala tuottaa sähköä ja lämpöä kotitalouksien kierrätyskelvottomasta sekajätteestä. Nyt rakennuspäätöksen saanut laajennus tulee valmistuttuaan käyttämään polttoaineenaan vuodessa noin 200 000 tonnia kaupan- ja teollisuuden kierrätyskelvotonta jätettä, joka on tähän mennessä viety hyödynnettäväksi ulkomaille. Jätevoimalan laajennusinvestointi on sekä ympäristön, että kansantalouden kannalta merkittävä: tulevaisuudessa jäte pystytään hyödyntämään kustannustehokkaasti kotimaassa samalla kun Vantaan Energian hiilidioksidipäästöt jälleen vähenevät 25 prosenttia.

Jätevoimalan laajennushankkeelle myönnettiin ympäristölupa 5.3.2020. Kyseessä on noin 140 milj. euron investointi.

– Tuntuu upealta kääriä hihat ja ottaa seuraavaa askelta kohti kivihiiletöntä energiantuotantoa. Samalla koko vantaalainen energiantuotanto uudistuu. Siirrymme käyttämään pääasiassa kotimaisia energianlähteitä. Nämä ovat asiakkaillemmekin tuntuvia arjen ilmastotekoja, kertoo tuotantojohtaja Kalle Patomeri.

Hiilineutraalia lämpöä myös Helsinkiin

Laajennuksen myötä myös Helsinki saa lisää hiilineutraalia kaukolämpöä, sillä neljännes jätevoimalassa tuotetusta lämmöstä ohjataan Helenin verkkoon. Jätevoimalan lämpö täydentää näin Helenin tuotantopalettia ja tukee Helenin hiilineutraaliustavoitetta.

– Helen on tehnyt Vantaan Energian kanssa lämpökauppaa pitkän aikaa, ja nyt tehty sopimus on luonnollinen jatko yhteistyön vahvistamiselle. Helen korvaa lämmön ostolla pääasiassa kivihiilituotantoa, ja näin Helenin päästöt vähenevät noin 60 000 tonnia vuodessa. Asiakkaillamme on siten mahdollisuus saada yhä enemmän uusiutuvaa ja päästötöntä lämpöä, sanoo johtaja Harri Mattila Helenistä.

Vantaan Energia lopettaa kivihiilen käytön 2022

Vantaan Energiassa työtä kivihiilestä luopumisen parissa on tehty pitkäjänteisesti. Uusiutuvien ja hiilineutraalien energialähteiden osuutta tuotannossa on kasvatettu johdonmukaisesti ja samaa linjaa jatketaan. Tuoreimpana tätä tukevana toimenpiteenä on alkuvuodesta 2019 käyttöön valmistunut Martinlaakson biovoimala. Jätevoimalan laajennuksen valmistuttua Vantaan Energia on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään vuoden 2010 tasosta jo lähes 70 %.

– Haluamme tehdä tuntuvia arjen ilmastotekoja ja viedä niillä energia-alaa omalta osaltamme kohti kiertotalousaikaa. Jätevoimalan laajennus on tästä hyvä esimerkki ja on myös hienoa, että sen avulla Vantaa ja Helsinki kulkevat yhdessä kohti kivihiiletöntä tulevaisuutta. Uudesta jätevoimalasta tulee isoveljensä kaltainen, mutta vieläkin parempi, Suomen puhtain voimala, kuvaa Kalle Patomeri.

Näin hanke etenee:
– Rakentaminen käynnistyy 5.3.2020 työmaa-alueen valmisteluilla ja maanrakennustöillä.
– Perustukset ja jätebunkkerin rakentaminen aloitetaan keväällä 2020. Näiden on suunniteltu valmistuvan vuoden 2021 alkuun mennessä.
– Päälaitteiden asennusten on suunniteltu alkavan keväällä 2021 ja valmistuvan vuoden 2021 aikana.
– Ensitulien sytytyksen uuteen jätekattilaan odotetaan tapahtuvan keväällä 2022 ja jätevoimalan laajennuksen käyttöönoton tapahtuvan syksyllä 2022.

Lisätietoja:

Kalle Patomeri, tuotantojohtaja, Vantaan Energia Oy, puh. 050 529 4158
Harri Mattila, johtaja, Helen Oy, puh. 050 559 2913

Yhdistetään voimat ja tehdään uuden energia-aikakauden mahdollisuuksista totta!

Lue lisää jätevoimalasta